Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình sử dụng bộ phần mềm iQB 5.0 trong các nhà trường phổ thông Việt Nam. Phần 5: mô hình tự do
28/09/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường


4. Mô hình tự do

Mô hình quản lý tự do là mô hình khác biệt với tất cả các mô hình quản lý đã trình bày.

Trong mô hình này, các nhà trường sẽ không quản lý trực tiếp các CSDL ngân hàng câu hỏi nữa, các bộ môn và GV sẽ có nhiệm vụ này.

- Trong mô hình này các nhà trường sẽ không đặt vấn đề quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi nữa mà sẽ chỉ đặt vấn đề quản lý các đề kiểm tra.

- Nhà trường giao toàn bộ việc nhập và quản lý các Ngân hàng câu hỏi cho các bộ môn và giáo viên.

- Nhà truờng yêu cầu GV và các bộ môn nộp các đề kiểm tra định kỳ theo đúng yêu cầu của Bộ và Sở GV. Nhà trường chỉ quản lý đến các đề kiểm này mà thôi.

Đây là mô hình quản lý lỏng lẻo nhất và tự do nhất đối với CSDL ngân hàng câu hỏi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5614

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn