Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Toàn bộ chương trình sách giáo khoa môn Toán, phần Hình học lớp 10 – Nâng cao đã lên mạng với tất cả các hình ảnh động kèm theo
27/10/2011

Như đã thông báo, hiện công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang thực hiện
việc đưa nội dung của SGK môn Toán Hình học của các lớp từ 6 đến 12 chương trình Nâng cao lên Website của công ty.

Điều đặc biệt nhất của đợt đưa thông tin này là công ty sẽ thực hiện việc số
hóa tất cả các hình ảnh, hình vẽ từ SGK thành các hình ảnh động. Tất cả
nội dung SGK và các tệp hình ảnh động kèm theo SGK sẽ được đưa lên mạng
và miễn phí cho tất cả GV và HS tải về.


Toàn bộ chương trình SGK Toán - Hình học lớp 10 - Nâng cao140 hình vẽ được tạo sẵn bởi các phần mềm hình học động nổi tiếng như Geogebra (ggb files) hoặc Cabri (cg3 files).

Dưới đây là mục lục các bài học của SGK Toán Hình học lớp 10 - Nâng cao.

MỤC LỤC

Hình học

Chương I. Vectơ

1. Các định nghĩa

2. Tổng của hai vectơ

3. Hiệu của hai vectơ

4. Tích của một vectơ với một số

5. Hệ trục tọa độ

6. Ôn tập chương I


Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì (từ 00 đến 1800)

2. Tích vô hướng của hai vectơ

3. Hệ thức lượng trong tam giác

4. Ôn tập chương II


Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

1. Phương trình tổng quát của đường thẳng

2. Phương trình tham số của đường thẳng

3. Khoảng cách và góc

4. Đường tròn

5. Đường elip

6. Đường hypebol

7. Đường parabol

8. Ba đường conic

9. Bài đọc thêm

10. Ôn tập cuối năm
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5701

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn