Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 8. Chương I: Tứ giác. Bài 5. Đối xứng bằng thước và compa
13/03/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 46a


Dựng 1 đoạn thẳng có độ dài bằng một đoạn thẳng cho trước.

Cách dựng:

Lấy C làm tâm vẽ đường tròn bán kính = AB, vòng tròn này cắt tia thẳng tại D. CD chính là đoạn thẳng cần vẽ.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ chuột phải và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 46b


Dựng 1 góc bằng một góc cho trước.

Phía trên là góc cho trước, phía dưới là mô tả góc được dựng.

Cách dựng như sau:

- Lấy 1 độ dài bất kỳ làm bán kính.

- Vẽ hai đường tròn tâm O và I với cùng bán kính trên. Với góc O, đường tròn này cắt hai tia tại A, B. Đường tròn cũng cắt tia thẳng từ I tại C.

- Lấy C làm tâm vẽ đường tròn bán kính bằng AB. Đường tròn này giao cắt với đường tròn tâm I tại điểm D.

- Góc CID chính là góc cần dựng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ chuột phải và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 46c


Dựng đường trung trực với một đoạn thẳng cho trước

Cách dựng như sau:

- Xác định một độ dài đủ lớn (> 1/2 chiều dài đoạn AB).

- Lấy độ dài này làm bán kính vẽ hai vòng tròn tâm A và B. Hai vòng tròn này sẽ giao nhau tại 2 điểm C, D.

- Đường thẳng nối CD chính là đường trung trực cần tìm.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ chuột phải và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 47a


Dựng tia phân giác của một góc cho trước.

Cách dựng như sau:

- Kẻ một vòng tròn bất kỳ tâm O, vòng tròn này cắt hai tia của góc tại hai điểm A và B.

- Lấy A, B làm tâm vẽ hai đường tròn cùng bán kính, hai vòn tròn này cắt nhau tại 1 điểm C nào đó.

- Nối OC, đây chính là tia phân giác cần tìm.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ chuột phải và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 47b


Từ một điểm ngoài đường thẳng kẻ đường vuông góc với đường thẳng này.

Cách dựng như sau:

- Lấy A làm tâm vẽ 1 đường tròn với bán kính đủ lớn sao cho cắt đường thẳng tại 2 điểm B, C tương ứng.

- Lấy B, C làm tâm kẻ hai đường tròn cùng bán kính bất kỳ, hai đường tròn này cắt nhau một điểm nào đó D.

- Kẻ đường thẳng nối AD, đây chính lad đường vuông góc cần tìm.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ chuột phải và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 47c


Từ một điểm ngoài đường thẳng kẻ đường song song với đường thẳng này.

Cách dựng như sau:

- Từ A kẻ một đường thẳng bất kỳ căt đường thẳng d tại B. Đường thẳng này tạo với đường thẳng d một góc nào đó.

- Từ A dựng một đường thẳng tạo với đường thẳng ban đầu 1 góc bằng với góc đã biết của đường thẳng này với d.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ chuột phải và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 48


Dựng hình thang biết hai đáy, một cạnh bên và một góc ở đáy.

Cách dựng như sau:

- Dựng góc đáy hình thang.

- Dùng compa xác định 2 điểm của hình thang nằm trên hai cạnh của góc này. 1 điểm nằm ở cạnh bên, 1 điểm nằm ở cạnh đáy.

- Từ điểm cạnh bên kẻ đường thẳng song song với đáy.

- Dùng compa xác định đỉnh thứ hai nằm trên đáy trên.

- Nối hai đỉnh của cạnh bên thứ hai.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ chuột phải và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 46a - thực hành


Thực hành: Vẽ đoạn thẳng có độ dài bằng 1 đoạn thẳng cho trước

Bài thực hành này cho phép GV thao tác trực tiếp trên màn hình thực hiện yêu cầu dựng hình.

Sử dụng các công cụ sau:

Vẽ vòng tròn biết tâm và 1 điểm trên vòng tròn.

Vẽ vòng tròn biết tâm và bán kính là một đoạn thẳng cho trước.

Công cụ tạo 1 điểm trên mặt phẳng (kể cả giao điểm hai đối tượng).

Vẽ đoạn thẳng đi qua hai điểm.

Vẽ tia thẳng đi qua hai điểm.

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 46b - thực hành


Thực hành: Dựng một góc bằng một góc cho trước.

Bài thực hành này cho phép GV thao tác trực tiếp trên màn hình thực hiện yêu cầu dựng hình.

Sử dụng các công cụ sau:

Vẽ vòng tròn biết tâm và 1 điểm trên vòng tròn.

Vẽ vòng tròn biết tâm và bán kính là một đoạn thẳng cho trước.

Công cụ tạo 1 điểm trên mặt phẳng (kể cả giao điểm hai đối tượng).

Vẽ đoạn thẳng đi qua hai điểm.

Vẽ tia thẳng đi qua hai điểm.

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 46c - thực hành


Thực hành: Dựng đường thẳng trung trực của một đoạn thẳng cho trước.

Bài thực hành này cho phép GV thao tác trực tiếp trên màn hình thực hiện yêu cầu dựng hình.

Sử dụng các công cụ sau:

Vẽ vòng tròn biết tâm và 1 điểm trên vòng tròn.

Vẽ vòng tròn biết tâm và bán kính là một đoạn thẳng cho trước.

Công cụ tạo 1 điểm trên mặt phẳng (kể cả giao điểm hai đối tượng).

Vẽ đoạn thẳng đi qua hai điểm.

Vẽ tia thẳng đi qua hai điểm.

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 47a - thực hành


Thực hành: dựng tia phân giác với một góc cho trước.

Bài thực hành này cho phép GV thao tác trực tiếp trên màn hình thực hiện yêu cầu dựng hình.

Sử dụng các công cụ sau:

Vẽ vòng tròn biết tâm và 1 điểm trên vòng tròn.

Vẽ vòng tròn biết tâm và bán kính là một đoạn thẳng cho trước.

Công cụ tạo 1 điểm trên mặt phẳng (kể cả giao điểm hai đối tượng).

Vẽ đoạn thẳng đi qua hai điểm.

Vẽ tia thẳng đi qua hai điểm.

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 47b - thực hành


Thực hành: qua 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng cho trước, vẽ đường vuông góc với đường thẳng này.

Bài thực hành này cho phép GV thao tác trực tiếp trên màn hình thực hiện yêu cầu dựng hình.

Sử dụng các công cụ sau:

Vẽ vòng tròn biết tâm và 1 điểm trên vòng tròn.

Vẽ vòng tròn biết tâm và bán kính là một đoạn thẳng cho trước.

Công cụ tạo 1 điểm trên mặt phẳng (kể cả giao điểm hai đối tượng).

Vẽ đoạn thẳng đi qua hai điểm.

Vẽ tia thẳng đi qua hai điểm.

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 47c - thực hành


Thực hành: qua 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng cho trước, vẽ đường thẳng song song với đường thẳng này.

Bài thực hành này cho phép GV thao tác trực tiếp trên màn hình thực hiện yêu cầu dựng hình.

Sử dụng các công cụ sau:

Vẽ vòng tròn biết tâm và 1 điểm trên vòng tròn.

Vẽ vòng tròn biết tâm và bán kính là một đoạn thẳng cho trước.

Công cụ tạo 1 điểm trên mặt phẳng (kể cả giao điểm hai đối tượng).

Vẽ đoạn thẳng đi qua hai điểm.

Vẽ tia thẳng đi qua hai điểm.

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6166

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn