Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải miễn phí phần mềm TMark 5.5
24/03/2012

Teacher Mark 5.5 là phần mềm nhập điểm cá nhân đơn giản dành cho các giáo viên, được thiết kế với mục tiêu: dành cho giáo viên quyền kiểm soát điểm cá nhân và giảm gánh nặng nhập điểm của người quản lý phần mềm School Viewer.


Tải miễn phí phần mềm TMark 5.5URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6197

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn