Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các phát triển mới của bộ phần mềm iQB 6.0
19/04/2012

Phần mềm iQB phiên bản 6.0 có nhiều các phát triển nâng cấp đột phá mới, mang nhiều ý nghĩa nhất trong các phát triển của bộ phần mềm này. Bài viết này tóm tắt các phát triển mới này của iQB 6.0.


1. Mở rộng cho phép nhúng và lưu trữ dữ liệu Media kèm theo câu hỏi trong CSDL

Một trong những phát triển nâng cấp mạnh nhất của phiên bản mới iQB 6.0 là cho phép nhúng và lưu trữ dữ liệu Media cùng với các câu hỏi trong CSDL. Dữ liệu nhúng bổ sung này được lưu trữ dưới dạng các tệp Multimedia kèm theo câu hỏi.

Mỗi câu hỏi của CSDL sẽ được gán kèm với một tệp Media.

Theo qui định các tệp Media được phép nhúng và gán với các câu hỏi ngắn và câu hỏi dài, không được phép gán với các câu hỏi phụ trong câu dài.

Theo thiết kế trong iQB 6.0 các kiểu tệp Media sau sẽ được phép gán với câu hỏi:

- Âm thanh.

- Video.

- Hình ảnh.

- Flash.

- Geogebra.

- Cabri3D.

Trong tất cả các vị trí nhập nội dung câu hỏi chúng ta đều sẽ nhìn thấy một nút biểu tượng của lệnh nhập Media như hình dưới đây.


Nháy vào nút này sẽ hiện hộp hội thoại nhập Media như sau:

Cần chọn 2 tham số của mỗi dữ liệu Media:

- Kiểu dữ liệu Media.

- Tệp dữ liệu Media.

Nhập xong nháy nút Đồng ý.

Khi đã nhập xong thì nút Trình diễn Media sẽ bật sáng, nháy vào nút này để xem và quan sát được nội dung của dữ liệu Media đã nhúng trong câu hỏi.

Màn hình trình diễn dữ liệu Media có dạng như hình dưới đây:

2. Dữ liệu âm thanh và video được phép thu âm và ghi hình trực tiếp trên máy tính

Một trong những đặc tính mới nổi bật nhất của phiên bản mới này là khả năng ghi âm và thu hình trực tiếp qua Camera cho dữ liệu Media khi gắn kết với câu hỏi. Tính năng này sẽ giúp GV hoàn toàn chủ động trong việc thiết kế dữ liệu Media thường dùng nhất như âm thanh và video phục vụ công việc kiểm tra kiến thức của mình.

Trong cửa sổ chèn nội dung Media có hai nút lệnh đặc biệt dùng để ghi âm trực tiếp và ghi hình trực tiếp.

Nháy nút để thực hiện công việc thu âm trực tiếp từ micro của máy tính. Xuất hiện cửa sổ như sau:

Các nút trong cửa sổ này có ý nghĩa như sau:

Sau khi thực hiện lệnh nháy nút ở góc phải trên màn hình để kết thúc việc thu âm.

Nháy nút để thực hiện việc ghi hình ảnh trực tiếp từ Camera nối với máy tính. Cửa sổ ghi hình có dạng như sau:

Các nút chức năng tương tự như thu âm.

Nút ở góc phải trên màn hình có tác dụng cài đặt chế độ phân giải màn hình khi ghi hình ảnh video. Cửa sổ các lựa chọn như sau:

Lựa chọn các thông số cho độ phân giải màn hình và tần suất của việc ghi âm (fps - số frame/giây, mặc định = 24).Lựa chọn xong nháy nút Cập nhật.

Sau khi thực hiện xong lệnh nháy nút ở góc phải trên màn hình để kết thúc việc ghi hình.

3. Mở rộng và hoàn thiện hệ thống và các hình thức kiểm tra trực tuyến trong phần mềm

Một trong hai tính năng quan trọng nhất của phần mềm iQB là Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra trắc nghiệm.

Việc kiểm tra trực tuyến (hay còn gọi là kiểm tra trực tiếp, kiểm tra o­nline) là các thao tác phục vụ việc kiểm tra kiến thức theo các câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết hay cặp đôi. Tùy thuộc vào hình thức, mục đích, đối tượng của việc kiểm tra mà GV có thể đưa ra các hình thức kiểm tra khác nhau. Trong các phiên bản trước của phần mềm iQB, chúng tôi đã xây dựng và thiết lập được 3 hình thức kiểm tra là: kiểm tra chuẩn, kiểm tra nhanh và kiểm tra mở.

Trong phiên bản mới iQB 6.0 đã đưa thêm vào 2 hình thức kiểm tra nữa để tạo ra một danh sách gần như hoàn chỉnh các hình thức kiểm tra trực tuyến phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng khác nhau của các GV và nhà trường.

Bảng sau liệt kê 5 hình thức kiểm tra trực tuyến có trong bộ phần mềm mới iQB 6.0 và các mục đích, ý nghĩa của nó.

Stt

Hình thức kiểm tra

Mục đích, ý nghĩa, đối tượng

1

Kiểm tra Chuẩn

Standard Test

Kiểm tra chính thức, chuẩn trong nhà trường.

Mô hình này được thiết kế đầu tiên trong phần mềm iQB và được khuyên dùng chính thức trong tất cả các bài kiểm tra chính thức trong nhà trường.

2

Kiểm tra Nhanh

Quick Test

Hình thức kiểm tra này được thiết kế cho các kiểu kiểm tra không chính thức với yêu cần thời gian làm bài nhanh. Về một mặt nào đó hình thức kiểm tra này là ngược lại so với kiểu kiểm tra chuẩn ở trên.

3

Kiểm tra Mở

Open Test

Kiểm tra Mở là hình thức kiểm tra hay được dùng trong quá trình đối thoại, tương tác giữa GV và HS trên lớp. Đặc thù cơ bản của hình thức kiểm tra này là cho phép người làm bài kiểm tra xem được đáp án của câu hỏi đang làm. Như vậy hình thức kiểm tra này được sử dụng như những bài luyện kiểm tra kiến thức theo ý nghĩa không bắt buộc, vừa làm bài vừa học.

Theo một nghĩa nào đó hình thức kiểm tra này là bổ sung cho cả hai hình thức kiểm tra đã nói ở trên.

4

Kiểm tra Cộng đồng

Public Test

Kiểu, hình thức kiểm tra này dành cho các cuộc kiểm tra được diễn ra tại các vị trí công cộng, có nhiều người cùng tham gia. Đặc điểm đặc trưng nhất của kiểu kiểm tra này là giao diện sắc nét, có âm thanh và hình ảnh kèm theo gấy sự hấp dẫn cho người làm bài. Làm bài nào kiểm tra ngay bài đó sẽ tạo ra hiệu ứng cho cộng đồng tham gia làm bài.

Hình thức kiểm tra này được khuyên nên sử dụng trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt tập thể trong nhà trường.

5

Kiểm tra kiểu IQ

IQ Test

Đây là hình thức kiểm tra trực tuyến mô phỏng theo cách làm bài của phần mềm IQ Test (hay có thể gọi là kiểu kiểm tra theo phong cách IQ).

Sau đây sẽ là mô tả chi tiết các hình thức kiểm tra có trong phần mềm iQB 6.0.

1. Kiểm tra chuẩn (Standard Test)

Đây là hình thức kiểm tra chính thức, chuẩn của phần mềm iQB. Hình thức này dành cho việc kiểm tra định kỳ, chính thức danh cho HS ở lớp cũng như ở nhà.

Mục đich, ý nghĩa:

- Hình thức kiểm tra kiến thức chính thức.

- Kiểm tra định kỳ, thay thế cho các hình thức kiểm tra trên thực tế tại các nhà trường và gia đình Việt Nam.

- Kiểm tra chính thức và nghiêm túc.

Đối tượng:

- Cá nhân học sinh thực hiện việc kiểm tra kiến thức ở trường hay ở nhà dưới sự hướng dẫn, đánh giá của GV hay cha mẹ học sinh.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS làm lần lượt từng câu, được phép xem và làm lại các câu đã làm trước đó.

- Thời gian làm từng câu không hạn chế.

- Thời gian làm bài kiểm tra bị hạn chế tổng thời gian của đề kiểm tra.

- Khi nháy nút Nộp bài mới tính điểm.

- Sau khi xem điểm có thể xem lại đáp án toàn bài kiểm tra.

- Kết quả bài làm của HS ghi vào LogFile.

Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:

Giao diện màn hình kiểm tra bao gồm 3 khu vực:

- Khu vực phía trên là các thông tin chung của đề kiểm tra, bao gồm các thông tin của đề kiểm tra, số lượng câu hỏi và các nút điều khiển View nội dung câu hỏi.

- Chính giữa là khu vực thể hiện nội dung câu hỏi.

- Khu vực phía dưới là nơi đánh dấu làm bài và các nút điều khiển khác.

Tại khu vực phía dưới là nơi HS thự hiện các thao tác làm bài kiểm tra đối với các câu hỏi trắc nghiệm. Ví dụ người dùng cần nháy chuột lên các nút A, B, C, ... để trả lời câu hỏi hiện thời.

Trong chế độ Kiểm tra Chuẩn, người dùng được quyền xem và làm lại các câu hỏi đã làm nếu thời gian làm bài còn cho phép. Như vậy HS có thể xem và kiểm tra lại toàn bộ bài kiểm tra mình đã làm trên máy tính, rà soát lại từng câu theo ý muốn của mình.

Khi đã làm xong mà thời gian hãy còn, HS sẽ nộp bài trước bằng cách nháy nút Nộp bài tại vị trí điều khiển này.

2. Kiểm tra nhanh (Quick Test)

Hình thức kiểm tra này dành cho các loại kiểm tra cần thời gian tiến hành nhanh chóng, thông thường không phải là một bài kiểm tra chính thức.

Mục đich, ý nghĩa:

- Kiểm tra theo một thời gian nhanh chóng và có kết quả ngay.

- Mục đích là kiểm tra thật nhanh, kiểm tra thử và kết quả của bài kiểm tra không quan trọng.

Đối tượng:

- Thông thường đối tượng của hình thức kiểm tra này là HS khi cần tiến hành kiểm tra thật nhanh trong một khoảng thời gian hạn hẹp nào đó.

- Hình thức này cũng hay được dùng trong các giờ học, dành cho các nhóm HS tiến hành kiểm tra kiến thức nhanh và thi đua giữa các nhóm.

- Hình thức kiểm tra này cũng có thể được dùng trong các cuộc thi với nhiều người, nhiều nhóm tham gia, mỗi nhóm cần làm trong thời gian nhanh.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được phép quay lại các câu hỏi đã làm.

- Thời gian cho mỗi câu hỏi là hạn chế, kể cả thời gian xem các tệp Media kèm theo.

- Khi hết thời gian của 1 câu, phần mềm sẽ thông báo đúng/sai và tự động chuyển sang câu tiếp theo.

- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông tin kết quả.

- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.

Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:

Giao diện bên ngoài của hình thức kiểm tra này gần giống như hình thức kiểm tra Chuẩn, nhưng điểm khác biệt là ở chố: ngay khi HS nháy chuột chọn đáp án phần mềm sẽ thông báo ngay kết quả và chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Nếu HS suy nghĩ lâu, phần mềm cũng sẽ tự động chuyển sang câu tiếp theo.

Như vậy đặc điểm khác biệt rõ nhất của hình thức kiểm tra này là thời gian làm 1 câu hỏi bị hạn chế.

Vì ngay sau khi làm xong 1 câu, phần mềm thông báo ngay đúng, sai (xem hình sau) nên HS không thể quay lại xem các câu đã làm.

3. Kiểm tra mở (Open Test)

Đây là một hình thức kiểm tra hay được sử dụng trên thực tế, dành cho các nhóm học tập dưới sự hướng dẫn của GV. Bản thân từ "mở" cũng gợi ý nói lên ý nghĩa của kiểu kiểm tra này. Có thể hiểu đơn giản đây là hình thức kiểm tra mà người thực hiện sẽ xem được ngay đáp án trong quá trình làm bài, do vậy mô hình này được gọi là MỞ.

Mục đich, ý nghĩa:

- Mục đích của hình thức này là cho phép người tham gia kiểm tra xem ngay được đáp án của câu hỏi trong quá trình làm bài kiểm tra. Như vậy đây là mô hình kiểm tra mở theo đúng nghĩa.

- Hình thức kiểm tra này được sử dụng khi HS muốn vừa làm bài kiểm tra vừa muốn tương tác với từng câu hỏi của bài kiểm tra.

- Hình thức này cũng có thể được sử dụng trong các lớp học, học nhóm, trong đó có sự quan hệ tương tác mở trong quá trình làm bài kiểm tra.

Đối tượng:

- Đối tượng của hình thức kiểm tra này có thể là một HS, một nhóm HS hoặc cả lớp học làm bài kiểm tra theo yêu cầu của GV.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được phép quay lại các câu hỏi đã làm.

- Thời gian làm từng câu hỏi không hạn chế.

- Với mỗi câu, HS được quyền thực hiện các lệnh bổ sung như xem trợ giúp, kiểm tra xem làm đúng hay sai.

- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông tin kết quả.

- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.

Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:

Giao diện của hình thức kiểm tra này có khuôn dạng tương tự như kiểu kiểm tra Chuẩn, tuy nhiên sự khác biệt là tại vị trí Khung phía dưới màn hình, tại đó chúng ta sẽ nhìn thấy 4 nút điều khiển đặc trưng cho kiểu kiểm tra này.

Các nút điều khiển này có ý nghĩa như sau:

Nút có chức năng gợi ý, trợ giúp người làm bài như sau: khi nháy vào nút này, phần mềm sẽ hiện nhanh đáp án của câu hỏi này trên màn hình trong vòng 1/2 giây.

Khi đã làm xong 1câu, chúng ta sẽ thấy nút điều khiển bật sáng như hình dưới đây.


Nếu nháy nút phần mềm sẽ kiểm tra xem câu hỏi hiện thời làm đúng hay sai và thông báo ngay trên màn hình.

Kết quả thông báo tương tự như hình dưới đây.

Nháy nút để chuyển làm câu hỏi tiếp theo.

4. Kiểm tra cộng đồng (Public Test)

Hình thức kiểm tra Cộng đồng (Public Test) mới được đưa vào phần mềm iQB từ phiên bản 6.0. Hình thức này được gợi ý dùng trong các hoạt động công cộng, ví dụ như trong các hoạt động sinh hoạt lớp học, nhóm lớp, toàn trường.

Mục đich, ý nghĩa:

- Mục đích chính của kiểu kiểm tra này là dành cho các hoạt động công cộng, ngoài trời hoặc tại các vị trí đông người cùng tham dự. Có thể sử dụng hình thức này cho các sự kiện truyền thông và truyền hình.

Đối tượng:

- Đối tượng sử dụng hình thức kiểm tra này có thể là một nhóm hoặc tập thể HS cùng nhau làm 1 bài kiểm tra trắc nghiệm.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- Người dùng chỉ được phép làm lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối của Test.

- Hình thức làm bài như sau: khi người dùng nháy vào 1 đáp án, sau một thời gian, pm sẽ thông báo ngay là đúng hay sai và hiện đáp án đúng nếu làm sai. Có Option qui định thời gian làm bài cho 1 câu hỏi trong kiểu Test này: hoặc có hạn chế thời gian (mặc định 1 giây, hoặc không hạn chế thời gian).

- Cách thực hiện là nháy chuột lên một dòng chỉ đáp án (hoặc nháy lên nhiều dòng nếu có nhiều đáp án đúng). Chú ý nếu chưa hết thời gian làm bàicó thể thay đổi và chọn đáp án khác.

- Khi làm hết câu cuối cùng, pm hiện ngay số điểm và số câu hỏi đúng / tổng số câu. Không được phép quay lại xem các câu hỏi đã làm.

- Có hiệu ứng âm thanh và hình ảnh cho mỗi phần làm của thí sinh.

Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:

Giao diện của hình thức kiểm tra này được thể hiện đơn giản với các nút điều khiển chọn phương án to, màu sắc rõ nét để dễ dàng làm bài và dễ dàng theo dõi.


Khi người dùng nháy chuột chọn phương án, các phưong án đã chọn sẽ đổi màu trên màn hình. Để kiểm tra xem làm đúng hay sai cần nháy chuột vào nút .

Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng sai như màn hình dưới đây.

Sau đó phần mềm sẽ tự động chuyển sau câu hỏi tiếp theo.

Chú ý: hình thức kiểm tra Công cộng chỉ hỗ trợ các câu hỏi Trắc nghiệm, không hỗ trợ câu hỏi Điền khuyết hay Cặp đôi.

5. Kiểm tra IQ (IQ Test)

Hình thức kiểm tra IQ là kiểu kiểm tra trắc nghiệm bình thường, gần giống kiểm tra Chuẩn nhưng sử dụng giao diện của phần mềm IQ Test. Điểm khác biệt duy nhất của kiểu kiểm tra này là sau khi làm xong không cho phép HS xem lại bài làm của mình. Như vậy sự khác biệt chỉ là rất nhỏ.

Mục đich, ý nghĩa:

- Mục đich của hình thức kiểm tra này là đánh giá kết quả bài kiểm tra kiến thức của HS thông qua kết quả cuối cùng (tương tự như kiểm tra trí tuệ IQ cũng vậy).

Đối tượng:

- Đối tượng của hình thức kiểm tra này thường là HS làm bài kiểm tra dưới sự hướng dẫn và đánh giá của GV hay cha mẹ học sinh.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- Hình thức kiểm tra này chỉ áp dụng cho Skin IQ và áp dụng cho các đề kiểm tra thuần túy trắc nghiệm + cặp đôi + điền khuyết.

- HS được phép làm tất cả các câu hỏi không theo thứ tự nào, thời gian làm 1 câu hỏi không hạn chế.

- Khi nộp bài điểm số được công bố là số câu đúng / tổng số câu và không được phép xem lại các câu hỏi đã làm.

Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:

Giao diện của hình thức kiểm tra IQ Test hoàn toàn giống màn hình kiểm tra của phần mềm IQ Test. HS được quyền xem lại tất cả các câu hỏi đã làm, được phép sửa lại các đáp án đã làm. Khi làm xong thì bấm nút Nộp bài.

Màn hình như sau hiện kết quả kiểm tra của tất cả các hình thức kiểm tra của phần mềm iQB 6.0.

Các phần mềm iTester 6.0, iTester Pro 6.0 dùng để hỗ trợ kiểu kiểm tra chuẩn như các phiên bản trước đây của phần mềm.

Để hỗ trợ toàn bộ các hình thức kiểm tra trên, trong phiên bản mới iQB 6.0 đã thiết kế một phần mềm mới chuyên hỗ trợ cho việc kiểm tra trực tuyến này.

4. Thiết kế phần mềm mới iQB Magic Test, phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến đầy đủ của phần mềm

iQB Magic Test là phần mềm mới hoàn toàn được thiết kế lần đầu tiên với iQB 6.0. Phần mềm này có chức năng chính là thực hiện toàn bộ kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra.

Phần mềm sẽ hỗ trợ cả 5 kiểu kiểm tra trực tuyến bao gồm: kiểm tra Chuẩn (Standard), kiểm tra Nhanh (Quick), kiểm tra Mở (Open), kiểm tra Cộng đồng (Public) và kiểm tra IQ (IQ).

Phần mềm có thể làm việc với cả hai loại tệp đề kiểm tra chính bao gồm Test File (*.qbt)Quiz File (*.qbtz).

Phần mềm có chức năng thực hiện bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo đề kiểm tra hoặc in đề kiểm tra ra máy in.

Phần mềm có tính năng gọi và mở đề kiểm tra từ dòng lệnh có điều khiển. Tính năng này cho phép các GV dễ dàng nhúng các đề kiểm tra vào bài giảng điện tử của mình để tiến hành kiểm tra kiến thức nhanh của học sinh trên lớp học.

5. Bổ sung một khái niệm đề kiểm tra mới: Quiz

Quiz là một khái niệm mới được bổ sung trong phần mềm iQB 6.0. Quiz là một dạng đề kiểm tra mới, là một trường hợp riêng của đề kiểm tra bình thường đã có trong iQB. Tuy nhiên Quiz có một số điểm khác biệt. Chính các điểm khác biệt này sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng

1. Phân biệt khái niệm Quiz File và Test File.

Test File (*.qbt) là tệp đề kiểm tra chính thức trong phần mềm iQB. Mỗi đề kiểm tra như vậy tương ứng với một tệp *qbt, tệp *qbt này tồn tại độc lập hoàn toàn với CSDL ngân hàng câu hỏi.

Quiz File (*.qbtz) cũng là một dạng tệp đề kiểm tra, nhưng dưới dạng đơn giản hơn, gọn nhẹ hơn, được thiết kế theo mô hình QUIZ (quiz có ý nghĩa tiếng Anh là nhanh, gọn, nhỏ). Mỗi *.qbtz file cũng sẽ tồn tại độc lập với mọi CSDL ngân hàng câu hỏi.

2. Cấu trúc câu hỏi trong Quiz có gì đặc biệt không.

Khác với Test File, các tệp Quiz trong iQB 6.0 chỉ chứa một trong 3 loại câu hỏi sau:

- Câu hỏi ĐÚNG / SAI. Tức là câu hỏi chỉ có 2 phương án lựa chọn, 1 đúng và 1 sai.

- Câu hỏi TRẮC NGHIỆM 1 PHƯƠNG ÁN ĐÚNG. Là loại câu hỏi trắc nghiệm trong đó chỉ có duy nhất 1 phương án đúng.

- Câu hỏi TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN ĐÚNG. Là loại câu hỏi trắc nghiệm trong đó có thể có nhiều phương án đúng.

Như vậy trong mô hình Quiz File, các câu hỏi sẽ rất đơn giản và quen thuộc với GV và HS.

3. Quiz File hỗ trợ cho hình thức kiểm tra nào của phần mềm iQB.

Theo thiết kế, Quiz File sẽ chỉ hỗ trợ cho một kiểu kiểm tra trực tuyến duy nhất là Public Test.

4. Các phần mềm nào dùng để làm việc với Quiz File.

Trong bộ phần mềm iQB 6.0 sẽ có 2 phần mềm sau liên quan và hỗ trợ Quiz File:

(1) Phần mềm iQB Magic Test

Phần mềm này hỗ trợ việc thực hiện kiểm tra trực tuyến theo Quiz File.

(2) Phần mềm iQB Quiz Maker

Phần mềm này có chức năng khởi tạo nhanh các tệp Quiz.

6. Thiết kế phần mềm mới iQB Quiz Maker để khởi tạo và làm việc với các tệp Quiz

iQB Quiz Maker là phần mềm nằm trong giải pháp ngân hàng đề thông minh iQB. Phần mềm có chức năng chính là khởi tạo và làm việc với các tệp Quiz (*.qbtz), một dạng đề kiểm tra trắc nghiệm mới, đơn giản, dễ sử dụng của phần mềm iQB. Các chức năng chính của iQB Quiz Maker bao gồm:

- Khởi tạo và chỉnh sửa trực tiếp nội dung các Quiz File. Chỉ với vài thao tác đơn giản và sau một vài giây, các GV đã có thể tạo cho mình một đề kiểm tra đố vui dạng Quiz hoàn chỉnh.

- Các Quiz File này sau đó có thể sử dụng như một công cụ hỗ trợ kiểm tra kiến thức rất hữu hiệu và hấp dẫn trên lớp học. Có thể sử dụng phần mềm iQB Magic Test để tiến hành kiểm tra trực tiếp các Quiz này hoặc nhúng Quiz File vào các trang bài giảng điện tử (ví dụ như PowerPoint) để tiến hành kiểm tra như một hoạt động học và dạy trên lớp.

- Phần mềm còn có chức năng tạo nhanh các Quiz File từ các CSDL ngân hàng câu hỏi được tạo bởi các phần mềm quản trị ngân hàng câu hỏi chính của iQB.

- iQB Quiz Maker cho phép thu âm hoặc ghi hình trực tiếp từ Camera và nhúng vào các câu hỏi của Quiz. Tính năng này sẽ giúp các GV có thêm rất nhiều lựa chọn cho việc tạo ra các đề kiểm tra, đố vui một cách hữu hiệu nhất có thể.

- Phần mềm iQB Quiz Maker được thiết kế dành riêng cho các giáo viên từ cấp Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học đến THCS và THPT tại Việt Nam. Hình thức kiểm tra của Quiz File (Public Test) sẽ tạo ra sự hấp dẫn đặc biệt cho HS trong các giờ học trên lớp cũng như ở nhà.

7. Các nâng cấp phát triển khác

Ngoài các phát triển mới đã nêu trên, phần mềm iQB 6.0 còn có một số nâng cấp khác sau.

Bổ sung thêm 1 lựa chọn nữa cho lệnh Trộn câu hỏi đề kiểm tra.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6287

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn