Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

10 Chương trình tập huấn phần mềm dành cho đối tượng giáo viên các nhà trường phổ thông của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường
06/09/2012

phần mềm học tậpCác chương trình tập huấn phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thị và quảng bá các phần mềm của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Bài viết này sẽ giới thiệu 10 chương trình tập huấn phần mềm chính của công ty chúng tôi, đối tượng là các giáo viên đang giảng dạy trong các nhà trường phổ thông và đại học.


Stt

Tên chương trình đào tạo và phần mềm đào tạo

Mô tả chương trình

Đối tượng

1

Phần mềm Học tập cho mầm non mẫu giáo.

- Hướng dẫn chi tiết sử dụng các phần mềm dành cho lứa tuổi mầm non mẫu giáo:

1. Bút chì thông minh.

2. Học vần Tiếng Việt.

3. Em tập tô màu.

4. Sắc màu toán học.

Giáo viên các trường mầm non mẫu giáo.

2

Phần mềm hỗ trợ Học và Dạy môn Toán cấp Tiểu học.

Hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm Học Toán 1, 2, 3, 4, 5, Dạy Toán 1, 2, 3, 4, 5 và Bài giảng Toán 1.5.

- Phân loại kiến thức môn Toán Tiểu học thành 10 nhóm.

- Mô hình FORM mô phỏng các dạng toán chính.

- Mô hình Hoạt động học và dạy môn Toán.

- Mô hình tệp *.math, bài học môn Toán.

- Các chức năng chính của bộ phần mềm Học Toán 1, 2, 3, 4, 5.

- Các chức năng chính của bộ phần mềm Dạy Toán 1, 2, 3, 4, 5.

- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Bài giảng Toán 1.5: cách khởi tạo và biên soạn, trình diễn một tệp *.math.

- Sử dụng phần mềm Math Lesson sửa và điều chỉnh các bài học trong phần mềm Dạy Toán 1, 2, 3, 4, 5.

- Nhúng tệp *.math vào Slide PowerPoint.

Giáo viên dạy môn Toán trong các nhà trường Tiểu học.

3

Phần mềm hỗ trợ Học và Dạy môn Tiếng Việt cấp Tiểu học.

Hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm Học, Dạy Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3, 4.

- Các mục đích và đặc thù chính khi thiết kế bộ phần mềm Học, Dạy Tiếng Việt.

- Mô hình các bài giảng môn Tiếng Việt cấp Tiểu học. Giới thiệu các tệp *.htv1 và *.viet.

- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng 103 bài học phần âm vần, Tiếng Việt 1, phần 1. Nhập dữ liệu cho các bài học âm vần *.htv1.

- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các bài học chủ điềm Tuần của các phần mềm Học, Dạy Tiếng Việt lớp 1, phần II và các lớp 2, 3, 4.

- Mô hình bài học Tập đọc.

- Mô hình bài học Chính tả.

- Mô hình bài học Tập viết.

- Mô hình bài học Luyện từ và câu/

- Mô hình bài học Tập làm văn.

Giáo viên dạy môn Tiếng Việt trong các nhà trường Tiểu học.

4

Phần mềm Tập viết chữ Việt.

Giới thiệu cách sử dụng bộ 3 phần mềm Tập viết chữ Việt 1, 2, 3.

- Chức năng tập viết bảng chữ cái và số.

- Chức năng mô phỏng bài tập viết theo từng bài học của SGK.

- Chức năng hiện các trang tập viết theo Vở tập viết 1, 2, 3.

- Hướng dẫn cách nhập dữ liệu cho các trang tập viết này.

Giáo viên dạy môn Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3 trong các nhà trường Tiểu học.

5

Phần mềm ngân hàng câu hỏi iQB Cat / iQB Quiz Maker.

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm iQB Cat.

- Khởi tạo Ngân hàng câu hỏi.

- Nhập, điều chỉnh kỹ năng, ma trận kiến thức.

- Nhập câu hỏi chi tiết.

- Chuyển nhập câu hỏi từ DOC file hoặc từ Text Editor.

- Kiểm tra các câu hỏi đã nhập.

- Nhập Mẫu đề kiểm tra.

- Nhập, sửa mẫu đề kiểm tra theo Sơ đồ Test: nhập nhanh Sơ đồ Test, kiểm tra Sơ đồ Test.

- Khởi tạo và sinh tự động đề kiểm tra.

- In ấn, trộn câu hỏi đề kiểm tra.

- Kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm iQB Quiz maker.

- Thế nào là Quiz File, ý nghĩa của Quiz.

- Khởi tạo một Quiz mới.

- Nhập trực tiếp câu hỏi cho Quiz.

- Khởi tạo nhanh Quiz từ Ngân hàng câu hỏi.

- In ấn Quiz.

- Kiểm tra trực tuyến theo Quiz đang mở.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm iQB Magic Test để thực hiện công việc kiểm tra trực tuyến theo Test và Quiz.

Giáo viên đang dạy chuyên môn trong các nhà trường phổ thông từ Tiểu học, THCS đến THPT, Đại học, Cao đẳng.

6

Bộ phần mềm Kiểm tra kiến thức các môn học.

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm Kiểm tra kiến thức môn học – Subject Question Bank, SQB.

- Giới thiệu SQB như một phần mềm Ngân hàng câu hỏi nhỏ.

- Hướng dẫn sử dụng 6 lệnh chính của phần mềm:

+ Nhập câu hỏi.

+ Nhập ma trận kiển thức.

+ Nhập mẫu đề kiểm tra.

+ In DS câu hỏi.

+ Tạo đề kiểm tra tự động.

+ Kiểm tra kiến thức.

Giáo viên đang dạy chuyên môn trong các nhà trường phổ thông từ THCS, THPT các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Địa.

7

Bộ phần mềm Luyện thi tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm Luyện thi các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh.

- Mô hình chức năng của phần mềm.

- Chức năng kiểm tra thử.

- Chức năng kiểm tra chính thức.

- Theo rõi kết quả kiểm tra của học sinh.

Giáo viên đang dạy các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh THPT và luyện thi đại học.

8

Bộ phần mềm bài giảng hình học GeoMath, GeoMath Lesson.

Giới thiệu cách dùng bộ phần mềm GeoMath 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

- Ý tưởng của phần mềm. Giới thiệu các phần mềm toán học động Geogebra, C.A.R, Cabri3D.

- Mô hình CSDL các đối tượng hình học GDL – Geo Data Library.

- Mô hình GeoMath Page như một trang thông tin trong đó có thể nhúng các đối tượng toán học động.

- Giới thiệu bộ CSDL GDL dành cho môn Toán THCS và THPT.

- Mô hình tệp bài giảng hình học *.gmath.

- Giới thiệu các chức năng chính của bộ phần mềm GeoMath 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

+ Khởi tạo gmath file.

+ Soạn thảo nội dung GeoMath Page.

+ Tìm và nhúng các đối tượng toán học từ GDL vào Page.

+ Trình diễn *.gmath file.

Giới thiệu các chức năng chính của phần mềm GeoMath Lesson.

- Mô hình các CSDL GDL của phần mềm.

- Chức năng xem và sửa ma trận kiến thức của các GDL.

- Chức năng nhập, sửa các đối tượng toán học trong GDL.

- Khởi tạo và làm việc với các tệp *.gmath.

- Trình diễn tệp *.gmath.

- Nhúng tệp *.gmath vào trang Slide PowerPoint.

Giáo viên môn Toán đang dạy các cấp THCS, THPT.

9

Bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Leo.

Giới thiệu giải pháp phần mềm iQB tin học hóa kiểm tra kiến thức học sinh dùng trong nhà trường.

- Giới thiệu các phần mềm chính của bộ iQB.

- Hướng dẫn cài đặt và đăng ký bản quyền phần mềm iQB Leo.

- Khởi tạo CSDL. Mô hình kỹ năng và phạm vi kiến thức câu hỏi.

- Nhập, điều chính kỹ năng.

- Nhập, điều chỉnh phạm vi kiến thức.

- Phân loại câu hỏi trong phần mềm iQB.

- Nhập, điều chỉnh câu hỏi. Lệnh nhập câu hỏi chính.

- Lệnh nhập câu hỏi nhanh.

- Lệnh nhập câu hỏi tạm thời.

- Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor hoặc từ DOC file.

- Khái niệm và mô hình mẫu đề kiểm tra.

- Nhập nhóm mẫu đề kiểm tra.

- Nhập, điều chỉnh mẫu đề kiểm tra: tỷ lệ phần trăm kiến thức.

- Nhập, điều chỉnh mẫu đề kiểm tra: sơ đồ Test. Kiểm tra sơ đồ test.

- Khởi tạo đề kiểm tra trực tiếp hoặc từ mẫu đề kiểm tra.

- Lệnh tạo đề kiểm tra nhanh.

- Xem và in ấn đề kiểm tra.

- Trộn câu hỏi đề kiểm tra.

- Chỉnh sửa thông tin đề kiểm tra. Thiết lập nhóm các câu hỏi của đề kiểm tra.

- Mô hình các hình thức kiểm tra trực tuyến trong phần mềm iQB.

- Lệnh kiểm tra trực tuyến.

- Lệnh kiểm tra kiến thức của phần mềm.

- Chức năng chuyển nhập và kết xuất CSDL ngân hàng câu hỏi.

- Chức năng rà soát và kiểm tra đánh giá các câu hỏi.

- Chức năng In ấn danh sách câu hỏi.

- Các chức năng thống kê dữ liệu câu hỏi.

- Chức năng chấm bài trực tiếp theo phiếu điền trắc nghiệm.

- Các thông số lựa chọn chính của phần mềm.

Hiệu trưởng, BGH, giáo viên phụ trách phần ngân hàng câu hỏi kiểm tra tại các nhà trường phổ thông.

10

Phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB, TKBMan.

Giới thiệu phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB.

- Khởi tạo tệp TKB mới.

- Các chức năng nhập dữ liệu gốc: môn học, lớp học, giáo viên, nhóm giáo viên.

- Nhập yêu cầu giáo viên và yêu cầu sư phạm môn học.

- Nhập phòng học: phòng bộ môn và phòng học đa năng. Nhập tính chất phòng bộ môn.

- Nhập phân công lớp học theo phòng bộ môn.

- Nhập phân công giảng dạy năm học.

- Các công việc chuẩn bị xếp thời khóa biểu: xếp tiết Chào Cờ, tạo khuôn lớp, xếp tiết Sinh hoạt.

- Giới thiệu chức năng Xếp tự động toàn bộ Thời khóa biểu.

- Giới thiệu các màn hình tinh chỉnh thời khóa biểu. Giới thiệu khung thông tin lớp và giáo viên.

- Các lệnh và thao tác trực tiếp trên ô thời khóa biểu.

- Các chức năng tinh chỉnh dữ liệu chính của phần mềm: CX, Push Out, Move To.

- Các tiêu chuẩn đánh giá TKB giáo viên và đánh giá tối ưu việc chuyển tiết của giáo viên.

- Giới thiệu các thuật toán tinh chỉnh tối ưu chính của phần mềm: OpCX/DPR, OpDPR/FPR, OpFPR.

- Màn hình quan sát và đánh giá các lệnh tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu.

- Các công cụ tinh chỉnh tối ưu TOP trên thời khóa biểu.

- Công cụ chuyển đổi thời khóa biểu giữa các ngày trong tuần.

- Các công cụ thay đổi trực tiếp bảng phân công giảng dạy.

- Các lệnh in ấn dữ liệu thời khóa biểu.

- Chức năng gửi thông tin thời khóa biểu cho các GV và HS trong nhà trường.

- Chuyển đổi TKB sang năm học mới.

Giới thiệu phần mềm Hỗ trợ Quản lý thời khóa biểu TKB Man.

- Giới thiệu chung các chức năng chính và ý nghĩa của phần mềm.

- Cách sử dụng tệp dữ liệu TKB trong phần mềm TKB Man.

- Giới thiệu giao diện Quản lý thời gian biểu Tuần của nhà trường.

- Giới thiệu giao diện Quản lý thời gian biểu tiết học trong nhà trường.

- Giới thiệu giao diện quản lý lớp học theo thời khóa biểu.

- Giới thiệu giao diện quản lý giáo viên theo thời khóa biểu.

- Gửi thông tin và tin nhắn cho GV trong nhà trường.

- Các chức năng tinh chỉnh dữ liệu khác trong phần mềm TKB Man.

Giáo viên đang làm nhiệm vụ xếp thời khóa biểu trong các nhà trường phổ thông, đại học.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6620

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn