Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Lịch sử phần mềm xếp thời khóa biểu TKB (16 - kết thúc): thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpDPR/FPR
07/01/2013

Nhưng thuật toán này không có ý nghĩa mấy khi đưa tính tối ưu vào: Thuật toán FPR khi thực hiện, giả sử chuyển tiết của một giáo viên A từ vị trí P0 -> P1 sẽ kéo theo một loạt các thay đổi vị trí khác, các thay đổi này là bắt buộc, không thể thay đổi hoặc lựa chọn được. Do vậy việc thực hiện "tối ưu hóa" trực tiếp thuật toán này mang ít ý nghĩa. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đưa ra thuật toán tối ưu OpFPR trong phiên bản TKB 8.0.

Vì OpFPR ít ý nghĩa thực tế nên vấn đề là cần tìm thêm 1 thuật toán tinh chỉnh dữ liệu tối ưu nữa để có thể phát huy tối đa hiệu quả của thuật toán FPR đã có. Và chúng tôi đã đi tìm một thuật toán mới liên kết giữa FPR và DPR để tạo thành một cách tinh chỉnh tối ưu mới.

Năm 2011, đến phiên bản TKB 8.5, chúng tôi đã đưa ra thêm 1 thuật toán tối ưu hoàn toàn mới nữa, đặt tên là OpDPR/FPR. Thuật toán mới này làm chúng tôi rất hài lòng vì nó thực sự là một mở rộng của FPR đồng thời kết hợp được với các tính năng lựa chọn đa dạng của thuật toán DPR. Toàn bộ các khâu tinh chỉnh dữ liệu đều được tối ưu hóa.

Như vậy cho đến thời điểm TKB 8.5, năm 2011, phần mềm TKB đã tích hợp được các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu chính sau đây:

Nhóm các thuật toán gốc (chưa tối ưu hóa):

- CX
- DPR
- FPR

Và nhóm các thuật toán có tối ưu hóa:

- OpCX/OpDPR
- OpDPR/FPR
- OpFPR

Đến thời điểm năm 2011, việc tối ưu hóa các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu gốc về căn bản đã hoàn thành. Chúng tôi tự đánh giá đã đi được một bước lớn trong việc tối ưu hóa, làm đẹp dữ liệu thời khóa biểu. Tuy nhiên công việc chưa kết thúc, công việc còn rất nhiều trong tương lai.

Bắt đầu từ phiên bản TKB 9.0 công ty School@net đã bắt đầu tỉm các hướng mở rộng mới cho phần mềm này.

Còn rất nhiều bài toán và vấn đề nữa liên quan đến việc xếp và quản lý thời khóa biểu trong nhà trường phổ thông, một bài toán đã được chúng tôi nghiên cứu và phát triển trong suốt 25 năm.

Để khép lại dãy bài viết về lịch sử phần mềm TKB, một trong những phần mềm lâu đời nhất của Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại (12-2012), chúng tôi chỉ muốn đưa ra một thông điệp nhỏ cho ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung là: Không có một công việc nào là dễ dàng đạt được thành công. Giá trị của một công việc, một sản phẩm, một dịch vụ nào đó phải được tích lũy kinh nghiệm qua thời gian, phải được phát triển một cách tâm huyết và điều cốt lõi nó phải phục vụ chính những người sử dụng, mang lại được các giá trị bổ sung thực sự cho người sử dụng, đó mới là những sản phẩm có ý nghĩa.

 

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6933

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn