Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

SQB – Subject Question Bank 7.0 – Bộ phần mềm Ngân hàng câu hỏi các môn học, hỗ trợ kiếm tra kiến thức dành riêng cho các giáo viên trong nhà trường phổ thông
15/03/2013

SQB – Subject Question Bank 7.0 là nhóm phần mềm đặc biệt nằm trong giải pháp phần mềm iQB của Công ty Công nghệ tin học Nhà trường School@net. Mỗi phần mềm này là một Ngân hàng câu hỏi kiểm tra kiến thức hoàn chỉnh cho một môn học và một khối lớp. Phần mềm được thiết kế dành riêng cho Giáo viên đang giảng dạy trong nhà trường dùng để quản trị, cập nhật các Ngân hàng câu hỏi cho riêng mình và dùng để khởi tạo các đề kiểm tra kiến thức


Các chức năng chính của phần mềm SQB – Kiểm tra kiến thức môn học 7.0:

- Mỗi phần mềm thuộc nhóm phần mềm SQB 7.0 là một phần mềm quản trị Ngân hàng câu hỏi đầy đủ của một môn học và một khối lớp. Hiện đang có 22 phần mềm như vậy tương ứng với các môn học sau:

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Địa 12.

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa 11.

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa 10.

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh 9.

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa 8.

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí 7.

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí 6.

- Cấu trúc của mỗi phần mềm SQB bao gồm lõi là một CSDL Ngân hàng câu hỏi với đầy đủ thông tin Ma trận kiến thức và Mẫu đề kiểm tra, sẵn sàng cho việc nhập liệu, điều chỉnh và quản lý. Phần mềm được trang bị 6 chức năng quản lý Ngân hàng câu hỏi chính của phần mềm iQB. Mô hình dữ liệu và chức năng của phần mềm SQB được mô tả trong hình ảnh sau:


- Các chức năng chính của mỗi phần mềm SQB như sau:

1. Câu hỏi. Chức năng nhập, sửa, tìm kiếm câu hỏi của CSDL ngân hàng câu hỏi môn học.

2. Chủ đề kiến thức. Xem, nhập, sửa Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi.

3. Mẫu đề kiểm tra. Xem, tạo mới, nhập, sửa các mẫu đề kiểm tra có trong Ngân hàng câu hỏi.

4. In DS câu hỏi. Chức năng xem nhanh câu hỏi, phát hiện lỗi và sửa trực tiếp nội dung các câu hỏi này.

5. Đề kiểm tra. Chức năng khởi tạo đề kiểm tra chính của phần mềm.

6. Kiểm tra kiến thức. Chức năng tạo nhanh đề kiểm tra trực tuyến theo chủ đề kiến thức của ngân hàng câu hỏi để tiến hành kiểm tra kiến thức nhanh.

- Đặc điểm nổi bật nhất của các phần mềm SQB là bộ dữ liệu Ngân hàng câu hỏi đã có đầy đủ tất cả các câu hỏi phủ kín chương trình SGK của môn học hiện thời. Giáo viên về nguyên tắc có thể sử dụng luôn Ngân hàng câu hỏi này trong công việc của mình. Đồng thời GV có thể bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa cho Ngân hàng câu hỏi này thêm phong phú. Ma trận kiến thức môn học được xây dựng trong phần mềm theo đúng chương trình SGK do NXBGD biên soạn.

- Trong mỗi CSDL Ngân hàng câu hỏi của phần mềm Kiểm tra kiến thức đã xây dựng sẵn một DS các Mẫu đề kiểm tra khá đầy đủ bao gồm các đề kiểm tra 15 phút theo từng bài học, đề kiểm tra 1 tiết theo từng chương của SGK, đề kiểm tra Học kỳ I và Học kỳ II. Các GV có thể sử dụng ngay các Mẫu đề kiểm tra này để khởi tạo nhanh các đề kiểm tra theo ý muốn. Phần mềm cho phép GV được quyền xem, sửa và tạo mới không hạn chế các mẫu đề kiểm tra trong danh sách này. Các mẫu đề kiểm tra trong phần mềm SQB đã hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình Ma trận đề được qui định bởi mô hình của Bộ GD&ĐT, đáp ứng tốt nhất chất lượng của các đề kiểm tra được khởi tạo.

- Từ Ngân hàng câu hỏi có sẵn và từ các Mẫu đề kiểm tra có sẵn trong CSDL, các GV có thể nhanh chóng tạo cho mình các đề kiểm tra theo mẫu hoặc theo ý muốn. Phần mềm trang bị chức năng Tạo đề kiểm tra chính thức của phần mềm iQB, chức năng này sẽ giúp các GV có thể tạo ra nhiều loại đề kiểm tra theo ý muốn.

- Chức năng In DS câu hỏi trong phần mềm SQB chính là chức năng Xem nhanh câu hỏi có trong iQB 7.0, là chức năng mới rất quan trọng của phần mềm. Chức năng này cho phép GV xem nhanh lại nội dung các câu hỏi đã nhập trong Ngân hàng câu hỏi và nhanh chóng chỉnh sửa chúng. Chức năng này sẽ đáp ứng nhu cầu rà soát tìm lỗi và sửa nội dung câu hỏi. Chức năng này cũng có tác dụng In ra máy in DS các câu hỏi từ Ngân hàng câu hỏi hiện thời.

- Chức năng Kiểm tra kiến thức có tác dụng tạo rất nhanh một đề kiểm tra trắc nghiệm, trực tiếp lấy câu hỏi từ CSDL hạn chế theo các chủ đề kiến thức đã chọn. Chức năng này sẽ giúp GV tạo rất nhanh các bài kiểm tra ngắn sử dụng trên lớp học của mình, ví dụ tạo nhanh các bài kiểm tra miệng, kiểm tra giữa giờ hoặc cuối giờ.

-Ngoài 6 tính năng quan trong trên, phần mềm còn có chức năng Kiểm tra trực tuyến với các đề kiểm tra trắc nghiệm. Tính năng này sẽ biến phần mềm SQB thành một phần mềm Ngân hàng câu hỏi và Kiểm tra kiến thức độc lập, trọn vẹn dành cho đối tượng là các GV trong các nhà trường phổ thông. Các đề kiểm tra có thể thực hiện kiểm tra trực tiếp bằng phần mềm (nếu nó bao gồm các câu hỏi không là tự luận), hoặc có thể in ra máy in, hoặc có thể được chuyển sang dạng WORD để mi trang lại.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7026

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn