Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM Read Text Special – Tập đọc diễn cảm các đoạn văn bản
23/05/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Chức năng FORM

Chức năng chính của Form này là giúp cho GV hỗ trợ học sinh tập đọc diễn cảm các đoạn văn đã được chuẩn bị từ trước. Form sẽ đưa ra rất nhiều công cụ khác nhau giúp GV thực hiện công việc này một cách rất hữu hiệu.


Khuôn dạng FORM

Khuôn dạng chính của Form như hình dưới đây.

Trên màn hình chính là các đoạn văn bản cần tập đọc diễn cảm. Các đoạn văn bản này nếu có âm thanh kèm theo thì có thể nghe các lời đọc mẫu này.

Có 2 chế độ thể hiện các văn bản này trên màn hình.

1. Chế độ thể hiện toàn bộ (như hình trên). Khi đó nháy nút để hiện lần lượt các đoạn văn bản trên màn hình.

2. Chế độ chỉ thể hiện 1 đoạn văn bản trên màn hình (như hình dưới đây). Khi đó nháy các nút sẽ làm xuất hiện lần lượt các đoạn văn bản.

Bên phải màn hình chính các các nút công cụ chính của Form. Sau đây là mô tả ngắn chức năng của các công cụ này:

Nút dùng để phóng to giao diện làm việc lên toàn màn hình.

Nút có tác dụng bật/tắt chức năng nghe đọc từng đoạn văn bản. Ở chế độ bật âm thanh, nút này sẽ có dạng . Khi đó nháy chuột lên đoạn văn bản sẽ nghe được âm thanh của đoạn văn bản này.

Hình sau thể hiện màn hình trong chế độ đọc âm thanh. Khi nháy chuột lên một đoạn văn bản, đoạn này sẽ đổi màu âm thanh được bật.


Trong hình trên, đoạn văn bản cuối cùng đang được đọc âm thanh.

Các nút , dùng để tạo hoặc hủy hiệu ứng đậm, nghiêng cho các từ trên màn hình. Thao tác như sau: Chọn công cụ, sau đó nháy chuột lên một từ để xác nhận hiệu ứng (bật hoặc tắt) trên từ này.

Các nút , có tác dụng đặc biệt như sau: Dùng các công cụ này để đặt vào giữa các từ trong đoạn văn bản các nét 1 vạch hoặc 2 vạch. Các vạch này có tác dụng hướng dẫn cách đọc ngắt, nghỉ đúng chỗ. Cách tạo vạch như sau: nháy chọn công cụ (1 vạch hoặc 2 vạch), sau đó nháy chuột lên khoảng trống giữa 2 từ để tạo vạch.

Chú ý: GV là người thực hiện các thao tác này ngay trên màn hình để hướng dẫn HS cách đọc diễn cảm.

Nếu tạo vạch không đúng vị trí thì dùng nút để xóa các vạch này đi.

Các nút có dấu +, - dùng để phóng to, thu nhỏ cỡ chữ trên màn hình.

Hình ảnh sau cho ta thấy tác dụng của các công cụ tạo vạch trên vản bản.

Tính năng hỗ trợ đánh vần và học cấu tạo tiếng, vần

Khi nháy chuột phải lên một tiếng (từ đơn) bất kỳ, chúng ta sẽ thấy xuất hiện một Bảng chọn như hình dưới đây. Trong bảng này có các chức năng hỗ trợ đánh vần và xem cấu tạo tiếng, vần tương ứng.

- Chức năng cấu tạo tiếng.

Giao diện xuất hiện có dạng như hình dưới đây cho phép quan sát việc tách tiếng này ra thành các thành phần là âm đầu, âm vần và thanh.

Nháy chuột lên các ô tương ứng để nghe phát âm từng thành phần của tiếng này.

- Chức năng cấu tạo vần.

Bảng chọn như hình sau sẽ hiện phân tích vần hiện thời thành âm đệm + âm chính + âm cuối.

- Chức năng xem cấu tạo đầy đủ của tiếng

Chức năng cho phép xem gộp cả phần phân tích tiếng và phân tích vần nằm cùng trên một bảng như hình dưới đây.

Giao diện nhập dữ liệu cho Form

Qui trình nhập dữ liệu như sau:

1. Nhập thông tin tệp dữ liệu ngoài cần ghi tại vị trí Tên tệp dữ liệu văn bản.

2. Nhập Tiêu đề trên của bài luyện. Tiêu đề này sẽ hiển thị phía trên của cửa sổ làm việc.

3. Tiếp theo sẽ cần nhập các đoạn văn bản. Nháy nút có dấu + để bổ xung thêm 1 văn bản, nháy nút – để xóa đi 1 văn bản. Mỗi văn bản cần nhập:

- Nhập nội dung đoạn văn bản.

- Nhập tệp âm thanh kèm theo (nếu có).

4. Nhập lựa chọn:

để xác định kiểu thể hiện văn bản trên màn hình: hiện toàn bộ hay chỉ hiện 1 văn bản.

5. Nhập xong toàn bộ dữ liệu nháy nút Chấp nhận để kết thúc quá trình nhập dữ liệu.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7092

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn