Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 1. Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới
05/06/2013

Trong mô hình giải pháp phần mềm iQB, CSDL Ngân hàng câu hỏi đóng vai trò trung tâm nhất. Mỗi Ngân hàng câu hỏi (*.iqb) là một KHO chứa các câu hỏi do người dùng nhập, từ kho này, phần mềm sẽ sinh tự động các Đề kiểm tra (*.qbt) dùng để kiểm tra kiến thức cho học sinh. Do vậy việc đầu tiên các giáo viên cần biết là các thao tác làm việc với các Ngân hàng câu hỏi này.


Trong phần mềm iQB Cat có 3 lệnh chính làm việc với Ngân hàng câu hỏi.


1. Khởi tạo một Ngân hàng câu hỏi mới.

2. Mở một Ngân hàng câu hỏi có sẵn trong máy tính ra để làm việc.

3. Đóng Ngân hàng đang mở hiện thời (để kết thúc làm việc hoặc để mở một Ngân hàng khác).

Các lệnh này được thực hiện từ thực đơn Hệ thống (xem hình trên), hoặc từ các nút lệnh trên thanh công cụ (như hình dưới đây).Chú ý mỗi Ngân hàng câu hỏi sẽ là một tệp *.iqb. Như vậy phần mềm iQB Cat được phép làm việc với nhiều Ngân hàng câu hỏi. Tuy nhiên tại một thời điểm chỉ được phép mở và làm việc với 1 CSDL duy nhất.

Sau đây là giao diện của lệnh Khởi tạo mới một Ngân hàng câu hỏi mới.


Chú ý hai nút, bước 45 trong hình trên. Người dùng chỉ được phép thực hiện một trong 2 bước trên.

Nút 4 dùng để tạo nhanh kỹ năng và ma trận kiến thức cho các môn học thuộc các khối lớp từ 1 đến 12. Chức năng này dành cho các giáo viên phổ thông. Nút 5 dùng để tạo nhanh kỹ năng mà tạo một khung mẫu cho ma trận kiến thức. Chức năng này dành cho các giáo viên các trường đại học, cao đẳng.

Khi người dùng nháy nút tại bước 4 trong giao diện Khởi tạo ngân hàng câu hỏi ở trên.


Kết thúc cửa sổ nhập nhanh kỹ năng câu hỏi, chúng ta sẽ sang cửa sổ tiếp theo như sau:

Tại cửa sổ này, sau khi chọn nhập chính xác khối lớp, môn học và điền thông tin chính xác cho Ngân hàng câu hỏi mới, nháy nút Kết thúc. Phần mềm lập tức tạo nhanh Ngân hàng câu hỏi này và mở luôn ra để làm việc.

Khi mở một Ngân hàng câu hỏi, giao diện đăng nhập như sau:Chú ý:

Tên truy nhập mặc định sẽ là Admin, mật khẩu mặc định là rỗng. Trong cửa sổ trên, gõ mật khẩu và nháy nút Đăng nhập đề mở Ngân hàng câu hỏi

Hệ thống quản trị người sử dụng của Ngân hàng câu hỏi iQB có thể mô tả ngắn gọn như sau:

- Hệ thống các người sử dụng Ngân hàng câu hỏi được chia thành 2 mức: Quản trị và Người dùng.

- Mức Quản trị có mọi quyền, kể cả quyền khởi tạo người dùng khác.

- Mức Người dùng chỉ có quyền nhập dữ liệu.

Đối với phần mềm iQB Cat, phần mềm không có chức năng quản trị người dùng, do đó khi khởi tạo xong CSDL thì trong ngân hàng câu hỏi chỉ có một Admin với mật khẩu rỗng.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7104

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn