Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Học từ Tiếng Việt. 10. Mở rộng vốn từ --> Tìm hiểu thành ngữ, tục ngữ
05/07/2013

Mở rộng vốn từ là một phần kiến thức rất quan trọng trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học. Các bài học về mở rộng vốn từ Tiếng Việt được học và dạy suốt 5 năm từ lớp 1 đến lớp 5. Các dạng bài luyện của phần kiến thức này rất đa dạng. Chúng tôi sẽ lần lượt mô tả chi tiết các dạng bài luyện này trong phần mềm Học từ Tiếng Việt.


Bài viết tiếp theo sẽ mô tả các bài luyện thuộc chủ đề: Tìm hiểu thành ngữ, tục ngữ.Mở rộng vốn từ -->Tìm hiểu thành ngữ, tục ngữ.


1. Thi tìm nhanh thành ngữ, tục ngữ.


Bài luyện thi tìm nhanh một thành ngữ, tục ngữ cho trước biết trước ý nghĩa, nội dung của thành ngữ này.

Bài luyện này có 3 mức trợ giúp để học sinh tìm được đúng thành ngữ, tục ngữ cần tìm. Học sinh nhập trực tiếp thành ngữ này tại dòng nhập liệu phía dưới. Nhập cho đến khi nào đúng thì thôi.

2. Thi tìm thành ngữ, tục ngữ.


Bài luyện thi tìm nhanh một thành ngữ, tục ngữ cho trước biết trước một thành ngữ, tục ngữ đồng nghĩa với thành ngữ cần tìm.

Bài luyện này có 3 mức trợ giúp để học sinh tìm được đúng thành ngữ, tục ngữ cần tìm. Học sinh nhập trực tiếp thành ngữ này tại dòng nhập liệu phía dưới. Nhập cho đến khi nào đúng thì thôi.

3. Thi tìm thành ngữ, tục ngữ theo yêu cầu.


Bài luyện này cũng là tìm thành ngữ theo yêu cầu của ý nghĩa, tuy nhiên học sinh có thể nhập nhiều đáp án.

Học sinh làm bài bằng cách nhập thành ngữ, tục ngữ cần tìm trong dòng nhập liệu phía dưới. Nhập xong nhấn ENTER. Thành ngữ vừa nhập sẽ hiện lại trên cửa sổ chính. Phần mềm không kiểm tra đúng sai. Nháy nút ? để tìm kiếm sự trợ giúp của phần mềm.

4. Ghép từ tạo thành ngữ.


Bài luyện tìm và ghép các thành phần của thành ngữ, tục ngữ. Bên phải là dãy các từ, cụm từ cho trước. Nhiệm vụ của học sinh là tìm và ghép các từ này lại với nhau, 2 cụm từ ghép lại thành 1 thành ngữ, tục ngữ hoàn chỉnh.

Học sinh làm bài bằng cách dùng chuột kéo thả 2 cụm từ cần ghép vào 2 ô giữa màn hình. Thứ tự các cụm từ là quan trọng. Nếu ghép đúng thì thành ngữ được tạo ra sẽ hiện lên khung cửa sổ phía trên và học sinh sẽ làm tiếp. Khi nào ghép hết các cụm từ trong danh sách thì mới kết thúc bài luyện.

5. Trắc nghiệm tìm thành ngữ, tục ngữ.


Bài luyện tìm thành ngữ bằng câu hỏi trắc nghiệm. Yêu cầu nội dung của thành ngữ được ghi ở trên. Học sinh cần tìm đúng thành ngữ đó trong 4 thành ngữ phía dưới. Nháy chuột để chọn thành ngữ đúng nhất. Sau vài giây, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai.

6. Trắc nghiệm tìm thành ngữ, tục ngữ đồng nghĩa.


Bài luyện tìm thành ngữ bằng câu hỏi trắc nghiệm. Yêu cầu của bài luyện là tìm thành ngữ đồng nghĩa với 1 thành ngữ cho trước.

Học sinh cần tìm đúng thành ngữ đó trong 4 thành ngữ phía dưới. Nháy chuột để chọn thành ngữ đúng nhất. Sau vài giây, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7169

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn