Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Học từ Tiếng Việt. 16. Phân loại từ --> Tìm hiểu từ láy
08/07/2013

Trong phần kiến thức Học từ Tiếng Việt, nhận biết và phân loại từ vựng đóng vai trò rất quan trọng. Lần đầu tiên các học sinh nhỏ tuổi bắt đầu làm quen với các loại khái niệm như từ đơn, từ ghép, từ láy, từ ghép phân loại và tổng hợp. Cao hơn nữa các em sẽ bắt đầu nhận dạng được khái niệm danh từ, tính từ, động từ, quan hệ từ. Những khái niệm này rất quan trọng trong việc nắm được ngữ pháp Tiếng Việt sau này.


Trong phần này chúng tôi sẽ lần lượt mô tả các dạng bài luyện về phân loại từ trong phần mềm Học từ Tiếng Việt.Phân loại từ -->Tìm hiểu từ láy.


1. Phân loại từ láy


Bài luyện phân loại từ láy. Khung bên phải là một dãy các từ láy. Cần chuyển các từ láy này vào 1 trong 3 cột ở chính giữa theo 3 cách phân loại từ láy sau:

- Từ láy theo âm đầu.

- Từ láy theo vần.

- Từ láy theo cả âm đầu và vần.

Làm xong nháy vào nút V để kiểm tra đúng hay sai.

2. Tìm từ láy


Một dạng bài luyện đơn giản: tìm một từ láy trong số các từ có trên màn hình.

Học sinh làm bài bằng cách nháy chuột lên từ láy trên màn hình. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai.

3. Thi tìm từ láy nhanh nhất


Bài luyện thi tìm ra một từ láy cho trước trong thời gian nhanh nhất. Học sinh đọc yêu cầu của bài luyện rồi gõ từ láy cần tìm tại ô nhập liệu. Nhập cho đến khi đúng thì thôi.

Có 3 phương án xem thông tin của từ láy cần tìm. Gõ các vị trí số 1, 2, 3 để xem các thông tin này.

4. Tìm và phân loại từ láy


Bài luyện tìm và đánh dấu các từ láy trong một danh sách cho trước trên màn hình. Học sinh làm bài bằng cách nháy chuột lên từ láy.

Làm xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai.

5. Tìm từ láy đúng nhất (trắc nghiệm từ láy)


Bài luyện trắc nghiệm tìm từ láy đúng nhất. Học sinh quan sát 4 từ láy và chọn ra từ láy đúng nhất theo yêu cầu của bài luyện.

Làm bài bằng cách nháy chuột lên từ láy cần tìm. Phần mềm sẽ tự động thông báo đúng hay sai.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7175

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn