Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Học từ Tiếng Việt. 18. Từ trong câu --> Danh từ chung, danh từ riêng
08/07/2013

Trong phần kiến thức Học từ Tiếng Việt, nhận biết và phân loại từ vựng đóng vai trò rất quan trọng. Lần đầu tiên các học sinh nhỏ tuổi bắt đầu làm quen với các loại khái niệm như từ đơn, từ ghép, từ láy, từ ghép phân loại và tổng hợp. Cao hơn nữa các em sẽ bắt đầu nhận dạng được khái niệm danh từ, tính từ, động từ, quan hệ từ. Những khái niệm này rất quan trọng trong việc nắm được ngữ pháp Tiếng Việt sau này.


Trong phần này chúng tôi sẽ lần lượt mô tả các dạng bài luyện về phân loại và nhận dạng từ trong câu trong phần mềm Học từ Tiếng Việt.

Từ trong câu --> Danh từ chung, danh từ riêng.


1. Xác định danh từ chung.


Bài luyện tìm danh từ chung trong một đoạn văn bản. Trên màn hình là một đoạn văn bản cho trước. Nhiệm vụ của học sinh là xác định các danh từ (chung) có trong đoạn văn trên.

Học sinh cần thao tác như sau:

- Dùng chuột đánh dấu một danh từ muốn chọn.

- Nháy nút Danh từở khung phải.

Sau thao tác trên phần mềm sẽ lập tức thông báo đúng hay sai và đổi màu từ mà học sinh vừa chọn trên màn hình.

Cứ làm tiếp tục như vậy cho đến hết bài.

2. Xác định danh từ riêng.


Bài luyện tìm danh từ riêng trong một đoạn văn bản. Trên màn hình là một đoạn văn bản cho trước. Nhiệm vụ của học sinh là xác định các danh từ riêng có trong đoạn văn trên.

Học sinh cần thao tác như sau:

- Dùng chuột đánh dấu một danh từ muốn chọn.

- Nháy nút Danh từở khung phải.

Sau thao tác trên phần mềm sẽ lập tức thông báo đúng hay sai và đổi màu từ mà học sinh vừa chọn trên màn hình.

Cứ làm tiếp tục như vậy cho đến hết bài.

Chú ý: danh từ riêng là các danh từ được viết hoa.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7178

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn