Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt. 9. Thành phần câu kể ---> Xác định và viết thành phần câu
11/07/2013

Phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt bao gồm hơn 120 bài luyện đành cho học sinh ôn luyện phần kiến thức Luyện từ và câu trong SGK Tiếng Việt Tiểu học. Đây là một phần kiến thức rất quan trọng trong chương trình môn Tiếng Việt các lớp từ 1 đến 5.

Đây là bài viết tiếp theo mô tả các bài luyện tập về phân loại và làm việc với thành phần câu kể trong phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt.Thành phần câu kể --> Xác định và viết thành phần câu


1. Xác định và viết chủ ngữ của câu.


Bài luyện xác định chủ ngữ của câu.

Trên màn hình là một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh là xác định chủ ngữ của câu và nhập trực tiếp chủ ngữ (cụm chủ ngữ) này vào khung khía dưới. Nhập xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai.

2. Xác định và viết vị ngữ của câu.


Bài luyện xác định vị ngữ của câu.

Trên màn hình là một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh là xác định chủ ngữ của câu và nhập trực tiếp vị ngữ (cụm vị ngữ) này vào khung khía dưới. Nhập xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai.

3. Xác định và viết trạng ngữ của câu.


Bài luyện xác định trạng ngữ của câu.

Trên màn hình là một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh là xác định chủ ngữ của câu và nhập trực tiếp trạng ngữ (cụm trạng ngữ) này vào khung khía dưới. Nhập xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7194

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn