Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR trong phần mềm TKB
16/07/2013

Tinh chỉnh dữ liệu là một trong những chức năng chính nhất của phần mềm TKB. Chức năng này cho phép người dùng thực hiện các thao tác tinh chỉnh, làm đẹp thời khóa biểu sau khi đã xếp xong hoặc gần xong. Các thuật toán tinh chỉnh đã được xây dựng trong phần mềm TKB phiên bản 7.0 về trước là CX, FPR, DPR-1e.


Các thuật toán tinh chỉnh thời khóa biểu đều có 1 điểm chung là: để tinh chỉnh, làm đẹp cho một giáo viên, phần mềm sẽ phải làm thay đổi một số giáo viên khác trong nhà trường. Vấn đề là không thể kiểm soát và tính toán được các thay đổi của giáo viên trung gian là tốt hay xấu. Lời giải là phải cho người dùng quan sát được các thay đổi này ngay trên màn hình.

Thuật toán mới OpCX/OpDPR được đưa ra trong TKB 7.5 đã giải quyết được vấn đề được đặt ra: toàn bộ các giáo viên trung gian sẽ có các thay đổi ít bị ảnh hưởng nhất. Hay nói cách khác, thuật toán mới OpCX/OpDPR thực sự là thuật toán tinh chỉnh tối ưu đúng theo tên gọi của nó.

Như tên gọi của thuật toán đã rõ, thuật toán này là một mở rộng trực tiếp của các thuật toán tinh chỉnh CX, DPR, DPR-1e đã có từ các phiên bản TKB trước đây. Điểm khác biệt nhất của thuật toán OpCX/OpDPR là ở tính tối ưu (ký hiệu Op - Optimal) của thuật toán: toàn bộ các giáo viên trung gian đều được điều chỉnh một cách "tối ưu" nhất. Do vậy thuật toán này đảm bảo ít ảnh hưởng nhất đến các giáo viên trung gian tham gia vào quá trình thay đổi dữ liệu.

Cũng như các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu khác của phần mềm TKB (CX, FPR, DPR, DPR-1e), thuật toán OpCX/OpDPR có thể sử dụng với các lệnh: CX, Push Out và Move To. Qui trình thực hiện tương tự như các thuật toán đã có của phần mềm.

Một số chú ý quan trọng khi sử dụng thuật toán OpCX/OpDPR:

1. Khi thực hiện lệnh tinh chỉnh dữ liệu sử dụng OpCX/OpDPR,phần mềm sẽ tìm duyệt tất cả các phương án "tối ưu" và cho phép người dùng quan sát từng phương án trên màn hình. Người dùng có quyền chọn bất kỳ phương án nào nếu muốn.


2. Phần mềm cho phép lựa chọn 1 trong cách thực hiện khác nhau của thuật toán này:

- Cách 1: chỉ tìm 1 phương án đầu tiên và dừng. Người dùng sẽ chỉ quan sát được 1 phương án.

- Cách 2: tìm tất cả các phương án và cho phép người dùng quan sát chi tiết từng phương án để lựa chọn.

3. Thuật toán OpCX/OpDPR có hai phương án/kiểu thực hiện:

OpCX: Các giáo viên thay đổi thời khóa biểu cùng dạy một lớp.

OpDPR: Tổng quát, các giáo viên thay đổi thay đổi thời khóa biểu có thể bất kỳ trong nhà trường.

Hay nói cách khác thuật toán OpCX/OpDPR có hai kiểu thực hiện, một là OpCX - tổng quát thuật toán CX và OpDPR - tổng quát thuật toán DPR-1e. Việc phần mềm sẽ chọn phương án nào để thực hiện được cài đặt trong lệnh Các lựa chọn của phần mềm.

4. Chú ý phân biệt thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR và lệnh Các phương án chuyển tiết tối ưu, lệnh Chuyển tiết tối ưu đã có trong phần mềm TKB.

- Lệnh Chuyển tiết tối ưu (hay Các phương án chuyển tiết tối ưu) chỉ ra vị trí cần chuyển tiết từ 1 vị xấu đến 1 vị trí tối ưu khác nhưng không liên quan đến thuật toán tinh chỉnh được dùng để dịch chuyển.

- Ngược lại thuật toán OpCX/OpDPR dùng để thực hiện việc tinh chỉnh thông qua các bước dịch chuyển giáo viên trung gian một cách tối ưu.

Do vậy nếu kết hợp lệnh Chuyển tiết tối ưu có từ TKB 7.0 và thuật toán OpCX/OpDPR sẽ được kết quả tối ưu hoàn toàn của việc dịch chuyển tiết trên TKB giáo viên.

5. Các lựa chọn của thuật toán tinh chỉnh tối ưu được thực hiện từ cửa sổ lệnh Các lựa chọn --> Thuật toán tinh chỉnh TKB như hình dưới đây.


Kết luận

Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR thực sự là một phát trển mới đột phá của phần mềm TKB. Với thuật toán này việc tinh chỉnh dữ liệu trên TKB lớp và giáo viên có thể được thực hiện nhanh chóng đảm bảo ít bị ảnh hưởng nhất đến các giáo viên khác trong nhà trường.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7210

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn