Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 2. Nhập câu hỏi tạm thời trong phần mềm iQB Leo
29/07/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Bài viết này mô tả thao tác nhập câu hỏi tạm thời trong phần mềm iQB Leo 7.0.

Có 2 thao tác, chức năng trong phần mềm iQB Leo 7.0 cho phép nhập câu hỏi tạm thời.


1. Lệnh nhập trực tiếp câu hỏi tạm thời.

Thực hiện lệnh từ thực đơn: Dữ liệu --> Nhập, điều chỉnh câu hỏi tạm thời.

Chức năng của lệnh này là xem, điều chỉnh và nhập thông tin các câu hỏi tạm thời của CSDL.

Màn hình nhập câu hỏi tạm thời có khuôn dạng giống như nhập câu hỏi chính thức và có dạng sau:

Chức năng nhập câu hỏi tạm thời có giao diện và cách thực hiện hoàn toàn tương tự như lệnh nhập câu hỏi chính của phần mềm. Chỉ có 1 số điểm khác biệt sau:

- Trên màn hình chính của lệnh không có hai nút chức năng Đặt lọc & Tìm kiếmKiểm tra lỗi logic câu hỏi.

- Các câu hỏi tạm thời khi nhập vào CSDL không cần thiết phải nhập đầy đủ thông tin kỹ năng và chủ đề kiến thức của câu hỏi. Chính điều này giải thích cho từ "tạm thời" của các câu hỏi loại này. Các câu hỏi này được nhập vào một kho tạm thời của CSDL, sau đó sẽ được chuyển sang chính thức nếu đã được gán đầy đủ kỹ năng và kiến thức môn học.

2. Lệnh chuyển nhập câu hỏi từ DOC File vào kho câu hỏi tạm thời

Giao diện chuyển nhập câu hỏi từ DOC file trong phần mềm iQB Leo có khuôn dạng như hình sau:

Giao diện màn hình chuyển nhập câu hỏi từ DOC file vào Ngân hàng câu hỏi hoàn toàn giống như khi chuyển nhập vào câu hỏi chính thức. Cần chú ý một vị trí nhỏ trên màn hình này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7235

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn