Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình sử dụng phần mềm iQB 7.0 trong nhà trường phổ thông
09/08/2013

Hiện nay nhu cầu sử dụng các phần mềm quản trị Ngân hàng câu hỏi trong các nhà trường phổ thông là rất lớn. Đã đến lúc việc ứng dụng CNTT trong nhà trường cần phải đi vào thực chất hơn.

Bài viết ngắn này mô tả một mô hình sử dụng bộ phần mềm iQB 7.0 áp dụng cho một nhà trường phổ thông.


Mô hình được mô tả trong sơ đồ sau:


1. MỤC ĐÍCH

Từng bước tin học hóa quá trình kiểm tra kiến thức và đánh giá học sinh trong nhà trường. Nhà trường và các GV sẽ sử dụng các Ngân hàng câu hỏi được thiết lập trong nhà trường để từng bước đưa việc kiểm tra, đánh giá học sinh vào nề nếp.

2. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

- Phòng máy tính riêng của nhà trường, BGH, cài đặt phần mềm iQB Leo 7.0.

- Các máy tính cá nhân của GV cài đặt phần mềm iQB Cat 7.0.

- Phòng máy các lớp học cài đặt phần mềm iQB Magic Test 7.0 iTester Pro 7.0.

3. VẬN HÀNH PHẦN MỀM

- Phòng máy tính nhà trường và BGH sẽ dùng phần mềm iQB Leo 7.0 để quản trị và khai thác các CSDL Ngân hàng câu hỏi sẽ được dùng chính thức trong nhà trường. Từ Ngân hàng câu hỏi chính thức cấp trường này, BGH sẽ là người quyết đinh ra các đề kiểm tra dùng chung cho toàn trường. Tùy mức độ, điều kiện và hoàn cảnh của từng trường mà các nhà trường sẽ quyết định sử dụng các Ngân hàng câu hỏi này đến mức nào.

- Các giáo viên sử dụng phần mềm iQB Cat 7.0 để làm việc với các CSDL Ngân hàng câu hỏi của riêng mình. Giáo viên sẽ sử dụng các Ngân hàng câu hỏi của riêng mình để thực hiện việc kiểm tra đánh giá, hỗ trợ học tập, ôn luyện cho HS của mình.

- Nếu nhà trường yêu cầu, các GV sẽ có nhiệm vụ nhập câu hỏi vào CSDL ngân hàng của toàn trường. Việc nhập này như sau:

+ Nhà trường cấp cho các GV các tệp Ngân hàng câu hỏi yêu cầu nhập. Hoặc nhà trường yêu cầu GV tự tạo và nhập.

+ Khi đã nhập xong, các GV nộp các CSDL này cho nhà trường.

+ Nhà trường sẽ sử dụng phần mềm iQB Leo 7.0 để chuyển nhập các câu hỏi mà GV đã nhập vào CSDL gốc của nhà trường.

- Tại phòng máy tính trên lớp hoặc trong phòng LAB, học sinh tiến hành làm bài kiểm tra trực tuyến bằng phần mềm iTester Pro 7.0.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7252

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn