Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

iCloud Test: mô hình kiểm tra trực tuyến mới của giải pháp iQB
30/09/2013

Trong mô hình và giải pháp phần mềm iQB (ngân hàng đề thông minh), kiểm tra trực tuyến luôn là một bài toán quan trọng cần có.

Trong các phiên bản trước đây của iQB, mô hình kiểm tra trực tuyến chỉ được thực hiện trên mạng LAN đơn giản và mức độ quản trị thấp. Mô hình này được mô tả trong sơ đồ sau:Mô tả sơ lược mô hình trên:

- Học sinh được ngồi trong phòng máy tính với mạng LAN được kết nối.

- Đề kiểm tra sẽ do GV cấp đến từng học sinh (tất cả chung 1 tệp đề kiểm tra).

- Giáo viên cài đặt một số thông số trên mạng LAN để đảm bảo việc kiểm tra diễn ra đúng theo dự kiến.

- Học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến trên máy tính của mình, sử dụng phần mềm iTester Pro.

- Khi học sinh làm bài xong, kết quả sẽ tự động chấm và lưu lại trên một tệp nằm trong máy của giáo viên. GV mở tệp này ra để lấy kết quả thi cho cả lớp học.

Trong mô hình trên hạn chế duy nhất là các máy tính của HS bắt buộc phải kết nối qua mạng LAN và không thể có liên kết nếu qua các hệ thống mạng WAN khác.

Mô hình mới iCloud Test

Mô hình mới mà Công ty School@net sắp triển khai là mô hình iCloud Test – mô hình kiểm tra trực tuyến mở rộng trên mạng Internet.

Mô hình này được mô tả như trong sơ đồ dưới đây.

- Toàn bộ hệ thống con người tham gia Kiểm tra trực tuyến chỉ cần có kết nối với mạng Internet.


Giáo viên sẽ thực hiện các công việc sau:

- Vào mạng, đăng ký sử dụng dịch vụ iCloudTest.

- Cài đặt, setup cấu hình của một Kiểm tra trực tuyến (Online Exam). Ví dụ cài đặt ngày giờ kiểm tra trực tuyến, tạo tài khoản cho HS tham gia kỳ Kiểm tra trực tuyến, ...

- Giáo viên khởi tạo và gán đề kiểm tra với Exam hiện thời hoặc gửi trực tiếp đề kiểm tra đến từng học sinh.

- Đến giờ kiểm tra, HS sẽ login vào hệ thống và tiến hành làm bài kiểm tra bằng phần mềm iCloudTester.

- Khi làm bài xong, kết quả sẽ trực tiếp được lưu trên hệ thống iCloudTest, giáo viên chỉ việc vào mạng và lấy về kết quả làm bài của học sinh.

Như vậy mô hình kiểm tra trực tuyến mới iCloudTest là rất linh hoạt phù hợp cho nhiều mô hình kiểm tra và thi khác nhau trong các nhà trường của Việt Nam.

Mô hình mới này sẽ phù hợp cho các nhà trường phổ thông, cao đẳng, đại học và cả các cơ quan công sở cũng có thể sử dụng mô hình này để thực hiện việc kiểm tra đánh giá, thi chất lượng trong cơ sở của mình.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7293

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn