Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách FORM dùng trong dự án phần mềm Học Dạy Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm 6: Luyện từ và câu
07/10/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Luyện từ và câu là nhóm các bài luyện phức tạp nhất trong chương trình môn Tiếng Việt Tiểu học. Nhóm này bao gồm các FORM mô phỏng các bài luyện liên quan đến phân loại từ trong câu, phân loại và phân tích các thành phần câu. Nhóm này bao gồm 24 FORM là một trong các nhóm phức tạp nhất trong thiết kế của bộ phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt.


Stt

Form Name

FormID

Description

1.

Phân tích câu (1) FSA1

FSA1

Mô phỏng các bài luyện tập liên quan đến phân tích câu.

Dạng bài luyện từ 1-4, sử dụng từ điển SA1.

2.

Phân tích câu (2) FSA2

FSA2

Mô phỏng các bài luyện tập liên quan đến phân tích câu.

Dạng bài luyện từ 5-8, sử dụng từ điển SA2.

3.

Word-Spilting-Form (WSF) Tách và đếm từ

WSF

Form cho phép tách các từ trực tiếp của đoạn văn bản trên màn hình, sau đó đếm từ.

4.

Word-Classification-Manupulation (WCM) Phân loại từ trực tiếp

WCM

Form cho phép phân loại các từ trực tiếp trên màn hình bằng các thao tác chuột, ghi lại kết quả ra Filevà sau đó thể hiện lại kết quả.

Các loại từ có thể phân loại bao gồm: Danh từ, Tính từ, Động từ, Đại từ, Quan hệ từ.

5.

Find-Word-Classification (FWC)

FWC

Form này cho phép người dùng thực hiện các bài luyện tập xác định các loại từ trực tiếp trên màn hình.

Các loại từ có thể phân loại bao gồm: Danh từ, Tính từ, Động từ, Đại từ, Quan hệ từ.

6.

Find-Correct-Word-Type (FCWT) Tìm từ chính xác theo phân loại.

FCWT

Form mô tả 4 dạng bài luyện khác nhau liên quan đến phân loại từ trong tiếng Việt.

Các dạng bài luyện được xác định bởi biến nhớ ProblemType.

7.

Find-Sentence-Parts (FSP) Tìm và xác định thành phần câu.

FSP

Form cho phép thực hiện các bài luyện xác định các thành phần câu như CN, VN, TrN trong câu chỉ bằng click chuột.

8.

Write-Sentence-Part (WSP) Tìm và viết thành phần câu

WSP

Form này có ý nghĩa tương tự như Form FSP nhưng yêu cầu người dùng nhập trực tiếp cụm từ là thành phần câu cần tìm.

9.

Sentence-Part-Manipulation (SPM) Xác định trực tiếp thành phần câu

SPM

Form cho phép người dùng xác định trực tiếp phân tích câu ngay trên màn hình.

Dạng 1.

10.

Find-Sentence-Part-2 (FSP2) Tìm và xác định thành phần câu 2

FSP2

Form cho phép người dùng xác định và phân loại các thành phần câu ngay trên màn hình.

Dạng 2.

11.

Adverd-Classification (ADC) Phân loại trạng ngữ

ADC

Form có chức năng phân loại các loại trạng ngữ trong câu.

DL tự động được tự động sinh từ các từ điển SA11a-e

12.

Find-Sentence Adverd (FSAd) Tìm và xác định trạng ngữ

FSAd

Form cho phép tìm và xác định phân loại trạng ngữ ngay trên màn hình chỉ bằng các thao tác click chuột đơn giản.

13.

Sentence-Adverb-Manipulation (SAM) Xác định trực tiếp trạng ngữ

SAM

Form này cho phép xác định trực tiếp các loại trạng ngữ của đoạn văn bản trên màn hình

14.

Find Sentence Style (FSS) xác định và phân loại câu

FSS

Form này cho phép xác định và phân loại các loại câu ngay trên màn hình. Có 3 kiểu phân loại:

- Phân loại câu đơn / câu ghép

- Phân loại câu tổng quát

- Phân loại câu kể

15.

Sentence Style Manipulation (SSM)
Xác định và phân loại câu trực tiếp

SSM

Form cho phép xác định trực tiếp kiểu câu trong đoạn văn bản trên màn hình.

Có 3 kiểu phân loại:

- Phân loại câu đơn / câu ghép

- Phân loại câu tổng quát

- Phân loại câu kể

16.

Find Sentence Style & Parts (FSSP) Xác định, phân loại câu và thành phần câu

FSSP

Form cho phép người dùng xác định và phân loại đồng thời kiểu câu và thành phần câu trên màn hình. Đồng thời cho phép định nghĩa màu sắc của kiểu câu và ghi lại. Có 2 dạng bài luyện:

- Phân loại câu kể và thành phần câu

- Phân loại câu tổng quát và thành phần câu

17.

Sentence Style & Parts Manipulation (SSPM) Xác định và phân loại trực tiếp câu và thành phần

SSPM

Form cho phép xác định bằng tay các kiểu câu và thành phần câu.

Có 2 dạng bài luyện cho Form này:

- Xác định và Phân loại câu kể và thành phần câu

- Xác định và Phân loại câu tổng quát và thành phần câu

18.

Form Phân tích câu - FSA3

FSA3

Form phân tích câu tiếp theo. Form này sẽ hỗ trợ 4 dạng bài luyện sau:

1. Xác định kiểu câu I (không Test)

2. Xác định kiểu câu II (có Test)

3. Tìm thành phần câu (CN, VN)

4. Đặt câu hỏi cho thành phần câu (CN, VN).

Form này bao gồm các bài luyện nâng cao tìm hiểu các loại câu kể chính trong CT TV lớp 4.

19.

Tìm và xác định từ ghép nối trong câu – Find Special Words (FSWD)

FSWD

FORM cho phép tìm các quan hệ từ trong câu.

Có 2 dạng FORM:

1. Tìm và xác định quan hệ từ chung.

2. Tìm và xác định quan hệ từ chính xác (có phân loại).

20.

Xác định và phân loại từ ghép nối trong câu – Special Word Manipulation (SWDH) – 2-step-Form

SWDH

Đây là FORM được thiết kế theo mô hình 2-step.

Bước 1: xác định quan hệ từ.

Bước 2: phân loại các từ này.

21.

Xác định các từ có chức năng liên kết câu – Find Connection Words (FCWD)

FCWD

FORM có chức năng thực hiện các bài luyện có liên quan đến các từ ghép nối câu.

Có 3 dạng khác nhau của Form này:

1. Xác định các từ ghép nối

2. Phân loại trực tiếp các từ ghép nối câu (trắc nghiệm).

3. Xác định trực tiếp các từ ghép nối câu.

22.

Phân loại từ quan hệ, từ ghép nối trong câu – Special Words Classification (SWC)

SWC

FORM có chức năng tự động tạo ra các bài luyện tập trắc nghiệm liên quan đến các loại từ, cụm từ trong câu.

23.

Counting-in-Text
Đếm các thành phần câu (CountText)

Count-Text

Form có các chức năng tính toán trên 1 văn bản cho trước. Các tính toán này bao gồm:

- Đếm số từ đơn

- Đếm số từ đơn chứa prefix/Syllable cho trước.

- Đếm số từ chứa dấu cho trước.

- Đếm số câu.

- Đếm số câu hỏi / Câu cảm thán.

- Đếm số paragraph.

24.

Counting-Pracice
Thực hành đếm các thành phần câu (CountTextP)

Count-TextP

Form sẽ tự động sinh các bài luyện tập về đếm từ hoặc câu trong đoạn văn cho trước.

Có 2 dạng bài luyện:

- dạng 1 câu hỏi

- dạng 2 câu hỏi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7301

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn