Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 2-Câu hỏi mở. Form QAG – Câu hỏi mở theo nhóm
21/10/2013

Form QAG là một mở rộng đáng kể của Form QA. Form này được dùng trong các bài học Tìm hiểu bài của phần Tập đọc dành riêng cho các lớp 4 và 5. Tính năng mở rộng cơ bản nhất của Form này là cho phép GV làm việc với các nhóm HS ngay trên lớp học thông qua tương tác trên Form.


Chức năng của Form:

FORM Câu hỏi và trả lời tổng quát là một mở rộng trực tiếp của Form QA đã có trước đây. Form này được thiết kế nhằm mô phỏng các bài học và dạy phần tìm hiểu bài trong phần Tập đọc của môn Tiếng Việt các lớp 4, 5, trong đó GV tổ chức các câu hỏi và trả lời theo mô hình các nhóm. FORM hỗ trợ cho 4 nhóm HS cùng làm việc, tìm hiểu bài và trả lời câu hỏi theo từng nhóm HS. Đây là mô hình hoạt động rất hay gặp trong các nhà trường của Việt Nam, phù hợp cho nhiều dạng kiến thức khác nhau.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Sau đây là mô tả các thành phần chính của Form này.

1. Khu vực câu hỏi chính

Tại khu vực này sẽ xuất hiện các câu hỏi, vấn đề (mở) chính của bài học. Các câu hỏi có thể hiện theo từng câu hỏi hay toàn bộ câu hỏi.

Nút lệnh trong hộp điều khiển có chức năng chuyển về trạng thái hiện từng câu hỏi.

Nút lệnh trong hộp điều khiển có chức năng chuyển về trạng thái hiện toàn bộ các câu hỏi.

Với mỗi câu hỏi chính của bài học, có các thông tin liên quan như sau:

- Thông tin Text có liên quan đến câu hỏi này. Đây là các dữ liệu của bài học có liên quan dành cho GV và HS cùng tham khảo khi tìm hiểu câu hỏi này. Nháy nút ở góc trái trên màn hình để hiện các thông tin có liên quan này. Muốn đóng cửa sổ này, nháy nút ở góc phải trên.

- Đáp án chính xác của câu hỏi này. Nếu câu hỏi này có đáp án chính xác thì nháy nút trên hộp điều khiển, đáp án sẽ hiện ra ngay phía dưới câu hỏi như hình dưới đây.


- Các phương án trả lời. Xem mục 2 dưới đây.

- Thông tin gợi ý. Xem mục 3 dưới đây.

2. Khu vực các phương án trả lời

Khu vực các Phương án trả lời nằm ngay bên dưới khu vực Câu hỏi. Đây là khu vực hoạt động nhiều nhất của hoạt động này.

Có 2 loại thông tin thể hiện tại khu vực này.

(1) Thông tin các phương án trả lời.

Nháy nút để hiện các thông tin Phương án trả lời. Có 4 nút 1, 2, 3, 4 cho phép hiện 4 phương án trả lời khác nhau. Mỗi phương án này có thể hiểu như đáp án hay thảo luận của một nhóm HS trong lớp học. Trong quá trình thảo luận các nhóm HS có thể nhập trực tiếp dữ liệu lên các cửa sổ phương án trả lời này.


Hình trên thể hiện một cửa sổ Phương án trả lời. Trong cửa sổ này GV và HS có thể nhập, sửa trực tiếp dữ liệu ngay trên màn hình này. Bấm các nút 1, 2, 3, 4 để chuyển đổi giữa 4 cửa sổ khác nhau.

(2) Thông tin do HS làm bài và nhập trực tiếp

Nháy nút sẽ cho phép HS theo từng nhóm làm bài và nhập trực tiếp vào các trang văn bản hiện tại vị trí này. Các văn bản này có thể lưu lại và GV sẽ mở ra để kiểm tra.


Hình trên thể hiện khung cửa sổ Phương án trả lời trong chế độ HS làm bài trực tiếp. Phía dưới có hai nút lệnh: nút Open một tệp DOC và nút Save kết quả ra tệp DOC. FORM cho phép 4 nhóm HS làm bài độc lập với nhau trong khung này.

3. Khu vực gợi ý

Khu vục Gợi ý sẽ hiển thị các thông tin hỗ trợ, trợ giúp và gợi ý cho HS khi trao đổi, làm việc với câu hỏi hiện thời.

Nháy nút trên hộp điều khiển để hiện các thông tin gợi ý này.

4. Hộp điều khiển chính

Hộp điều khiển chính nằm ngay phía phải trên của màn hình bao gồm các nút điều khiển thông tin chính của FORM này.


Các nút lệnh có ý nghĩa như sau:

Nút lệnh

Ý nghĩa

Nút lệnh

Ý nghĩa


Nút hiện thông tin chung dạng Text của FORM.


Hiện đáp án cho câu hỏi hiện thời.


Nút hiện thông tin chung dạng Ảnh của FORM.


Hiện thông tin gợi ý trong cửa sổ gợi ý.


Nút hiện thông tin chung dạng Âm thanh của FORM.


Đóng tất cả các cửa sổ phụ chỉ để lại một cửa sổ câu hỏi.


Nút dùng để hiện tất cả các câu hỏi trong khu vực câu hỏi. (chế độ tổng kết bài).


Hiện thông tin các phương án trả lời trong khung thông tin Phương án trả lời.


Nút chuyển chế độ thể hiện từng câu hỏi (chế độ làm việc bình thường).


Hiện cửa sổ cho phép HS làm bài trực tiếp tại khung thông tin Phương án trả lời.


Các nút chuyển thông tin của các nhóm 1, 2, 3, 4 trong khung thông tin Phương án trả lời.

5. Các nút lệnh điều khiển khác của FORM

Các nút lệnh điều khiển khác trên FORM này bao gồm:

Nút làm lại từ đầu bài luyện chính.

Nút có chức năng chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Hai nút này dùng để chuyển về các hoạt động trước, sau trong bài học hiện thời.

Nút này sẽ mở hộp hội thoại nhập trực tiếp dữ liệu cho FORM. Nút này chỉ có trong các phần mềm Dạy Tiếng Việt.

Nút này có chức năng phóng to FORM ra toàn màn hình máy tính.

Nút dùng để phóng to, thu nhỏ phông chữ bên trong các cửa sổ làm việc trên màn hình.

6. Nhóm các thông tin chung của FORM

Nhóm các thông tin chung của FORM là những thông tin có liên quan đến tất cả các câu hỏi của bài học. Có 3 thông tin như vậy.

- Nháy nút để hiện thông tin chung là Text.


Nháy nút có dấu X bên phải phía trên để đóng cửa sổ này.

- Nháy nút để hiện thông tin chung là hình ảnh. Mỗi FORM sẽ được phép lưu 1 hình ảnh chung liên quan đến bài học hiện thời.

Hình ảnh sau thể hiện khi bật nút hiện hình ảnh chung.


- Nháy nút để hiện thông tin chung là âm thanh.

Các thông tin có thể nhập trong cửa sổ này bao gồm:

1. Thông tin về tệp lưu dữ liệu.

Thông tin về tệp lưu dữ liệu bài học cần nhập ngay phía trên cùng của màn hình.

2. Các thông tin chung của FORM.

Phía dưới là vị trí nhập các thông tin chung liên quan đến các câu hỏi của bài luyện.

Các thông tin chung bao gồm phần Text, Hình ảnh và Âm thanh.

3. Thông tin từng câu hỏi của bài học.

Tại vị trí có dòng chữ Nhập thông tin câu hỏi sẽ tiến hành nhập thông tin của từng câu hỏi. Nháy nút có dấu + để bắt đầu nhập 1 câu hỏi mới.

Với mỗi câu hỏi cần nhập:

- Nội dung chính câu hỏi (có thể kèm hình ảnh liền với câu hỏi), vào vị trí Câu hỏi chính.

- Thông tin text có liên quan đến câu hỏi nhập tại “Thông tin liên quan đến câu hỏi này”.

- Thông tin gợi ý câu hỏi.

- Đáp án chính xác của câu hỏi.

- Các phương án trả lời (từ 1 đến 4).

4. Các template (mẫu) dùng để nhập dữ liệu khi làm bài.

Template là các mẫu tệp DOC được gắn với 1 câu hỏi hiện thời. Khi gắn các tệp DOC này với câu hỏi, khi học sinh nhấn nút , phần mềm sẽ mở tệp template tương ứng để HS nhập dữ liệu vào khuôn dạng của tệp mẫu này.

Trong chương trình tiếng Việt có rất nhiều bài học mà HS cần điền vào các mẫu, bảng biểu có sẵn như vậy.

Sau khi nhập xong nháy nút Chấp nhận để đóng cửa sổ nhập dữ liệu. Nếu muốn ghi vào tệp dữ liệu thì nháy nút Lưu tệp ở phía trên.Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7317

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn