Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Công ty School@net đang hoàn thiện bộ các phần mềm kiến tạo bài giảng điện tử mới theo công nghệ iPage 2.0
22/10/2013

Mô hình bài giảng điện tử tương tác iPage 2.0 do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường thiết kế là mô hình bài giảng mới nhất. Đây là mô hình bài giảng điện tử tương tác hoàn toàn mới dùng cho GV thiết kế bài giảng để sử dụng hỗ trợ ngay trên lớp học.


Chúng ta hãy xem qua mô hình bài giảng điện tử iPage có gì mới.

Một trong các mô hình bài giảng điện tử do Công ty School@net thiết kế trước đây là mô hình ACTION được mô tả trong sơ đồ sau.


Trong mô hình trên, mỗi bài giảng điện tử sẽ bao gồm N hoạt động Học và Dạy. Mỗi hoạt động Học và Dạy (ACTION) thể hiện một tương tác kiến thức cụ thể trên màn hình.

Trong nhiều phần mềm trước đây, mô hình bài giảng = ACTION đã được thiết kế. Đó là các phần mềm:

- Phần mềm Math Lesson 1.5.

- Phần mềm Bài học tập viết chữ Việt.

Các bài giảng theo mô hình này cũng được thiết kế trong bộ phần mềm Học và Dạy Tiếng Việt đã được công ty School@net phát hành trong thời gian qua.

Một mô hình bài giảng điện tử khác là mô hình iPage đã được thiết kế trong bộ phần mềm GeoMath Lesson 1.5.

Mô hình này sẽ được mở rộng và tổng quát hóa trong sơ đồ sau:


Trong mô hình này, mô hình một bài giảng điện tử sẽ bao gồm 1 TRANG tương tác, được gọi là iPage như hình trên.

Như vậy mô hình iPage 2.0 sẽ được thiết kế tổ hợp của cả 2 mô hình ACTION và iPage như trên.

Thời gian tới Công ty School@net sẽ phát hành các phần mềm sau theo hướng công nghệ này.

1. Math Lesson 2.0

Đây là phần mềm thiết kế các bài giảng điện tử môn Toán cho cấp Tiểu học.

Phần mềm này là một nâng cấp trực tiếp của phần mềm Math Lesson 1.5 đã được phát hành cách đây 3 năm.


Hình ảnh trang chính của phần mềm Bài giảng Toán (Math Lesson) 2.0 dựa trên công nghệ iPage 2.0.

Các bài giảng điện tử môn Toán bậc Tiểu học có dạng *.math.

2. GeoMath Lesson 2.0

Đây là phần mềm thiết kế các bài giảng Toán học dành cho các cấp học THCS và THPT.

Phần mềm này là mở rộng trực tiếp của phần mềm GeoMath Lesson 1.5 đã phát hành cách đây 2 năm.


Các bài giảng môn Toán cấp THCS, THPT sẽ có phần mở rộng là *.gmath.

3. Viet Lesson 2.0

Viet Lesson là phần mềm hoàn toàn mới dùng để thiết kế các bài giảng điện tử môn Tiếng Việt Tiểu học. Các tệp bài giảng này có dạng *.viet.

Đây là phần mềm mới và rất phức tạp. Có thể hiểu phần mềm này là một phát triển đột phá của bộ phần mềm Dạy Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5, trong đó cho phép GV khởi tạo và biên soạn các tệp bài giảng môn Tiếng Việt.


Hình ảnh trên là trang chính của phần mềm Viet Lesson – Bài giảng Tiếng Việt.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7318

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn