Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 3-Kiểm tra trực tuyến FORM Couple-Word-Picture: Ghép tranh-từ
05/11/2013

FORM này được thiết kế để mô phỏng các bài luyện tiếng Việt có liên quan đến các hình ảnh, bức tranh. Việc học từ, mở rộng vốn từ và vốn sống bằng quan sát là rất quan trọng đối với học sinh Tiểu học.


Hiện nay trong bộ phần mềm hỗ trợ Học Tiếng Việt đã xây dựng 3 bộ từ điển có tranh, hình ảnh kèm theo. Đó là:

- Từ điển Sinh học (từ điển các hình ảnh về cây cối, động vật, chim, cá, hoa, củ quả rất đồ sộ).

- Từ điển Tranh - Từ (từ điển các hình ảnh có phân loại theo nội dung).

- Từ điển chính tả đa phương tiện (từ điển các từ có hình ảnh và âm thanh kèm theo).

Các bộ từ điển từ có tranh trên sẽ được lấy làm nguồn dữ liệu để sinh tự động các bài luyện tập của FORM này.

Có 4 dạng bài luyện sau sẽ được mô tả trong FORM:

1. Nhìn tranh đoán nội dung

Cho trước 1 bức tranh, cần đoán và nhập nội dung của tranh này.

2. Kết nối tranh và nội dung

Cho trước một số hình ảnh và danh sách nội dung của chúng, cần kết nối tranh với nội dung chính xác của chúng.

3. Tìm từ theo tranh

Cho trước bức tranh, cần tìm ra nội dung của tranh này.

4. Tìm tranh theo từ

Cho trước nội dung, cần tìm ra bức tranh tương ứng với nội dung này.

Chức năng của Form:

Chức năng chính của FORM là mô tả bài luyện liên quan đến tranh và từ theo 4 dạng đã mô tả ở trên.

Dữ liệu hoặc được sinh tự động từ các nguồn từ điển tranh có sẵn hoặc có thể nhập trực tiếp vào FORM.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Dạng 1: Nhìn tranh đoán nội dung


Trên màn hình là một bức tranh, bạn cần đoán và nhập nội dung tranh vào vị tró dòng nhập lệnh chính giữa màn hình. Nháy nút để phóng to hình ảnh.

Nhập xong nhấn ENTER hoặc nháy nút . Kết quả nhập sẽ hiện ngay lên dòng kẻ phía dưới bức tranh. Có thể nhập lại nhiều lần nội dung này.

Nếu nháy nút nội dung tranh sẽ hiện tại dòng nhập liệu trong một vài giây.

Có 2 chế độ dữ liệu là đáp án MỞ và đáp án CHÍNH XÁC. kiểm tra là Kiểm tra nhanh Kiểm tra bình thường. Các chế độ kiểm tra này chỉ có tác dụng trong chế độ dữ liệu CHÍNH XÁC.

- Trong chế độ đáp án MỞ, nút Kiểm tra sẽ không có tác dụng.

- Trong chế độ đáp án CHÍNH XÁC, nút Kiểm tra sẽ có tác dụng. Nháy nút để phần mềm kiểm tra đúng hay sai.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nháy nút để chuyển sang bài tiếp theo.

Dạng 2: Kết nối tranh và nội dung


Chính giữa màn hình là một dãy các hình ảnh (cho phép từ 2 đến 4 tranh). Nội dung các tranh này hiện ở khung phải.

Học sinh cần kết nối các tranh này với nội dung của nó ở cột phải bằng cách dùng chuột kéo thả các nội dung ở cột phải vào dưới mỗi bức tranh.

Nếu nháy nút nội dung một tranh sẽ hiện tại dòng phía dưới trong một vài giây.

Sau khi làm xong nháy nút để phần mềm kiểm tra đúng hay sai.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nháy nút để chuyển sang bài tiếp theo.

Dạng 3: Tìm từ theo tranh


Chính giữa màn hình là một bức tranh với nội dung chưa có. Phía dưới là 3 hoặc 4 câu, trong đó có nội dung của bức tranh này.

Để tìm nội dung bức tranh hãy dùng chuột kéo thả một trong các dòng chữ phía dưới lên dòng phía trên.

Nếu nháy nút nội dung tranh sẽ hiện tại dòng phía dưới trong một vài giây.

Sau khi làm xong nháy nút để phần mềm kiểm tra đúng hay sai.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nháy nút để chuyển sang bài tiếp theo.

Dạng 4: Tìm tranh theo từ


Chính giữa màn hình là một hình vuông rỗng, phía dưới cho trước dòng nội dung.

Phía dưới nữa là 4 hình ảnh, một hình trong đó sẽ có nội dung chính là dòng chữ ở giữa màn hình. Để thực hiện bài luyện dùng chuột kéo thả hình ảnh lên vị trí hình vuông trống giữa màn hình.

Nếu nháy nút xuất hiện một mũi tên tại bức tranh cần tìm trong một vài giây.

Sau khi làm xong nháy nút để phần mềm kiểm tra đúng hay sai.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nháy nút để chuyển sang bài tiếp theo.


Qui trình nhập dữ liệu cho FORM như sau:

- Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu lựa chọn 1 trong 2 kiểu: Tự động sinh hoặc Nhập trực tiếp.

Nếu chọn Tự động sinh thì:

+ Tại vị trí Chọn nguồn dữ liệu từ điển chọn tiếp nguồn từ điển được sử dụng để sinh dữ liệu cho bài luyện.

+ Tại vị trí Chọn dạng bài ôn luyện chọn 1 trong 4 dạng bài ôn luyện chính của FORM.

Nếu chọn Nhập trực tiếp thì thao tác nhập trực tiếp dữ liệu ở ngay phía dưới của cửa sổ này.

- Tại vị trí Chọn bài ôn luyện chọn 1 trong dạng bài: Nhìn tranh đoán nội dung Kết nối tranh và nội dung (chỉ được phép chọn 2 kiểu).

- Nhập yêu cầu chung tại vị trí Mô tả yêu cầu bài luyện.

- Lựa chọn kiểu dữ liệu MỞ hay CHÍNH XÁC tại vị trí check box Đáp án chính xác.

- Nhập số lượng tranh tương ứng. Với kiểu bài 1 thì chỉ được phép chọn 1, với kiểu bài 2 thì được phép nhập từ 2 - 4 tranh.

- Tiến hành nhập DS các hình ảnh tại khung bên trái và nhập nội dung các tranh này tại khung phải.

Nháy nút Tìm để tìm trực tiếp các tệp tranh trên máy tính.

Nháy nút Tìm từ từ điển tranh để tiến hành tìm tranh từ các bộ từ điển có sẵn của phần mềm. Khi đó cửa sổ sau xuất hiện.

Trong cửa sổ này cho phép chọn từ điển tại vị trí Chọn từ điển, sau đó chọn từng tranh hiện ra trong khung màn hình. Nháy các nút , để chuyển trang hiển thị tranh.

Chọn tranh bằng cách nháy chuột lên tranh và nháy nút .

Nếu muốn chuyển nhập dữ liệu từ tệp ADF thì nhập tên tệp này tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần nhập. Nháy nút Nhập sửa trực tiếp để vào màn hình nhập trực tiếp dữ liệu cho tệp ADF này.

Màn hình nhập sẽ như hình dưới đây.

Nháy nút để bổ sung một bộ dữ liệu mới.

Các thao tác nhập cho từng bộ dữ liệu tương tự như đã mô tả ở trên.

Sau khi nhập xong nháy nút Đồng ý để đóng cửa sổ này và ghi lại kết quả.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7336

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn