Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 4 - Luyện chính tả FORM Write-Correct-Pattern: Điền mẫu âm vần hay từ chính xác
07/11/2013

Form này mô tả một bài luyện chính tả điển hình nữa trong phần kiến thức học chính tả của SGK Tiếng Việt Tiểu học.

Chức năng của Form:

Chức năng chính của Form là cho phép HS quan sát một từ còn thiếu, nghe âm thanh âm vần còn thiếu đó và cần nhập chính xác vấn, âm vần còn thiếu của từ này.


Form có chức năng tự động sinh các bài luyện dựa vào các từ điển chính tả có sẵn trong phần mềm.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Trên màn hình sẽ xuất hiện một từ hoặc cụm từ hoàn chỉnh nhưng có khuyết đi một âm vần nào đó. Người dùng cần điền âm vần còn thiếu này bằng cách nhập trực tiếp vào hộp văn bản phía dưới màn hình. Phần mềm sẽ đưa ra hai hoặc ba phương án để lựa chọn.

Chú ý phải nhập đầy đủ với các chữ và dấu tiếng Việt. Gõ xong nhấn phím Enter hoặc nháy vào nút để chèn phần đã nhập vào ví trí còn thiếu của từ.

Form sẽ có 2 chế độ kiểm tra:

- Kiểm tra nhanh: Ngay sau khi nhập đáp án phần mềm sẽ thông báo ngay kết quả.

- Kiểm tra bình thường: Sau khi nhập đáp án, cần nháy nút để phần mềm tiến hành kiểm tra kết quả.

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.


Qui trình nhập dữ liệu như sau:

1. Tại vị trí Kiểu thực hiện bài luyện tâp chọn 1 trong 2 kiểu:

- Kiểm tra nhanh: Ngay sau khi nhập đáp án phần mềm sẽ thông báo ngay kết quả.

- Kiểm tra bình thường: Sau khi nhập đáp án, cần nháy nút để phần mềm tiến hành kiểm tra kết quả.

2. Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu chọn một trong 2 kiểu:

+ Tự động từ nguồn dữ liệu --> dữ liệu tự động sinh.

+ Người dùng tự nhập.

3. Nếu ở bước 2 chọn Tự động từ nguồn dữ liệu thì sẽ thực hiện tiếp như sau:

- Chọn từ điển tại Nguồn từ điển.

- Chọn Kiểu sinh bài toán: Chọn 1 trong 3 kiểu: Tự động; âm đầu; âm vần.

- Nếu muốn chọn cố định nhóm, cặp vần, âm vần thì tích chọn tại vị trí Chọn nhóm chữ, âm vần và sau đó chọn cặp vần cụ thể.


Nháy nút Tự động sinh dữ liệu nếu muốn Form sinh tự động ngay 1 bộ dữ liệu trên màn hình để kiểm tra tại chỗ.

4. Nếu ở bước 1 chọn Người dùng tự nhập thì sẽ thực hiện tiếp như sau:

- Chọn tên tệp dữ liệu cần nhập tại vị trí Chuyển nhập dữ liệu từ tệp.

- Nháy nút Nhập, điểu chính trực tiếp để vào cửa sổ nhập trực tiếp các bộ dữ liệu của bài luyện.

Cửa sổ nhập dữ liệu như sau:


- Để nhập 1 bộ dữ liệu mới nháy nút Thêm mới. Sau đó nhập dữ liệu tại vị trí Từ khóa. Nhập 1 từ tiếng Việt bất kỳ. Nhập xong nháy nút Cập nhật để lưu vào danh sách.

- Làm tương tự với các bộ dữ liệu khác. Có thể thay đổi, sửa chữa, xóa các bộ dữ liệu đã nhập. Nhập xong nháy nút Đồng ý.

5. Quay trở lại cửa sổ nhập dữ liệu chính nháy nút Chấp nhận để kết thúc quá trình nhập dữ liệu. Muốn ghi lại tệp dữ liệu này nháy vào nút .


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7346

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn