Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 4 - Luyện chính tả FORM Insert Syllable: Điền âm vần
08/11/2013

Để phục vụ cho việc sinh các bài luyện nhanh về học sinh tả trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học, trong phần mềm đã thiết kế 4 FORM tương tác sau:

- Form Điền chữ (Insert Letters): luyện tập chính tả bằng cách điền hoặc chèn các chữ cái hay prefix vào các vị trí còn thiếu của các từ.


- Form Điền vần (Insert Syllable): luyện tập chính tả bằng cách điền hoặc chèn các âm vần vào các vị trí còn thiếu của các từ.

- Form Điền dấu (Insert Mark): luyện tập chính tả bằng cách điền dấu vào các vị trí chính xác của các từ.

- Form Điền từ (Insert Word): luyện tập bằng cách điền hoặc chèn các từ đơn vào các vị trí trống, còn thiếu của các từ.

Cả 4 FORM trên đều có khuôn dạng và cách thực hiện bài luyện tương tự nhau. Sau đây là mô tả FORM đầu tiên.

Chức năng của Form:

Form này được thiết kế để tạo ra các bài luyện chính tả nhanh bằng cách điền âm vần vào các vị trí còn thiếu của một từ hay câu cho trước. Việc điền âm vần được chọn từ các cặp âm vần có cách đọc, đánh vần giống nhau, ví dụ như ai/ay, yên/iên,... Trong chương trình SGK Tiếng Việt có gần 100 cặp âm vần như vậy.

Form này được dùng cho HS luyện tập trong các bài học Luyện chính tả trong chương trình Tiếng Việt cấp tiểu học.

Dữ liệu có thể được sinh tự động, được nhập trực tiếp từ bàn phím hoặc được chuyển vào Form từ ADF File.

Trong trường hợp các bài luyện được sinh tự động, FORM sẽ lấy dữ liệu từ các từ điển chính tả có sẵn trong phần mềm.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Trên màn hình sẽ xuất hiện một từ hoặc 1 câu với một vị trí trống. Cần điền vào vị trí này một âm vần được lấy từ một cặp âm vần cho trước. Trong các bài luyện của FORM này tất cả các chữ cần điền sẽ là các âm vần (syllable) của các từ, tiếng đơn trong tiếng Việt.

Phía dưới là hai hoặc 3 âm vần tương ứng, cần chọn ra một để điền vào vị trí trống trong từ trên.

Người dùng sử dụng chuột kéo thả một âm vần vào vị trí trống và nhả chuột. Kết quả đúng sai sẽ được thông báo ngay trên màn hình.

Có hai chế độ làm bài: kiểm tra nhanh và kiểm tra bình thường.

- Trong chế độ kiểm tra nhanh, ngay sau khi kéo thả chữ hoặc âm vần, phần mềm sẽ thông báo ngay kết quả đúng hay sai.

- Trong chế độ kiểm tra bình thường, sau khi kéo thả phần mềm chưa thông báo gì. Chỉ sau khi nháy nút kiểm tra phần mềm mới thông báo kết quả đúng sai.

Nút dùng để xem trợ giúp của phần mềm.

Nút dùng để chuyển sang làm bài luyện tiếp theo.

Nút dùng để thực hiện lại bài luyện này từ đầu.

Nếu trên màn hình có tranh minh họa kèm theo thì nháy chuột lên tranh này sẽ phóng to hình ảnh trên màn hình.3 nút điều khiển bên dưới hình này có ý nghĩa như sau:

(X): Đóng cửa sổ này lại.

(Ctrl+S): Ghi hình ảnh này theo định dạng tệp *.jpg.

(Ctrl+C): sao chép hình ảnh này vào bộ đệm của máy tính.


Dữ liệu nhập vào Form bao gồm:

- Kiểu kiểm tra nhanh hay bình thường tại vị trí Kiểu thực hiện bài luyện tập.

- Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu chọn kiểu sinh dữ liệu: Tự động, Từ các nguồn từ điển hay Tự nhập trực tiếp dữ liệu.

- Tại vị trí Nguồn dữ liệu chọn các bộ từ điển gốc dùng làm nguồn sinh tự động bài luyện tập. Trong bộ phần mềm Học, Dạy tiếng Việt đã được nạp sẵn 3 từ điển chính tả sau:

+ Từ điển chính tả học sinh: đây là từ điển lưu trữ tất cả các ví dụ mẫu minh họa lấy từ bộ SGK Tiếng Việt cấp Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Từ điển này có khoảng 1500 từ, câu mẫu.

+ Từ điển chính tả đa phương tiện: đây là bộ từ điển có trên 1500 từ với đầy đủ âm thanh và hình ảnh kèm theo.

+ Từ điển chính tả Việt Nam: từ điển này có trên 10000 từ được nhập từ các từ điển chính tả do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành dành riêng cho học sinh.

- Chọn có hiện tranh kèm theo hay không tại vị trí Hiện tranh kèm từ.

- Nếu kích chọn Cố định chọn bộ âm vần (syllable) thì phần mềm sẽ tự động sinh các bài luyện tập với cùng một bộ cặp vần hoặc âm vần tương ứng, trong FORM đã lưu đủ gần 100 bộ cặp âm vần như vậy.


Chú ý: đây là DS gần 100 các cặp, bộ âm vần được học và luyện chính tả trong chương trình SGK tiếng Việt tiểu học. Giáo viên có thể dùng chức năng nhập trực tiếp dữ liệu để đưa ra các bài luyện tập với các cặp phụ âm, âm đầu khác với danh sách trên.

Nếu đã chọn Tự nhập trực tiếp dữ liệu tại vị trí Nguồn dữ liệu thì cần bấm nút Nhập, điều chỉnh trực tiếp để nhập trực tiếp bộ dữ liệu của bài luyện tập.

Có thể chuyển nhập dữ liệu từ ADF file bằng cách nhập tên File này tại vị trí Chuyển nhập dữ liệu từ tệp.

Màn hình nhập trực tiếp bộ dữ liệu có dạng sau:


Bộ dữ liệu bao gồm một dãy các bộ dữ liệu dùng cho bài luyện tập.

Trên màn hình sẽ hiện DS các bộ dữ liệu này. Mỗi bộ dữ liệu sẽ bao gồm các thông số sau:

- Bộ âm vần bao gồm 2 hoặc 3 âm vần được viết cách nhau bởi dấu ngắt |. Ví dụ có thể viết ai | ayhoặc uôn | uông. Nhập dữ liệu này tại vị trí Bộ âm vần.

- Từ khóa chính: từ này phải chứa tiếng có âm vần trên. Nhập tại vị trí Từ khóa.

- Tệp hình ảnh đi kèm (nếu có). Nhập tại vị trí Tệp hình ảnh.

Muốn nhập thêm bộ dữ liệu mới nháy nút . Sau khi nhập xong một bộ dữ liệu thì nháy nút . Muốn xóa một bộ dữ liệu đã nhập thì chọn dòng chứa bộ dữ liệu và nháy nút .

Sau khi nhập xong dữ liệu thì nháy nút Đồng ý.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7350

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn