Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 4 - Luyện chính tả FORM Find-Correct-Word: Chọn từ đúng chính tả
08/11/2013

Form này mô tả 1 dạng bài luyện nữa liên quan đến chính tả tiếng Việt, đó là dạng bài luyện nhận biệt một từ hoàn chỉnh viết đúng chính tả giữa một dãy các từ khác viết sai chính tả.


Chức năng FORM

Chức năng chính của Form là cho phép HS quan sát một dãy các từ cho trước trên màn hình và tìm ra một từ viết đúng chính tả trong các từ này.

Form cho phép người dùng nhập trực tiếp dữ liệu hoặc sinh tự động dữ liệu từ các từ điển chính tả có sẵn trong phần mềm.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Trên màn hình sẽ tự độngxuất hiện hai hoặc ba từ hoàn chỉnh, trong đó chỉ có đúng một từ là đúng chính tả. Người dùng cần tìm ra từ viết đúng chính tả và nháy chuột lên nút tròn phía dưới từ này, kết quả sẽ hiện ngay sau khi nháy chuột.

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.


Các thao tác trên giao diện này như sau:

1. Tại vị trí Nhập dữ liệu đầu vào chọn 1 trong 2:

+ Tự động từ nguồn từ điển

+ Người dùng tự nhập

2. Nếu chọn phương án 1: Tự động từ nguồn từ điển thì có thể thực hiện tiếp.

- Có thể chọn để cố định cặp phụ âm, âm vần tại vị trí Cặp phụ âm, âm vần.


Khi đó phần mềm sẽ tự động sinh một bộ 2 hoặc 3 từ theo bộ cặp âm vần, âm đầu trên.

Muốn phần mềm sinh một bộ dữ liệu khác thì nháy nút Tự động sinh dữ liệu.

Cũng có thể nhập trực tiếp các từ vào các vị trí Từ 1, 2, 3. Trong các từ này chỉ có 1 từ là đúng.

3. Nếu ở bước 1 chọn Người dùng tự nhập thì sẽ thực hiện tiếp như sau:

- Chọn tên tệp dữ liệu cần nhập tại vị trí Chuyển nhập dữ liệu từ tệp.

- Nháy nút Nhập, điểu chính trực tiếp để vào cửa sổ nhập trực tiếp các bộ dữ liệu của bài luyện.

Cửa sổ nhập dữ liệu như sau:


- Để nhập 1 bộ dữ liệu mới nháy nút Thêm mới. Sau đó nhập dữ liệu bao gồm:

+ Số lượng từ.

- Các từ 1, 2, 3, trong đó phải có đúng 1 từ là đúng. Nhập xong nháy nút Cập nhật để lưu vào danh sách.

- Làm tương tự với các bộ dữ liệu khác. Có thể thay đổi, sửa chữa, xóa các bộ dữ liệu đã nhập. Nhập xong nháy nút Đồng ý.

4. Quay trở lại cửa sổ nhập dữ liệu chính nháy nút Chấp nhận để kết thúc quá trình nhập dữ liệu. Muốn ghi lại tệp dữ liệu này nháy vào nút .


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7353

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn