Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 3. Mô hình CSDL các đối tượng hình học GDL
15/11/2013

Trong mô hình bài giảng *.gmath của nhóm các phần mềm GeoMath, các đối tượng hình học GDL đóng vai trò rất quan trọng.

Bài học này mô tả ngắn gọn ý nghĩa của các đối tượng này trong mô hình các tệp *.gmath.


GDL - Geo Data Library - CSDL các đối tượng hình học (toán học) là một trong các công nghệ lõi của bộ phần mềm GeoMath. Bản chất của công nghệ này là khả năng có thể nhúng các đối tượng toán học động vào bên trong các trang nội dung bài giảng của GV và bài học của HS. Các trang nội dung có các đối tượng nhúng này được gọi là GeoMath Page.

Mô hình các CSDL GDL được mô tả trong sơ đồ dưới đây:

Trong mỗi CSDL GDL chú ý 2 đối tượng quan trọng sau:

1. Ma trận kiến thức đi kèm trong mỗi CSDL

Mỗi CSDL GDL sẽ đi kèm một Ma trận kiến thức hoàn chỉnh tương ứng với một môn học và các khối lớp tương ứng.

Ví dụ CSDL GDL Toán THCS sẽ tương ứng với ma trận kiến thức môn Toán cấp THCS, phủ kín chương trình SGK môn Toán cho các lớp 6, 7, 8, 9.

Ma trận kiến thức bao gồm các chủ đề kiến thức được thể hiện theo sơ đồ cây (không hạn chế số mức của cây).

Mỗi đối tượng hình học (toán học) sẽ phải tương ứng, gắn kết với một chủ đề kiến thức nào đó trong Ma trận kiến thức này.

Hình ảnh sau cho ta thấy thể hiện cây kiến thức tương ứng của CSDL GDL Toán THCS trong phần mềm GeoMath Lesson.


2. Các đối tượng chính của CSDL, mỗi đối tượng là một hình hình học (hay toán học) động có thể nhúng trong trang.

Phần nội dung chính quan trọng nhất của một CSDL GDL là các đối tượng hình học có trong CSDL này. Mỗi đối tượng hình học được tạo ra và lưu trữ trong CSDL và có thể được lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào. Các đối tượng này được lấy ra và nhúng vào bên trong các trang bài giảng do GV thiết kế.


Hình ảnh một đối tượng hình học động nhúng trong bài giảng đang được trình diễn bằng phần mềm.

Với mỗi đối tượng hình học có 3 tham số quan trọng sau đây:


Nội dung kiến thức (Subject Notes)

Ghi lại các thông tin chi tiết về kiến thức liên quan đến đối tượng này. Thông tin này dành cho giáo viên, học sinh và tất cả những ai quan tâm đến đối tượng hình học này.

Thông tin giáo viên (Teacher Notes)

Ghi lại các gợi ý, cách giảng dạy hay các thông tin khác liên quan đến cách giảng dạy hay sư phạm của đối tượng này. Thông tin này dành riêng cho GV khi giảng dạy, trình diễn đối tượng này trên màn hình.

Hướng dẫn sử dụng (Guide)

Ghi lại cách sử dụng chung cho mọi đối tượng khi sử dụng đối tượng này.

Để dễ hình dung chúng ta cùng xét một ví dụ minh họa sau:

1. Hình ảnh


2. Nội dung kiến thức (Subject Notes)

Bài toán và định lý sau được biết đến như một kiểu đường Simson khác vì chúng có tính tương đồng rất lạ với đường thẳng Simson.

Cho tam giác ABC, một điểm M chuyển động tự do trên vòng tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Kẻ 3 vòng tròn với đường kính là các dây cung MA, MB, MC. 3 vòng tròn mới được xây dựng này luôn đi qua điểm M. Vây hai trong chúng ngoài điểm M sẽ còn có một giao điểm thứ hai. Như vậy chúng ta thu được 3 điểm là các giao điểm thứ hai của các cặp vòng tròn này. Khi M chuyển động thì 3 điểm này luôn thẳng hàng.

Ta gọi đường thẳng đi qua 3 điểm này là đường thẳng tựa Simson.

3. Thông tin Giáo viên (Teacher Notes)

Một số thao tác với hình vẽ trên màn hình

- Để thao tác và tương tác trực tiếp có thể rê chuột tại M để di chuyển điểm M trên vòng tròn.

- Cũng có thể tương tác với hình bằng cách di chuyển các đỉnh A, B, C trên vòng tròn.

- Muốn dịch chuyển toàn bộ hình hãy di chuyển tâm O của vòng tròn.

- Muốn thay đổi bán kính vòng tròn hãy sử dụng thanh trượt bán kinh R nằm ở phía dưới hình vẽ. Thanh trượt này có hình dạng:


4. Hướng dẫn sử dụng (Guide)

Muốn phóng to, thu nhỏ hình, hãy nháy chuột phải trên hình, một thực đơn con như hình sau xuất hiện, hãy trỏ vào Zoom sau đó chọn chế độ Zoom tương ứng.

Các CSDL GDL có trong bộ phần mềm GeoMath


Stt

Phần mềm

CSDL GDL có trong phần mềm

1

GeoMath 6

CSDL các hình động có trong SGK môn Toán 6

2

GeoMath 7

CSDL các hình động có trong SGK môn Toán 7

3

GeoMath 8

CSDL các hình động có trong SGK môn Toán 8

4

GeoMath 9

CSDL các hình động có trong SGK môn Toán 9

5

GeoMath 10

CSDL các hình động có trong SGK môn Toán 10

6

GeoMath 11

CSDL các hình động có trong SGK môn Toán 11

7

GeoMath 12

CSDL các hình động có trong SGK môn Toán 12

8

GeoMath Lesson 1.5

Có 3 CSDL GDL.

1. Toán THCS bao gồm tất cả các hình có trong SGK Toán các lớp 6, 7, 8, 9.

2. Toán THPT Cơ bản bao gồm tất cả các hình có trong SGK Toán các lớp 10, 11, 12 hệ Cơ bản.

3. Toán THPT Nâng cao bao gồm tất cả các hình có trong SGK Toán các lớp 10, 11, 12 hệ Nâng cao (phân ban).


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7378

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn