Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình chi tiết iCloudTest 1. Tổng quan về dịch vụ iCloudTest
26/11/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Chúng tôi sẽ lần lượt mô tả chi tiết mô hình dịch vụ iCloudTest, một mô hình dịch vụ hoàn toàn mới đi kèm giải pháp phần mềm iQB 7.0.

Bài viết này giới thiệu phần tổng quan về iCloudTest dưới dạng Câu hỏi & Trả lời.


1. iCloudTest có phải là một phần mềm nằm trong iQB 7.0 không?

Không.

iCloudTest là một dịch vụ, một tính năng mới được bổ sung vào chức năng Kiểm tra trực tuyến theo giải pháp phần mềm iQB.

Có thể hiểu đơn giản: iCloudTestcung cấp dịch vụ cho phép các GV, nhà trường thực hiện việc kiểm tra trực tuyến trên mạng Internet. Học sinh có thể ngồi trên các máy tính ở các vị trí khác nhau có thể kết nối vào mạng Internet để cùng thực hiện công việc này.


2. Ai được quyền sử dụng iCloudTest ?

Những người được quyền sử dụng dịch vụ iCloudTest bao gồm:

- Các giáo viên trong các nhà trường phổ thông và đại học. Họ là những người tạo ra các kỳ thi, kiểm tra trực tuyến.

- Học sinh, sinh viên tham gia vào các kỳ thi này và thực hiện trực tiếp kiểm tra trực tuyến trên máy tính.

3. Dịch vụ iCloudTest bao gồm những gì?

Dịch vụ iCloudTest bao gồm các điều khoản sau đây:

Đối với GV, đơn vị nhà trường:

- Đăng ký sử dụng dịch vụ (có 1 tài khoản trên iCloudTest).

- Thiết lập các kỳ thi, kiểm tra chính thức.

- Đăng ký, thiết lập DS học sinh thi và các thông số kiểm tra khác.

- Tạo các đề kiểm tra cụ thể tương ứng.

- Theo rõi HS tiến hành thi, kiểm tra.

- Xem kết quả làm bài của học sinh.

Đối với học sinh, sinh viên:

- Kết nối vào iCloudTest (free).

- Kết nối với kỳ thi, kiểm tra tương ứng.

- Thực hiện việc kiểm tra trực tuyến.

4. Khi đăng ký cần phải dịch vụ này cần phải làm gì?

Khi đăng ký dịch vụ người dùng cần làm các công việc sau:

- Vào trang Web chính thức của dịch vụ iCloudTest.

- Tìm hiểu và tiến hành đăng ký 1 dịch vụ bất kỳ của iCloudTest.

- Tiến hành các bước đóng tiền để tạo tài khoản chính thức của dịch vụ này.

- Sau khi tài khoản được kích hoạt thì có thể sử dụng dịch vụ này như bình thường.

5. Các phần mềm chính đi với iCloudTest là những phần mềm nào?

Dịch vụ iCloudTest đi kèm với 2 phần mềm sau:

Phần mềm iCloudTest Manager

Phần mềm này dành cho GV, lãnh đạo nhà trường dùng để quane lý các kỳ thi, kiểm tra của iCloudTest.

Phân mềm iCloudTester

Phần mềm này dành cho HS thực hiện bài kiểm tra của iCloudTest.

6. Cần phải làm gì để tổ chức 1 cuộc thi, kiểm tra?

Các GV và nhà trường chỉ cần đằn ký sử dụng dịch vụ iCloudTest.

Sau khi đã có tài khoản, GV sẽ tải về và sử dụng phần mềm iCloudTest Manager để tổ chức một cuộc thi (exam). Sau khi cài đặt phần mềm sẽ thấy biểu tượng sau trên màn hình.

Khi chạy lần đầu phần mềm này sẽ yêu cầu Login vào iCloudTest. Sau khi đăng nhập xong, giao diện màn hình có dạng sau:

Khi đăng ký thành công thì các nút chức năng bên trái màn hình sẽ hoạt động.

7. Học sinh đăng ký và thi như thế nào?

Học sinh chỉ cần tải về phần mềm iCloudTester là có thể thực hiện các bài kiểm tra trực tuyến của dịch vụ iCloudTest, không cần tiến hành đăng ký trước.

8. Khi tiến hành thi, kiểm tra học sinh phải làm những việc gì và quá trình kiểm tra diễn ra như thế nào?

Học sinh cần thực hiện các bước sau:

1. Tải phần mềm iCloudTester về máy tính của mình và cài đặt phần mềm này lên máy tính của mình. Sau khi cài đặt sẽ thấy biểu tượng của phần mềm này như sau.

2. Với mỗi lần thi, HS sẽ nhận được từ GV các thông tin của kỳ thi bao gồm:

- Mã kỳ thi (exam).

- Mật khẩu kỳ thi.

- Số báo danh của mình.

- Tên và mật khẩu của đề kiểm tra nếu có.

3. Đến giờ thi, HS sử dụng phần mềm iCloudTester để đăng nhập vào kỳ thi và tiến hành làm bài kiểm tra theo qui định.

4. Làm bài xong thì bấm nút Nộp bài và kết thúc việc thi của mình.

9. Làm thế nào để lấy được điểm thi của thí sinh?

Sau khi HS tiến hành kiểm tra trực tuyến xong, GV sẽ sử dụng phần mềm iCloudTest Manager để vào xem thông tin chi tiết kỳ thi.

10. Giá thành của các dịch vụ iCloudTest dược tính như thế nào?

Giá thành đăng ký dịch vụ của iCloudTest sẽ phụ thuộc vào các gói dịch vụ tương ứng. Công ty sẽ cung cấp thông tin cụ thể về các gói dịch vụ này.

Trong mô hình quản lý ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra thì bài toán KIỂM TRA TRỰC TUYẾN đóng vai trò rất quan trọng.

Hiện tại bộ phần mềm iQB 7.0 của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường mới chỉ hỗ trợ 2 kiểu kiểm tra trực tuyến là: Single Test (từng máy tính đơn lẻ) và LAN Network (mạng LAN). Cả 2 hệ thống này đều không có
Trong cả hai trường hợp trên qui trình kiểm tra trực tuyến ở mức đơn giản, hầu như không có quản trị. Đặc biệt với mô hình kiểm tra trên mạng LAN thì yêu cầu bắt buộc là các máy tính kết nối qua mạng LAN.

Mô hình kiểm tra trực tuyến mới của công ty được mở rộng lên hệ thống mạng máy tính bất kỳ, cụ thể là chỉ cần kết nối Internet.


Trong mô hình mới này, chúng tôi đã đưa thêm vào một module quản trị tương đối chặt chẽ cho phép các nhà trường có thể tổ chức các kỳ thi, kiểm tra trực tuyến trên mạng WAN, Internet mà vẫn quản lý tốt được các kỳ thi này. Dịch vụ mới này của chúng tôi có tên gọi là: iCloudTest.

Bảng sau đây mô tả ngắn gọn những điểm mới của dịch vụ mới này của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các nhà trường về hướng phát triển mới này.


Tên

Mô hình

Phần mềm

Mô hình Quản trị

i-Cloud-Test

iCloud Tester

Quản trị bởi iCloud Test Manager.

- Đăng ký dịch vụ theo thời gian.

- Được phép khởi tạo và quản lý các kỳ thi, kiểm tra trực tuyến.

- HS đăng ký và tiến hành kiểm tra. Khi kiểm tra, HS cần có kết nối Internet.

- Điểm số được tự động lưu trữ. Quản trị hệ thống đọc được báo cáo kết quả kiểm tra này.

LAN-Test

iTester Pro

Không quản trị.

- HS ngồi trên các máy tính trên mạng LAN.

- Đề kiểm tra do GV cung cấp (chung 1 đề).

- HS tiến hành kiểm tra trực tuyến.

- Điểm số sẽ được tự động lưu vào 1 tệp nằm trên máy tính của GV. Máy tính GV cũng kết nối với HS qua LAN.

Single-Test

iTester

Không quản trị.

- HS tiến hành kiểm tra trực tuyến trên các máy tính dơn lẻ theo đề kiểm tra do GV cung cấp.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7396

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn