Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 6 – Luyện từ và câu FORM SSM Sentence Style Manipulation: Phân loại trực tiếp các kiểu câu
28/01/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Trong bài viết này sẽ mô tả FORM Phân loại trực tiếp các kiểu câu, một Form hoàn toàn mới được đưa vào từ phần mềm Tiếng Việt lớp 4 và được dùng để thực hiện các bài học liên quan đến phân tích và phân loại các loại câu tổng quát, phân loại câu kể và phân loại câu đơn, câu phức trong Tiếng Việt. FORM này nằm trong các mô phỏng phần kiến thức Luyện từ và câu trong chương trình Tiếng Việt các lớp 4, 5.

Chức năng FORM

FORM này được thiết kế để học tập và ôn luyện phần kiến thức phân loại các kiểu câu trong môn Tiếng Việt Tiểu học.

Các kiểu câu có thể thực hiện phân loại trong FORM này bao gồm:

- Phân loại câu đơn, câu ghép.

- Phân loại câu kể: Ai làm gì? Ai là gì? Ai như thế nào?

- Phân loại câu tổng quát: câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến.

FORM này được thiết kế dành riêng cho GV giảng dạy phần kiến thức phân loại câu trong Tiếng Việt cấp Tiểu học.

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Chính giữa màn hình là một đoạn văn bản trong đó GV cần thực hiện việc phân loại câu của văn bản này. Bên phải là các nút lệnh chính của FORM. Tùy thuộc vào dạng bài luyện mà các nút lệnh dùng để phân loại câu này sẽ khác nhau.

Thao tác phân loại câu như sau:

- Nháy chọn nút phân loại câu tại khung bên phải.

- Nháy chuột lên một từ bất kỳ của câu sẽ được phân loại.

Câu này sẽ được đổi màu theo khuôn dạng đã định sẵn theo phân loại đã chọn.

Chú ý rằng FORM này được thiết kế dành cho GV do vậy sẽ không có chức năng kiểm tra xem việc phân loại đó đúng hay sai.

Các nút dùng để phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trên màn hình.

Các nút dùng để phóng to toàn màn hình với nền xanh hoặc nền trắng.

Nút sẽ vào cửa sổ cài đặt màu sắc và khuôn dạng thể hiện cho các kiểu câu và thành phần câu.

Sau khi cài đặt xong nháy nút Chấp nhận để đóng cửa sổ này.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Qui trình nhập dữ liệu như sau:

- Chọn kiểu bài luyện: chọn 1 trong kiểu sau:

+ Phân loại câu đơn, câu ghép.

+ Phân loại câu kể: Ai làm gì? Ai là gì? Ai như thế nào?

+ Phân loại câu tổng quát: câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến.

- Chọn kiểu nguồn dữ liệu là Tự động sinh hay người dùng tự nhập.

Nếu chọn Người dùng tự nhập thì cần nhập tiếp các dữ liệu sau:

- Tiêu đề.

- Nội dung bài luyện.

Nếu người dùng muốn nhập bộ dữ liệu đầu vào trong các tệp adf thì cần nhập tên tệp này tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập, sau đó nháy nút .

Màn hình nhập dữ liệu cho các tệp adf có dạng như hình sau:

Thao tác trong cửa sổ này như sau:

- Nháy nút +, - để bổ sung hoặc xóa bớt các bài luyện.

- Chọn kiểu bài luyện tương ứng.

- Nhập Tiêu đề và nội dung đoạn văn bản.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7460

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn