Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm iQB. Thao tác 2. Tạo nhanh mẫu Ma trận kiến thức trong khi khởi tạo Ngân hàng câu hỏi
18/02/2014

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm iQB Cat.Thao tác 2. Tạo nhanh mẫu Ma trận kiến thức trong khi khởi tạo Ngân hàng câu hỏi


Trong quá trình khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi có 2 thao tác tạo nhanh Ma trận kiến thức khác nhau: (1) dành cho Giáo viên các nhà trường phổ thông và (2) dành cho các giáo viên các nhà trường không là phổ thông.

Bài viết này hướng đến đối tượng giáo viên thứ 2.

Chúng ta nhớ lại giao diện chính của lệnh khởi tạo mới một CSDL ngân hàng câu hỏi có dạng như hình sau đây:


Chú ý hai nút, bước 45 trong hình trên. Người dùng chỉ được phép thực hiện một trong 2 bước trên.

Nút 4 dùng để tạo nhanh kỹ năng và ma trận kiến thức cho các môn học thuộc các khối lớp từ 1 đến 12. Chức năng này dành cho các giáo viên phổ thông. Nút 5 dùng để tạo nhanh kỹ năng mà tạo một khung mẫu cho ma trận kiến thức. Chức năng này dành cho các giáo viên các trường đại học, cao đẳng.

Khi người dùng nháy nút tại bước 5 trong giao diện Khởi tạo ngân hàng câu hỏi ở trên. Bước này có chức năng tạo nhanh một số thông tin ban đầu cho Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi đang được khởi tạo.

Trước khi chuyển sang tìm hiểu các màn hình tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu một chút mô hình và các khái niệm chính của Ma trận kiến thức. Quan sát và xem hình ảnh một Ma trận kiến thức dưới đây.Khi nháy nút 5, chúng ta sẽ vào cửa sổ đầu tiên chọn và nhập kỹ năng câu hỏi.Bước tiếp theo chúng ta sẽ bước vào chức năng rất quan trọng là tự động tạo lập một mẫu, khung cho Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi. Chức năng này sẽ được thực hiện theo nhiều bước nhỏ.

Bước 1: Nhập nhanh phạm vi kiến thức hệ thống.

Tại bước này yêu cầu người dùng chọn một trong 2 mô hình: 1 mức hoặc 2 mức của phạm vi kiến thức hệ thống. Hay nói cách khác là chọn mô hình ma trận kiến thức có 1 hoặc 2 cột tiêu đề.

Bước 2: Nhập nhanh phạm vi kiến thức chi tiết.

Tại bước này cho phép nhập các dòng phạm vi kiến thức chi tiết của Ma trận kiến thức.

Bước 3: Lựa chọn mô hình Ma trận kiến thức.

Cho phép chọn 1 trong 3 mô hình như hình dưới đây:

1- Mô hình cây 1 mức, đơn giản.

2- Mô hình cây 1 mức, phức tạp.

3- Mô hình cây 2 mức.Bước 4: Nhập nhanh chủ đề kiến thức tiêu đề và lõi cho mô hình đã chọn ở bước 3.

Giao diện nhập chủ đề kiến thức mô hình cây 1 mức đơn giản.Giao diện nhập chủ đề kiến thức mô hình cây 1, mức phức tạp.


Giao diện nhập chủ đề kiến thức của mô hình cây 2 mức.Bước 5: kết thúc quá trình khởi tạo CSDL.

Sau khi kết thúc, phần mềm sẽ mở CSDL ngân hàng câu hỏi vừa khởi tạo để làm việc ngay.

Khi mở một Ngân hàng câu hỏi, giao diện đăng nhập như sau:Chú ý:

Tên truy nhập mặc định sẽ là Admin, mật khẩu mặc định là rỗng. Trong cửa sổ trên, gõ mật khẩu và nháy nút Đăng nhập đề mở Ngân hàng câu hỏi

Hệ thống quản trị người sử dụng của Ngân hàng câu hỏi iQB có thể mô tả ngắn gọn như sau:

- Hệ thống các người sử dụng Ngân hàng câu hỏi được chia thành 2 mức: Quản trị và Người dùng.

- Mức Quản trị có mọi quyền, kể cả quyền khởi tạo người dùng khác.

- Mức Người dùng chỉ có quyền nhập dữ liệu.

Đối với phần mềm iQB Cat, phần mềm không có chức năng quản trị người dùng, do đó khi khởi tạo xong CSDL thì trong ngân hàng câu hỏi chỉ có một Admin với mật khẩu rỗng.

Tại cửa sổ này, sau khi chọn nhập chính xác khối lớp, môn học và điền thông tin chính xác cho Ngân hàng câu hỏi mới, nháy nút Kết thúc. Phần mềm lập tức tạo nhanh Ngân hàng câu hỏi này và mở luôn ra để làm việc.

Khi mở một Ngân hàng câu hỏi, giao diện đăng nhập như sau:


Chú ý:

Tên truy nhập mặc định sẽ là Admin, mật khẩu mặc định là rỗng. Trong cửa sổ trên, gõ mật khẩu và nháy nút Đăng nhập đề mở Ngân hàng câu hỏi

Hệ thống quản trị người sử dụng của Ngân hàng câu hỏi iQB có thể mô tả ngắn gọn như sau:

- Hệ thống các người sử dụng Ngân hàng câu hỏi được chia thành 2 mức: Quản trị và Người dùng.

- Mức Quản trị có mọi quyền, kể cả quyền khởi tạo người dùng khác.

- Mức Người dùng chỉ có quyền nhập dữ liệu.

Đối với phần mềm iQB Cat, phần mềm không có chức năng quản trị người dùng, do đó khi khởi tạo xong CSDL thì trong ngân hàng câu hỏi chỉ có một Admin với mật khẩu rỗng.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7492

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn