Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm iQB. Thao tác 4. Xem và Nhập Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi
19/02/2014

Video phần mềm iQB. Thao tác 4. Xem và Nhập Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi


Ma trận kiến thứcDanh sách kỹ năng câu hỏi là hai khái niệm rất quan trọng của mô hình Ngân hàng câu hỏi.

Ma trận kiến thức là nơi chứa các chủ đề kiến thức cần liên kết với câc hỏi trong CSDL. Theo mô hình của chúng tôi, mỗi câu hỏi cần được gán với một chủ đề kiến thức (lõi) duy nhất. Do đó Ma trận kiến thức cần được nhập trước vào CSDL trước khi nhập câu hỏi.

Trong quá trình khởi tạo Ngân hàng câu hỏi, phần mềm iQB Cat đã có chức năng giúp người sử dụng tự động tạo toàn bộ hoặc một phần Ma trận kiến thức. Sau khi khởi tạo xong, các giáo viên có thể vào thay đổi, nhập thêm hoặc hoàn thiện Ma trận kiến thức của mình.

Các thao tác làm việc với Ma trận kiến thức được thực hiện từ thực đơn Dữ liệu --> Ma trận kiến thức.


Chúng ta nhìn thấy có 4 lệnh như vậy, trong đó 3 lệnh đầu tiên là các chức năng nhập, sửa thông tin của Ma trận kiến thức.

1. Nhập tên phạm vi

2. Nhập phạm vi kiến thức

3. Nhập chủ đề kiến thức

Chức năng cuối cùng dùng để xem thông tin và in Ma trận kiến thức ra máy in.

Trước khi tìm hiểu kỹ các chức năng này chúng ta cùng nhau tìm hiểu lại một lần nữa khái niệm Ma trận kiến thức và các thành phần của bảng Ma trận kiến thức này.

Hình ảnh sau cho ta biết được toàn bộ thông tin của một Ma trận kiến thức. Chú ý đến 3 khu vực khác nhau:

- Phạm vi kiến thức hệ thống.

- Phạm vi kiến thức chi tiết.

- Các chủ đề kiến thức cụ thể. Các chủ đề kiến thức này lại chia làm 2 loại: chủ đề Tiêu đề và chủ đề Lõi.Các chức năng nhập thông tin Ma trận kiến thức của phần mềm iQB như sau:Trong các lệnh trên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lệnh 3: Nhập chủ đề kiến thức. Đây là lệnh quan trọng nhất.

Giao diện của lệnh có dạng như hình sau:Bên phải là Mô hình cây của các chủ đề kiến thức cần nhập và sửa. Chú ý đặc biệt đến 2 dạng chủ đề kiến thức: chủ đề tiêu đề và chủ đề lõi.

Một số chú ý quan trọng sau:

- Mô hình các chủ đề tiêu đề là mô hình cây nhiều mức. Số mức không hạn chế.

- Các chủ đề lõi được nằm trong chủ đề tiêu đề.

- Trong mô hình của chúng tôi có 1 qui luật quan trọng sau:

Bên trong một chủ đề Tiêu đề chỉ được phép chứa một kiểu chủ đề kiến thức con: hoặc toàn chủ đề Tiêu đề hoặc toàn chủ đề lõi.

Hay nói cách khác: không cho phép bên trong 1 chủ dề tiêu đề có chứa lẫn lộn tiêu đề và lõi.

Qui luật này đảm bảo việc thể hiện được nội dung của một Ma trận kiến thức lên một bảng 2 chiều trong đó các chủ đề Tiêu đề là các hàng tiêu đề, còn các chủ đề lõi thể hiện trong các ô bên trong của bảng này.

Qui định trên được thể hiện trong 3 ví dụ dưới đây.

Trong hình ảnh trên, chủ đề kiến thức đang chọn là 1 chủ đề Tiêu đề (Giải tích). Bên trong chủ đề này đã có các chủ đề tiêu đề con. Do vậy chỉ cho phép khởi tạo thêm các chủ đề Tiêu đề bên trong chủ đề này.


Trong hình ảnh trên, chủ đề kiến thức đang chọn là 1 chủ đề Tiêu đề (Số phức). Bên trong chủ đề này đã có một số chủ đề lõi. Do đó chỉ được phép khởi tạo thêm các chủ đề lõi bên trong chủ đề tiêu đề này.


Trong hình ảnh trên, chủ đề đang chọn là chủ đề tiêu đề mà bên trong là rỗng. Do đó chúng ta có thể khởi tạo bên trong chủ đề này hoặc chủ đề tiêu đề con hoặc chủ đề lõi con.

Thao tác khởi tạo một chủ đề mới (tiêu đề hoặc lõi)

Thao tác này rất đơn giản: nháy nút Tạo mới, nhập thông tin chủ đề muốn khởi tạo. Nhập xong nháy nút Cập nhật.

Chú ý


Thao tác sửa thông tin của một chủ đề đã có (tiêu đề hoặc lõi)

Chọn chủ đề này trong khung bên trái, nháy nút Sửa, tiến hành nhập, sửa thông tin. Nhập xong nháy nút Cập nhật.

Thao tác xóa một chủ đề kiến thức (tiêu đề hoặc lõi)

Chọn chủ đề này trong khung bên trái, nháy nút Xóa.

Thao tác dịch chuyển một chủ đề kiến thức lõi từ một Tiêu đề này đến Tiêu đề khác

Có 2 cách thực hiện công việc này.

Cách 1: sử dụng thao tác kéo thả chuột.

Nháy chuột chọn chủ đề kiến thức lõi muốn dịch chuyển. Nhấn giữ chuột và kéo thả chủ đề này đến một chủ đề tiêu đề muốn dịch chuyển đến và thả chuột.

Cách 2:

- Mở khung chủ đề kiến thức bên trái, chọn chủ đề muốn dịch chuyển (như hình dưới đây).


- Nháy nút Chuyển vị trí tại khung bên phải.

Xuất hiện hộp hội thoại như hình dưới đây để chọn chủ đề tiêu đề đích cần chuyển đến.


- Nháy chọn chủ đề tiêu đề muốn chuyến đến và nháy nút Chọn đề hoàn thành thao tác.

Chức năng cuối cùng của lệnh Nhập, sửa Ma trận kiến thức cho phép xem, quan sát Ma trận kiến thức dưới dạng bảng như hình dưới đây.


Có thể đặt các bộ lọc trên giao diện này. Nháy nút Đóng để kết thúc công việc.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7494

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn