Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

PM giáo dục di động - LUYỆN TRÍ NHỚ tiếng Việt
27/03/2014

PM giáo dục di động - LUYỆN TRÍ NHỚ tiếng Việt
LUYỆN TRÍ NHỚ tiếng Việt giúp các em luyện trí nhớ và học vần tiếng Việt. Học sinh cần chạm tay để lật tất cả các mảnh ghép trên màn hình. Bên dưới các mảnh ghép là các vần tiếng Việt. Cần nhớ để lật 2 ô giống nhau liên tiếp. Nếu lật được tất cả các mảnh ghép lên thì kết thúc và được quyền tiếp tục.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7543

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn