Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

PM giáo dục di động - LUYỆN TRÍ NHỚ Đồ vật
27/03/2014

PM giáo dục di động - LUYỆN TRÍ NHỚ Đồ vật
Luyện trí nhớ Đồ vật giúp các em luyện trí nhớ và quan sát các hình ảnh đồ vật, đồ dùng hàng ngày của con người. Học sinh cần chạm tay để lật tất cả các mảnh ghép trên màn hình. Bên dưới các mảnh ghép là hình các đồ vật, đồ dùng thường gặp hàng ngày. Cần nhớ để lật 2 ô giống nhau liên tiếp. Nếu lật được tất cả các mảnh ghép lên thì kết thúc và được quyền tiếp tục.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7545

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn