Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

PM giáo dục di động - TÌM HIỂU TỪ QUA TRANH: Gì đây?
27/03/2014

PM giáo dục di động - TÌM HIỂU TỪ QUA TRANH: Gì đây?
Tìm hiểu từ qua tranh Gì đây giúp các em tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên, các khái niệm, sự vật xung quanh thông qua hình ảnh. Phần mềm có 3 kiểu thể hiện bài luyện là quan sát 1 hình, nhìn hình chọn đáp án chữ đúng và nhìn chữ chọn hình đúng. Làm bài bằng cách chạm tay vào 1 phương án, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Nút mũi tên dùng để chuyển làm bài luyện tiếp theo. Dữ liệu của bài học là một từ điển lớn các tranh mô tả thiên nhiên, sự kiện, sự vật, cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7546

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn