Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mỗi ngày một phần mềm One Software Per Day
21/04/2014

Thông báo mới của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường


THÔNG BÁO: Hiện tại số lượng các phần mềm Giáo dục của Công ty School@net đã vượt con số 200 và sẽ ngày càng nhiều lên. Để các khách hàng có thể tiếp cận nhanh các tiện ích phần mềm của chúng tôi, bắt đầu từ hôm nay Công ty School@net sẽ có thêm 1 HOẠT ĐỘNG hỗ trợ khách hàng nữa, đó là: MỖI NGÀY MỘT PHẦN MỀM, chúng tôi sẽ đều đặn cung cấp cho các khách hàng, mỗi ngày 1 lần, một thông tin mới về các phần mềm đã có hoặc sắp có. Thông tin có thể là một bài viết giới thiệu hoàn chỉnh một phần mềm, hoặc cũng có thể chỉ là một chức năng nhỏ nhưng hữu ích của phần mềm. Hy vọng CHUYÊN MỤC mới, HÀNH ĐỘNG mới này sẽ làm hài lòng các khách hàng, hỗ trợ cho các khách hàng thêm 1 kênh thông tin nữa để tiếp cận tốt hơn đến các phần mềm của chúng tôi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7572

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn