Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Phát hành chính thức phần mềm iQB Moon 8.0, phần mềm đầu tiên thuộc giải pháp iQB.net 8.0
06/06/2014

Thông báo: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường xin được thông báo phát hành chính thức phần mềm iQB Moon 8.0, phiên bản đầu tiên của giải pháp mạng iQB.net 8.0.


Phần mềm iQB Moon 8.0 sẽ là một đột phá mới của Công ty School@net trong việc mở rộng mô hình giải pháp phần mềm ngân hàng câu hỏi iQB 7.0.

Toàn bộ tính năng và mô hình của iQB Moon 8.0 được mô tả trong hình ảnh sau.

Có thể tóm tắt các tính năng chính của iQB Moon 8.0 như sau:

- iQB Moon 8.0 là phần mềm đầu tiên của hướng phát triển mới iQB.net, hướng phát triển mạng của giải pháp phần mềm quản trị ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức iQB. iQB Moon 8.0 hướng đến người dùng là giáo viên và học sinh đang dạy và học trong các nhà trường phổ thông cấp THCS và THPT.

- iQB Moon 8.0 cho phép người dùng truy cập vào 1 kho CSDL lớn các Ngân hàng câu hỏi kiến thức có sẵn của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Hiện tại kho này có 31 CSDL Ngân hàng câu hỏi sau:

+ Toán 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

+ Vật lý 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

+ Hóa học  8, 9, 10, 11, 12.

+ Sinh học 9, 10, 11, 12.

+ Anh văn 10, 11, 12.

+ Địa lý 12.

+ Luyện thi THPT + Đại học, Cao đẳng: Lý, Hóa, Sinh Anh.

- Người dùng được khai thác toàn bộ 31 Ngân hàng câu hỏi môn học trên và được phép thực hiện các tính năng sau:

1. Kiểm tra kiến thức nhanh trực tiếp từ Ngân hàng câu hỏi. Chức năng cho phép người dùng chọn chủ đề kiến thức, chọn số lượng câu hỏi và thời gian làm bài, phần mềm sẽ tự động sinh ngay bài kiểm tra trực tuyến để làm bài.

2. Khởi tạo đề kiểm tra nhanh. Chức năng này cho phép người dùng tạo nhanh 1 đề kiểm tra dạng *.qbt từ DS các Mẫu đề kiểm tra có sẵn trong ngân hàng câu hỏi đang làm việc. Thời gian khởi tạo đề kiểm tra rất nhanh, chỉ một vài giây. Các đề kiểm tra nảy sau đó có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp bằng phần mềm.

3. Khởi tạo đề kiểm tra chính thức. Đây là chức năng khởi tạo đề kiểm tra chính thức của các phần mềm iQB, cho phép người dùng khởi tạo các tệp đề kiểm tra *.qbt từ Ngân hàng câu hỏi đang làm việc. Quá trình khởi tạo phải trải qua 6 bước, người dùng có toàn quyền kiểm tra chất lượng đề được khởi tạo. Có rất nhiều lựa chọn phong phú cho lệnh này. Chức năng này hỗ trợ hoàn toàn mô hình Ma trận đề của Bộ GD&DT.

4. Kiểm tra trực tuyến theo các hình thức khác nhau. Phần mềm hỗ trợ cả 5 hình thức kiểm tra trực tiếp (Chính thức; Nhanh; Mở; Công cộng; IQ) theo các đề kiểm tra được khởi tạo.

5. Các chức năng khác liên quan đến đề kiểm tra: xáo trộn câu hỏi, in ấn, xem trước. thay đổi thông số đề kiểm tra.

- Muốn sử dụng iQB Moon 8.0, người dùng cần có 1 tài khoản trên trang CÙNG HỌC. Đăng ký tài khoản này tại địa chỉ http://cunghoc.thnt.vn.

- Phần mềm iQB Moon 8.0 có thể download miễn phí từ kho phần mềm của Công ty School@net. Sau khi tải về, việc cài đặt rất đơn giản.

- Phần mềm yêu cầu có kết nối Internet Online trong suốt quá trình sử dụng. Mỗi lần chạy, phần mềm sẽ yêu cầu đăng nhập vào hệ thống bởi 1 tài khoản (CÙNG HỌC) và sau đó giữ nguyên trạng thái kết nối này cho đến khi đóng phần mềm.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7607

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn