Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm: Tìm thành ngữ, tục ngữ chính xác
17/06/2014

Một phần mềm rất đơn giản nhưng rất hữu ích: Nhận biết chính xác ý nghĩa của thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.


Trong phần mềm này đã tích hợp sẵn một CSDL bao gồm gần 10000 thành ngữ và tục ngữ tiếng Việt. Phần mềm sẽ dựa vào bộ từ điển này tự động sinh các bài luyện nhằm giúp người dùng ôn luyện năm vững ý nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ này.

Phần mềm không những có ích với trẻ con, học sinh, mà người lớn cũng sẽ tìm thấy sự hấp dẫn của phần mềm đơn giản này.

Link trực tiếp của phần mềm:

http://cunghoc.thnt.vn/index.php?view=detail&stt=26#baihoc

Giao diện phần mềm có dạng như hình sau:

cung hoc

Tất cả các bài luyện của phần mềm đều theo 1 câu hỏi duy nhất: Tìm thành ngữ. tục ngữ có ý nghĩa sau.

- Chính giữa màn hình là ý nghĩa chính của thành ngữ, tục ngữ cần tìm.

- Phía dưới là 4 đáp án, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng.

Người chơi nháy hoặc chạm tay vào 1 đáp án để làm bài.

Phần mềm sẽ lập tức thông báo đúng hay sai.

Đây là màn hình thông báo sai.

Đây là màn hình thông báo đúng.

cùng học

Sau khi làm xong 1 bài, nháy vào vị trí mũi tên để tự động chuyển sang bài luyện tiếp theo.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7620

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn