Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 3: Tập đếm bằng cách làm nở các nụ hoa theo yêu cầu
22/08/2014

Chúng tôi sẽ lần lượt mô tả lại tất cả các Giao diện (FORM) tương tác mô phỏng các dạng kiến thức môn Toán cấp Tiểu học do Công ty School@net thiết kế trong thời gian qua.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Đây là bài viết tiếp theo thứ 3 về Giao diện mô phỏng việc bắt đầu học đếm số dành cho học sinh. Trong bài học này, phần mềm sẽ đưa ra yêu cầu, học sinh thực hiện bài luyện theo yêu cầu của phần mềm.

Giao diện của Form Tập đếm bằng cách làm nở các nụ hoa như hình sau:

Học sinh cần tưới nước để làm nở hoa theo yêu cầu của bài toán đưa ra. Để tưới nước hãy nháy chuột lên nụ hoa. Các nút lệnh có ý nghĩa tương tự như các bài học khác của phần mềm.

Kết thúc bài học.

Làm lại từ đầu.

Kiểm tra xem bài làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo và ghi đáp án đúng lên màn hình nếu làm sai.

Trợ giúp. Phần mềm sẽ hướng dẫn cách thực hiện công việc tiếp theo.

Chuyển sang làm bài tiếp theo. Dữ liệu do phần mềm tự động sinh: Số lượng nụ hoa cần làm nở có thể được lựa chọn trong phạm vi do người dùng nhập trực tiếp.

Nhập trực tiếp dữ liệu và các lựa chọn của dạng toán hiện thời.

Màn hình nhập dữ liệu có dạng:

Giáo viên cần nhập các thông tin sau:

Phạm vi số: nhập phạm vi số theo đó phần mềm sẽ tự động sinh dữ liệu.

Nhập số hoa: Nhập số hoa cần tưới nước cho một bài học tiếp theo. Giá trị này chỉ có tác dụng cho một bài học. Các bài học tiếp theo sẽ lấy số liệu từ Phạm vi số đã nhập ở trên.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7678

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn