Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TV Lession- Bài 2: Khởi tạo tệp bài giảng mới
03/11/2014

Mô tả thao tác khởi tạo một tệp bài giảng mới (*.tviet) của phần mềm Bài học tập viết chữ Việt.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7743

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn