Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm công cụ Học thuộc lòng trên trang Cùng học
02/12/2014

Trong chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học và Ngữ văn cấp THCS, THPT có rất nhiều bài học cần học thuộc lòng. Đây là việc mà thông thường học sinh rất hay cần phải học. Phần mềm – công cụ Học thuộc lòng này lần đầu tiên sẽ cung cấp cho các GV và HS một trải nghiệm mới để có thể tự rèn luyện kỹ năng học thuộc lòng trên máy tính


Link trực tiếp của phần mềm trên Cùng học như sau:

http://cunghoc.thnt.vn/baihoc/685-0-hoc-thuoc-long.html#baihoc

Giao diện chính của phần mềm như hình ảnh sau:

Toàn bộ “bí quyết” của bài học thuộc lòng nằm ở các mức thể hiện văn bản được điều khiển bới các nút có số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ở bên phải màn hình.

Mặc định khi mới mở bài học, mức 0 được đặt sẵn.

Ở mức 0, toàn bộ văn bản sẽ được thể hiện. ví dụ như trong hình ảnh trên đây. Ý tưởng chính của bài học thuộc lòng là sẽ ẩn đi dần dần các từ trong bài thơ, vản bản cho đến khi ẩn đi tất cả cũng là lục học sinh học thuộc bài thơ.

Hình trên thể hiện mức 0: toàn bộ vản bản, bài thơ gốc.

Mức 1 như hình sau: mỗi dòng sẽ ẩn đi ngẫu nhiên 1 từ. Từ bị ẩn đi sẽ có ký hiệu “_”.

Mức 2 như hình sau, mỗi dòng ẩn đi 2, 3 từ.

Với mức 3, mỗi dòng ẩn đi 2 – 5 từ một cách ngẫu nhiên.

Xem hình dưới đây cho mức 3.

Với mức 4, toàn bộ văn bản bị ẩn đi 80%.

Và ở mức 5, toàn bộ văn bản bị ẩn đi, như hình sau:

Giáo viên có thể nhập trực tiếp văn bản, bài thơ trong 1 cửa sổ nhập dữ liệu để tạo cho mình các bài luyện học thuộc lòng. Màn hình nhập dữ liệu có dạng như hình sau:

 

Nhập xong nháy nút Đồng ý để quay lại cửa sổ chính của phần mềm.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7797

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn