Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nhóm phần mềm rèn luyện kỹ năng thẩm mỹ: tô màu dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học
05/06/2015

Bài viết này mô tả nhóm các phần mềm thuộc nhóm kỹ năng thẩm mỹ, làm quen với màu sắc, tập tô màu dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học. Các phần mềm này hoặc cho các cháu tự chơi, học hoặc do giáo viên hay cha mẹ hướng dẫn.


Stt

Tên và biểu tượng phần mềm

Chức năng chính

URL

1.

Tô màu vật theo kích thước

Tô màu vật theo kích thước

 

Giao diện chính:

Phần mềm tự động sinh bài học tô màu theo các yêu cầu khác nhau dựa trên quan sát đối tượng cần tô màu trên màn hình. Nháy vào loa để nghe yêu cầu của bài học. Làm bài xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Các yêu cầu quan sát kích thước của bài luyện bao gồm: lớn hơn, lớn nhất, nhỏ hơn, nhỏ nhất, tương tự với các khái niệm khác như cao, thấp, ngắn, dài. Làm xong 1 bài nháy nút >> để tự động chuyển bài tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/226-14230544160441423054416044-to-mau-vat-theo-kich-thuoc.html#baihoc

 

http://bit.ly/1KOikFc

 

2.

Nối hình – Nhận biết màu sắc

Nối hình – Nhận biết màu sắc

 

Giao diện chính:

Phần mềm trò chơi nối hình theo màu sắc. Phía trên là các hình đồ vật, con vật, đồ dùng nhưng với màu khác nhau, phía dưới là tên của các màu này. Có thể bấm vào loa để nghe phát âm màu sắc. Nhiệm vụ của HS là nối các hình trên với màu sắc tương ứng phía dưới. Thực hiện xong bấm nút Kiểm tra để biết đúng / sai. Nháy nút mũi tên để làm bài tiếp theo, phần mềm sẽ tự động sinh các bài học này.

http://cunghoc.vn/baihoc/2284-14230544160441423054416044-noi-hinh-%E2%80%93-nhan-biet-mau-sac.html#baihoc

http://bit.ly/1SXGj7n

 

3.

Tô màu: phương tiện giao thông

Tô màu: phương tiện giao thông

Giao diện chính:

Phần mềm này bao gồm 5 bài tập tô màu với chủ đề phương tiện giao thông.

HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:

- Tô màu lại từ đầu.

- Xóa các vùng đã tô màu.

- Ghi kết quả tô màu ra File.

- In kết quả tô màu ra máy in.

http://cunghoc.vn/baihoc/281-14230544160441423054416044-to-mau-phuong-tien-giao-thong.html#baihoc

http://bit.ly/1BLzBGL

 

 

4.

Tô màu: đồ dùng

Tô màu: đồ dùng

Giao diện chính:

Phần mềm này bao gồm 5 bài tập tô màu với chủ đề đồ dùng hàng ngày.

HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:

- Tô màu lại từ đầu.

- Xóa các vùng đã tô màu.

- Ghi kết quả tô màu ra File.

- In kết quả tô màu ra máy in.

http://cunghoc.vn/baihoc/280-14230544160441423054416044-to-mau-do-dung.html#baihoc

 

http://bit.ly/1JsnEwe

 

5.

Tô màu: rau củ quả

Tô màu: rau củ quả

Giao diện chính:

Phần mềm này bao gồm 5 bài tập tô màu với chủ đề rau, củ, quả.

HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:

- Tô màu lại từ đầu.

- Xóa các vùng đã tô màu.

- Ghi kết quả tô màu ra File.

- In kết quả tô màu ra máy in.

http://cunghoc.vn/baihoc/279-14230544160441423054416044-to-mau-rau-cu-qua.html#baihoc

 

http://bit.ly/1FvKxde

 

6.

Tô màu: người thân và bạn bè

Tô màu: người thân và bạn bè

Giao diện chính:

Phần mềm này bao gồm 5 bài tập tô màu với chủ đề bé và người thân.

HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:

- Tô màu lại từ đầu.

- Xóa các vùng đã tô màu.

- Ghi kết quả tô màu ra File.

- In kết quả tô màu ra máy in.

http://cunghoc.vn/baihoc/278-14230544160441423054416044-to-mau-nguoi-than-va-ban-be.html#baihoc

 

http://bit.ly/1Gm7aq8

 

7.

Tô màu: động vật nuôi

Tô màu: động vật nuôi

Giao diện chính:

Phần mềm này bao gồm 5 bài tập tô màu với chủ đề động vật nuôi.

HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:

- Tô màu lại từ đầu.

- Xóa các vùng đã tô màu.

- Ghi kết quả tô màu ra File.

- In kết quả tô màu ra máy in.

http://cunghoc.vn/baihoc/277-14230544160441423054416044-to-mau-dong-vat-nuoi.html#baihoc

http://bit.ly/1Fwqsmb

 

 

8.

Tô màu: côn trùng

Tô màu: côn trùng

Giao diện chính:

Phần mềm này bao gồm 5 bài tập tô màu với chủ đề côn trùng.

HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:

- Tô màu lại từ đầu.

- Xóa các vùng đã tô màu.

- Ghi kết quả tô màu ra File.

- In kết quả tô màu ra máy in.

http://cunghoc.vn/baihoc/276-14230544160441423054416044-to-mau-con-trung.html#baihoc

 

http://bit.ly/1KbrnyN

 

 

9.

 

Tô màu hình học: nhà cửa, cây cối

Tô màu hình học: nhà cửa, cây cối

Giao diện chính:

Phần mềm này bao gồm các bài tập tô màu với chủ đề hình học nhà cửa, cây cối.

HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:

- Tô màu lại từ đầu.

- Xóa các vùng đã tô màu.

- Ghi kết quả tô màu ra File.

- In kết quả tô màu ra máy in.

http://cunghoc.vn/baihoc/275-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-hoc-nha-cua-cay-coi.html#baihoc

 

http://bit.ly/1Gm4Lfg

 

10.

Tô màu hình học: Phương tiện giao thông

Tô màu hình học: PT giao thông

 

 

Giao diện chính:

Phần mềm này bao gồm các bài tập tô màu với chủ đề hình học phương tiện giao thông.

HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:

- Tô màu lại từ đầu.

- Xóa các vùng đã tô màu.

- Ghi kết quả tô màu ra File.

- In kết quả tô màu ra máy in.

http://cunghoc.vn/baihoc/274-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-hoc-pt-giao-thong.html#baihoc

http://bit.ly/1Ik1tcX

 

 

11.

Tô màu hình học: người

Tô màu hình học: người

Giao diện chính:

Phần mềm này bao gồm các bài tập tô màu với chủ đề hình học người.

HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:

- Tô màu lại từ đầu.

- Xóa các vùng đã tô màu.

- Ghi kết quả tô màu ra File.

- In kết quả tô màu ra máy in.

http://cunghoc.vn/baihoc/273-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-hoc-nguoi.html#baihoc

http://bit.ly/1Gm4M2Q

 

12.

Tô màu hình học: con vật

Tô màu hình học: con vật

Giao diện chính:

Phần mềm này bao gồm các bài tập tô màu với chủ đề hình học con vật.

HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:

- Tô màu lại từ đầu.

- Xóa các vùng đã tô màu.

- Ghi kết quả tô màu ra File.

- In kết quả tô màu ra máy in.

http://cunghoc.vn/baihoc/272-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-hoc-con-vat.html#baihoc

http://bit.ly/1FVuibX

 

13.

Tô màu hình vẽ nét thẳng, cong

Tô màu hình vẽ nét thẳng, cong

Giao diện chính:

Phần mềm này bao gồm các bài tập tô màu với chủ đề nét thẳng, nét cong.

HS tiến hành tô màu ngay trên màn hình. Bảng màu chọn từ khung bên phải. Tô màu bằng cách nháy chuột hoặc chạm tay tại vị trí muốn tô màu. Các chức năng khác bao gồm:

- Tô màu lại từ đầu.

- Xóa các vùng đã tô màu.

- Ghi kết quả tô màu ra File.

- In kết quả tô màu ra máy in.

http://cunghoc.vn/baihoc/250-14230544160441423054416044-to-mau-hinh-ve-net-thang-cong.html#baihoc

http://bit.ly/1FwqN8s

 

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7883

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn