Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 3. Nhập thông tin gốc thời khóa biểu
10/07/2015

Bài thực hành số 3 sử dụng phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB 9.0.
Bài 3: Nhập thông tin gốc thời khóa biểu: DS môn học, DS lớp, DS giáo viên, DS tổ, nhóm giáo viên.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7903

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn