Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0- 6.Nhập bảng phân công giảng dạy cho thời khóa biểu
17/07/2015

Bước tiếp theo sử dụng phần mềm TKB.
6. Nhập bảng phân công giảng dạy chuyên môn theo toàn trường hoặc từng nhóm, tổ giáo viên.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7912

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn