Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 13. Quan sát thời khóa biểu
20/07/2015

Thao tác tiếp theo cũng là theo tác đầu tiên của Chức năng Quan sát và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu.
13. Quan sát thời khóa biểu theo các màn hình khác nhau (tối thiểu 3 màn hình: Main Loop, Show All, Browse Teacher).


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7920

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn