Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 22. Lệnh CX - xếp bằng được 1 tiết trên thời khóa biểu
21/07/2015

Thao tác tinh chỉnh dữ liệu cơ bản tiếp theo.
22. Lệnh CX - xếp 1 tiết trên thời khóa biểu.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7931

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn