Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.8. Mô hình Ma trận đề. Quan hệ giữa Ma trận đề và Mẫu đề kiểm tra.
21/09/2015

Bài 1.8. Mô hình Ma trận đề. Quan hệ giữa Ma trận đề và Mẫu đề kiểm tra.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7964

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn