Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

iCloudTest: Câu hỏi & Trả lời. Phần 2.
22/01/2014

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường vừa khai trương và phát hành chính thức dịch vụ iCloudTest – dịch vụ kiểm tra trực tuyến đám mây mới của công ty.

Sau đây là một số câu hỏi liên quan đến dịch vụ mới này của Công ty School@net. Bài viết dưới dạng Câu hỏi / Trả lời.11. Ai là người sẽ quản trị các kỳ thi của dịch vụ iCloudTest?

Tất cả những ai, kể cả cá nhân hay tập thể nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, sau khi đăng ký sử dụng thành công dịch vụ iCloudTest của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đều sẽ trở thành người quản trị các kỳ thi do chính mình tạo ra. Sau khi đã đăng ký sử dụng thành công dịch vụ iCloudTest, người sử dụng dịch vụ này sẽ có quyền tạo ra các kỳ thi và quản trị các kỳ thi đó.

12. Vậy một thí sinh khi tham gia vào một lần kiểm tra trực tuyến theo iCloudTest có nghĩa là thí sinh này tham gia vào một Exam trong mô hình này. Có đúng như vậy không?

Hoàn toàn đúng như vậy.

Muốn tham gia vào 1 kỳ kiểm tra trực tuyến, thí sinh phải được người quản trị kỳ thi cho phép và thông báo các thông số cần thiết để tham gia thi như thời gian thi, mật khẩu truy nhập kỳ thi. Tuy nhiên điều không cần qui định (như các kỳ thi bình thường) là ĐỊA ĐIỂM thi.

13. Mỗi kỳ thi sẽ được qui định một thời gian thi duy nhất. Có đúng như vậy không?

Không đúng.

Với mỗi kỳ thi, dịch vụ iCloudTest cho phép người quản trị tạo ra 3 lần thi, không hạn chế thời gian và không gian của các lần thi này.

Mỗi thí sinh sẽ được gán vào một lần thi duy nhất của kỳ thi đó.

14. Khi học sinh tiến hành làm bài kiểm tra, đề kiểm tra sẽ được lấy ở đâu?

Trong mô hình iCloudTest sẽ có 2 lựa chọn cho người quản trị các kỳ thi liên quan đến đề kiểm tra:

Cách 1. Đề kiểm tra được khởi tạo ngay trong quá trình tạo kỳ thi và được gán cứng với kỳ thi. Đối với cách lựa chọn này, người quản trị sẽ tạo đề kiểm tra (dạng *qbt, *qbtz), sau đó upload lên đám mây để lưu trữ đồng thời với kỳ thi.

Khi HS làm bài kiểm tra, đề kiểm tra sẽ được tự động tải từ đám mây về và hiển thị trên màn hình làm bài của HS.

Cách 2. Đề kiểm tra không cần khởi tạo trước và gắn cứng với kỳ thi. Trong trường hợp này, GV sẽ tạo các đề kiểm tra và gửi riêng rẽ cho từng học sinh qua các phương tiện khác (email chẳng hạn). Khi làm bài kiểm tra, HS mở đề kiểm tra do GV gửi đến và tiến hành làm bài. GV giữ mật khẩu, đến sát lúc thi sẽ cấp mật khẩu của đề kiểm tra cho HS để mở và làm bài kiểm tra.

15. Khi nào thì người quản trị cần đóng và xóa kỳ thi đã thực hiện khỏi bộ nhớ máy tính?

Ngay sau khi HS làm bài xong, GV thực hiện các công việc lấy điểm thi là sau đó có thể đóng, khóa kỳ thi này lại. Nếu người quản trị không làm việc này thì phần mềm sẽ tự động khóa và đóng các kỳ thi sau khi hết hạn 30 ngày.

16. Mỗi lần người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ chính thức của iCloudTest thì thời gian có hiệu lực là bao lâu?

Thời gian có hiệu lực của một dịch vụ iCloudTest là 12 tháng. Sau thời gian 12 tháng, người sử dụng phải đăng ký gia hạn cho dịch vụ.

17. Đề nghị nói rõ sự khác nhau giữa 2 mức sử dụng dịch vụ iCloudTest là mức USER và SUBSCRIBER.

Khi nói đến sử dụng dịch vụ chính thức của iCloudTest là nhắc đến mức SUBSCRIBER.

Như vậy một SUBSCRIBER là người đã đăng ký, nộp tiền để sử dụng một dịch vụ chính thức của iCloudTest.

Ngược lại USER chỉ ra những người chưa đăng ký sử dụng chính thức nhưng đã đăng ký để truy cập vào iCloudTest. Mức USER được tạo miễn phí, ai cũng có thể đăng ký mức USER. Với mức này, người sử dụng không được sử dụng chính thức mà chỉ có khả năng dùng thử dịch vụ này với thông số sau:

- Được phép tạo thử 2 kỳ thi.

- Mỗi kỳ thi được phép có 5 HS thi.

18. Tham số Số lượng kỳ thi đang hoạt động cho phép của dịch vụ iCloudTest có ý nghĩa như thế nào?

Tham số này chỉ ra số lượng kỳ thi có thể khởi tạo để hoạt động đồng thời tại 1 thời điểm. Chú ý rằng đây không phải là tổng số tất cả các kỳ thi được khởi tạo.

Ví dụ nếu giá trị này = 10 không có nghĩa là người dùng này chỉ được phép khởi tạo không quá 10 kỳ thi. Mà giá trị này chỉ ra tại một thời điểm chỉ có không quá 10 kỳ thi đang hoạt động. Trên thực tế tổng số lượng kỳ thi được phép khởi tạo là không hạn chế.

19. Khi thời hạn sử dụng dịch vụ iCloudTest hết hạn thì phải làm gì để được tiếp tục sử dụng?

Rất đơn giản. Chỉ cần truy nhập vào trang Web: http://iCloudTest.thnt.vn là có thể tiến hành thủ tục ra hạn dịch vụ hoặc nâng cấp dịch vụ đang dùng sang một mức khác.

20. Trong quá trình làm việc và sử dụng dịch vụ iCloudTest, người quản trị các kỳ thi có thể thực hiện các thao tác quản trị tổng thể các kỳ thi do mình tạo ra hay không?

Hoàn toàn được.

Người quản trị các kỳ thi chính là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ iCloudTest sẽ sử dụng phần mềm iCloudTest Manager để thực hiện các thao tác quản trị các kỳ thi do mình tạo ra. Các chức năng quản trị bao gồm:

- Xem danh sách các kỳ thi (exam) do mình khởi tạo.

- Chỉnh sửa thông tin các kỳ thi đang hoạt động.

- Xóa các kỳ thi đã thực hiện xong.

- Nhập DS thí sinh cho các kỳ thi đang hoạt động.

- Nạp đề kiểm tra cho các kỳ thi đang hoạt động.

- Tạo mới một kỳ thi._THEURL:http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=iCloudTest&file=article&sid=7450

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn