Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các video giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về mô hình dịch vụ kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest 8.0
29/09/2015

Dịch vụ Kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest nằm trong giải pháp phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 8.0. Phiên bản mới iCloudTest 8.0 có nhiều điểm mới trong đó vai trò người dùng đâ được tách làm 2 loại: iCloudTest dành cho các tổ chức như nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp và iCloudTest dành cho cá nhân giáo viên.


Chúng tôi thiết lập các bài giảng về mô hình và hướng dẫn chi tiết các thao tác đối với dịch vụ này, dành cho cả loại đối tượng người dùng trên.

Phần 1. Mô hình dịch vụ iCloudTest cho nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp

1. Tổng quan mô hình và ý nghĩa của dịch vụ Kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest.

https://youtu.be/Hm11taz3d94

2. Mô hình người dùng của iCloudTest.

https://youtu.be/HM03ESAg_38

3. Mô hình và khái niệm Exam – Kỳ thi.

https://youtu.be/zCYLPDhw0p0

4. Giới thiệu chung các phần mềm chính của iCloudTest: iCloudTest Manager 8.0iCloudTester 8.0. Tải và cài đặt phần mềm này.

https://youtu.be/M6C8P_N1kDQ

5. Qui trình đăng ký tài khoản sử dụng iCloudTest.

https://youtu.be/OCiqbFvVacE

6. Thao tác khởi tạo một Exam (kỳ thi) mới. Nhập, sửa các thông số chính của kỳ thi.

https://youtu.be/tX_R-LHVDF4

7. Nhập đề kiểm tra chính thức của kỳ thi.

https://youtu.be/-8DCLpM3KxY

8. Nhập danh sách thí sinh thi.

https://youtu.be/po3YcI8aTXg

9. Học sinh sử dụng phần mềm iCloudTester để tiến hành kiểm tra theo Exam.

https://youtu.be/Fic0TVH9pl4

10. Xem và kết xuất kết quả thi.

https://youtu.be/ipZn8h4IuQE

Phần 2: Mô hình iCloudTest trên Cùng học

1. Tổng quan về dịch vụ, chức năng iCloudTest nhúng trên Cùng học.

https://youtu.be/iRNSWoKPIe4

2. Khởi tạo, nhập, điều chỉnh Exam bằng lệnh Quản lý thi, kiểm tra.

https://youtu.be/GH0qb1WeS6A

3. Học sinh làm bài kiểm tra theo Exam bằng lệnh Kiểm tra trực tuyến.

https://youtu.be/jUgrOf0hyho

4. Học sinh xem kết quả kiểm tra bằng lệnh Xem kết quả thi, kiểm tra.

https://youtu.be/LNUzziQFBHg

5. Giáo viên xem và kết xuất kết quả thi, kiểm tra.

https://youtu.be/nGcd7bkFk1A

 _THEURL:http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=iCloudTest&file=article&sid=7974

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn