School@net

Bảng giá phần mềm
Educations Software
Thời khóa biểu
Trang thông tin TKB

Bài toán xếp lịch, thời khóa biểu từ lâu đã là một bài toán cổ điển với độ phức tạp cao. Việc đưa phần mềm Hỗ trợ xếp thời khoá biểu vào các nhà trường là hết sức cần thiết. Sử dụng phần mềm sẽ giúp các nhà trường tiết kiệm hơn 90% thời gian dành cho việc sắp xếp thời khoá biểu.

Giới thiệu


School Viewer
Trang thông tin School Viewer

Mô hình quản lý HỌC & DẠY trong nhà trường

School Viewer là phần mềm Quản lý Học tập trong nhà trường phổ thông được thiết kế một cách độc đáo và khác biệt so với tất cả các phần mềm hiện có trên thị trường.

Giới thiệu


TKBU
Trang thông tin Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Toàn bộ các công việc Quản lý Đào tạo nhà trường bao gồm Chương trình đào tạo, Tuyển sinh, Quản lý Sinh viên, ... đều tập trung tại Phòng Đào Tạo nhà trường. Đây là một công việc khổng lồ và chắc chắn sẽ rất cần sự trợ giúp của máy tính và phần mềm.

Giới thiệu


School Primary Viewer
Trang thông tin School Primary Viewer

Phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường Tiểu học được thiết kế đơn giản, thuận tiện sử dụng trong điều kiện các nhà trường Tiểu học của Việt Nam.

Quản lý toàn bộ quá trình học tập của mỗi học sinh cấp Tiểu học từ khi nhập trường cho đến khi ra trường.

Giới thiệu

 

SCHOOL EXAM MANAGER
1. Khởi tạo dữ liệu kỳ thi

Công việc đầu tiên của mỗi Nhà trường khi sử dụng mô đun chức năng Quản lý Thi Nhà trường (SEM) là Khởi tạo Dữ liệu của kỳ thi cần được tổ chức của năm học. Dữ liệu này sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin của Kỳ thi cần được tổ chức trong năm học được chọn, có nghĩa là tất cả dữ liệu của kỳ thi hiện thời sẽ được lưu trong dữ liệu năm học hiện thời của Nhà trường.

Khi bắt đầu chạy chương trình, giao diện chính của chương trình như hình dưới đây :

tiếp theo nhấn phím Enter hoặc kích chuột trái lên giữa màn hình, ta thấy :

Lúc này, bạn hãy chọn một Dữ liệu năm học Nhà trường (mà bạn muốn tổ chức kỳ thi cho năm học của trường đó), để Khởi tạo dữ liệu Kỳ thi cần tổ chức theo các bước sau :

1. Chọn mục Hệ thống/Mở CSDL trường

(hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + O) để mở cơ sở dữ liệu năm học nhà trường. Cũng có thể kích nút trên thanh công cụ để thực hiện lệnh.

2. Cửa sổ Mở CSDL năm học nhà trường xuất hiện :

hãy chọn tệp dữ liệu năm mà bạn muốn để tổ chức kỳ thi. Khi đó hộp thoại Đăng nhập hệ thống xuất hiện> :

lúc này, việc truy cập phần mềm Quản lý Thi sẽ kế thừa hoàn toàn từ dữ liệu người dùng của School Viewer mà bạn đã chọn để tổ chức kỳ thi.

3. Chọn mục Hệ thống/Khởi tạo dữ liệu Thi

(hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + K) để khởi tạo dữ liệu thi. Cũng có thể kích nút trên thanh công cụ để thực hiện lệnh, màn hình Khởi tạo kỳ thi mới xuất hiện :

- Mã kỳ thi: Nhập Mã kỳ thi vào mục này,

- Tên kỳ thi: Nhập Tên kỳ thi vào mục này,

- Ngày bắt đầu: Nhập Ngày bắt đầu thi vào mục này.

- Kiểu dữ liệu học sinh thi: Có 1 trong 2 lựa chọn sau đây :

   + School Viewer: Kỳ thi được tiến hành trong năm học, toàn bộ thông tin về học sinh tham dự kỳ thi đều được lấy từ dữ liệu năm học của School Viewer.

   + Nhập mới: Đây là kỳ thi đầu năm học. Toàn bộ dữ liệu được lấy hoặc từ học sinh nhà trường đầu năm hoặc phải nhập mới. Trong trường hợp này, phần mềm cho phép nhập thẳng dữ liệu học sinh dự thi và kết quả của kỳ thi có thể chuyển vào dữ liệu năm học để xếp lớp.

- Ký hiệu đầu SBD: Nhập Phần ký hiệu đầu SBD vào mục này, mục này có thể bỏ trống.

- Kiểu làm tròn điểm số: Chọn Kiểu làm tròn số khi nhập điểm vào mục này. Chú ý : Tham số này chỉ áp dụng cho các môn thi tính điểm, còn đối với các môn thi xếp loại (điểm lấy theo A, B, C, G) thì lấy nguyên tắc cho điểm từ bản School Viewer hiện thời.

- Kiểu nhập điểm thi: Có 1 trong 3 lựa chọn sau đây :

+ Theo số báo danh/phòng thi: Nhập điểm theo Số báo danh / Phòng thi.

+ Theo họ tên học sinh/phòng thi: Nhập điểm theo Họ tên học sinh / Phòng thi.

+ Tùy chọn phương án: Người dùng được phép nhập điểm theo bất cứ cách nào (theo Số báo danh, theo Họ tên học sinh hay gộp cả hai cách).

- Kích nút Chấp nhận để kỳ thi mới được khởi tạo

Tiếp theo, nhập đầy đủ các Thông tin của Kỳ thi mới vừa được khởi tạo theo các bước sau :

1. Chọn mục Hệ thống/Thông tin kỳ thi hiện thời

(hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + I) để nhập thông tin kỳ thi hiện thời, màn hình Thông tin kỳ thi hiện thời xuất hiện :

Trong màn hình trên, ngoài các thông tin đã biết, cần chú ý một số thông tin sau :

- Điểm tổng hợp kỳ thi: Có 1 trong 2 lựa chọn sau đây :

+ Chỉ cộng điểm các môn tính điểm: Điểm tổng hợp được lấy tổng các điểm thành phần đối với các môn tính điểm sau khi đã nhân với hệ số môn học.

+ Cộng điểm cả các môn xếp loại, ... : Điểm tổng hợp được lấy từ tất cả các điểm thành phần môn học kể cả các môn xếp loại với qui ước: Loại A = 7, loại B = 5, loại C = 4, loại G = 9.

- Backup dữ liệu khi khóa sổ kỳ thi: Ý nghĩa của việc Chọn hoặc Bỏ chọn dấu check như sau :

+ Backup dữ liệu khi khóa sổ kỳ thi: Dấu check được chọn, nghĩa là khi khóa sổ kỳ thi, phần mềm sẽ tự động backup (sao lưu) toàn bộ dữ liệu của kỳ thi ra đĩa cứng thành một tệp có dạng và được lưu trữ trong thư mục ExamXXXX (XXXX : giá trị năm học mà kỳ thi được tổ chức) của thư mục chính của nhà trường hiện thời.

+ Backup dữ liệu khi khóa sổ kỳ thi: Dấu check bị bỏ chọn, khi đó ý nghĩa sẽ ngược lại với trường hợp được chọn như đã giải thích ở trên. Nghĩa là, khi khóa sổ kỳ thi thì dữ liệu sẽ bị xóa đi trong CSDL mà không được ghi ra một tệp tương ứng.

Cũng trong giai đoạn khởi tạo dữ liệu kỳ thi này, ta phải hoàn thành một số công việc nữa đó là : Nhập danh sách các nhóm thi, Phân công nhóm, môn thi và lập lịch thi cho từng nhóm.

* Nhập danh sách các nhóm thi :

Chọn mục Chuẩn bị thi/Danh sách nhóm thi

hộp thoại Danh sách nhóm thi xuất hiện :

Nhập đầy đủ thông tin vào các mục (ngoại trừ mục Ký hiệu của nhóm có thể bỏ trống) và sau đó kích nút Cập Nhật để ghi dữ liệu. Muốn thêm nhóm thi mới chỉ cần kích nút Tạo mới , hay chọn một nhóm thi đã tồn tại và kích nút Xoá để xóa nhóm với điều kiện nhóm thi này chưa được phân môn thi và chưa có học sinh đăng ký dự thi. Ngược lại, khi nhóm thi đã được phân môn thi hoặc nhóm thi đã có học sinh đăng ký dự thi thì không thể xóa nhóm thi được nữa.

* Phân công môn thi và lập lịch thi cho từng nhóm :

Chọn mục Chuẩn bị thi/Phân công môn thi

hộp thoại Phân công môn thi cho từng nhóm thi xuất hiện :

Kích vào để chọn nhóm thi cần phân môn, sau đó tích chọn với những môn thi cần phân cho nhóm và lập lịch thi cho các môn trong nhóm này.

Chú ý :

- Các môn thi của một nhóm không thể có lịch thi trùng nhau,

- Cũng trên màn hình Phân công môn thi, không thể bỏ chọn một môn thi của nhóm nếu đã tồn tại một học sinh của nhóm được nhập điểm hoặc được nhập thông tin chi tiết thi đối với môn thi này.

- Không thể phân cho nhóm một số lượng môn thi lớn hơn số lượng môn thi đã được đăng ký của nhóm này khi nhập danh sách nhóm.

Trang trước | Về đầu trang | Chuẩn bị thi

 
Công ty Công Nghệ Tin Học Nhà Trường

Trụ sở chính
Văn phòng TP.HCM
Phòng 1407 Nhà 17T2 Trung Hoà Nhân Chính
Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:(04) 2511017 - Fax: (04) 2511081
Email: school.net@hn.vnn.vn
270A Nguyễn Đình Chiểu - P.6 - Q.3 -TP.HCM
Điện thoại:(08) 9302154 - Fax: 08.9304155
Mobile: 0903275827
Email: schoolnet@hcm.vnn.vn