School@net

Bảng giá phần mềm
Educations Software
Thời khóa biểu
Trang thông tin TKB

Bài toán xếp lịch, thời khóa biểu từ lâu đã là một bài toán cổ điển với độ phức tạp cao. Việc đưa phần mềm Hỗ trợ xếp thời khoá biểu vào các nhà trường là hết sức cần thiết. Sử dụng phần mềm sẽ giúp các nhà trường tiết kiệm hơn 90% thời gian dành cho việc sắp xếp thời khoá biểu.

Giới thiệu


School Viewer
Trang thông tin School Viewer

Mô hình quản lý HỌC & DẠY trong nhà trường

School Viewer là phần mềm Quản lý Học tập trong nhà trường phổ thông được thiết kế một cách độc đáo và khác biệt so với tất cả các phần mềm hiện có trên thị trường.

Giới thiệu


TKBU
Trang thông tin Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Toàn bộ các công việc Quản lý Đào tạo nhà trường bao gồm Chương trình đào tạo, Tuyển sinh, Quản lý Sinh viên, ... đều tập trung tại Phòng Đào Tạo nhà trường. Đây là một công việc khổng lồ và chắc chắn sẽ rất cần sự trợ giúp của máy tính và phần mềm.

Giới thiệu


School Primary Viewer
Trang thông tin School Primary Viewer

Phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường Tiểu học được thiết kế đơn giản, thuận tiện sử dụng trong điều kiện các nhà trường Tiểu học của Việt Nam.

Quản lý toàn bộ quá trình học tập của mỗi học sinh cấp Tiểu học từ khi nhập trường cho đến khi ra trường.

Giới thiệu

 

SCHOOL EXAM MANAGER
2.2. Nhập danh sách học sinh

Chú ý :

- Lệnh này chỉ có thể thực hiện được nếu khi Khởi tạo kỳ thi ta chọn Kiểu dữ liệu học sinh thi là : Nhập mới

áp dụng cho thi kiểm tra tuyển sinh đầu năm.

Thực hiện : Kích chọn mục Chuẩn bị thi/Danh sách học sinh/…

2.2.1 Nhập mới danh sách học sinh

Lệnh nhập mới, cho phép nhập mới trực tiếp học sinh vào từng nhóm thi. Với mỗi học sinh, nhập ba thông tin : Họ tên, Ngày sinh, Giới tính. Lệnh chỉ thực hiện được khi Kiểu dữ liệu học sinh thi là Nhập mới được thiết lập lúc khởi tạo kỳ thi.

1. Chọn Chuẩn bị thi/Danh sách học sinh/Nhập danh sách học sinh. Cửa sổ nhập học sinh xuất hiện cho bạn thực hiện nhập mới trực tiếp học sinh vào từng nhóm thi.

2. Kích vào danh sách trong mục Tên nhóm để chọn nhóm thi cần nhập mới học sinh (nhóm được chọn sẽ có màu xanh đậm).

3. Bạn có thể nhập thông tin mới của học sinh theo 2 cách:

- Nhập trực tiếp trên các hàng trong bảng danh sách.

- Kích đúp vào vị trí tương ứng để nhập liệu trong màn hình thông tin học sinh.

4. Kích vào nút trên thanh công cụ nhập học sinh để ghi lại các dữ liệu mới được cập nhật.

5. Quay lại bước 2 để nhập học sinh cho các nhóm khác.

6. Kích nút để kết thúc việc nhập danh sách học sinh.

Danh sách học sinh và các thao tác:

- Import danh sách từ Excel

1. Kích nút trên thanh công cụ khi cần chuyển nhập danh sách học sinh có sẵn dưới dạng tệp Excel vào trong School Exam Manager.

2. Xác định nhóm thi có danh sách học sinh cần nhập bằng cách kích chọn từ danh sách trong mục Tên nhóm. Mặc định, nhóm thi hiện tại được sử dụng.

3. Kích nút Mở tệp Excel, xác định tệp dữ liệu cần chuyển nhập. Kích nút Đồng ý để mở tệp.

4. Đặt trỏ chuột tại ô bắt đầu vùng dữ liệu cần chuyển nhập.

5. Nhấn giữ và kéo chuột để bao chọn vùng dữ liệu. Vùng dữ liệu được chọn sẽ chuyển thành màu đen.

6. Kích nút Chuyển nhập dữ liệu.

7. Kích chuột vào ô trống trên dòng thứ hai tương ứng với mỗi cột dữ liệu.

8. Chọn từ danh sách tên cột tương ứng với thông tin trong SEM.

9. Lặp lại bước 7 và 8 cho đến khi nhập đủ tên cho các cột có thông tin cần chuyển nhập.

10. Kích đúp vào ô trống trên dòng thứ hai và cột đầu tiên để chuyển nhập toàn bộ học sinh trong danh sách. Trong trường hợp ngược lại, hãy kích chọn vào từng học sinh cần chuyển nhập.

11. Kích nút Cập nhật để chuyển nhập dữ liệu.

12. Khi cần chuyển nhập lại vùng dữ liệu khác hoặc vùng dữ liệu từ một tệp Excel khác, hãy chọn nút Chọn lại dữ liệu và bắt đầu lại các bước như trên.

13. Chọn nút Đóng để trở về màn hình nhập danh sách học sinh.

- Export danh sách ra Excel

1. Kích nút trên thanh công cụ khi cần kết xuất danh sách học sinh hiện có ra tệp Excel

2. Kích nút Chọn thư mục để xác định đường dẫn và tên tệp lưu danh sách. Kích nút Đồng ý để xác nhận.

3. Kích nút Đồng ý (Alt+n) để việc chuyển nhập dữ liệu được thực hiện.

4. Nếu bạn không muốn lệnh chuyển nhập dữ liệu ra Excel được thực hiện hãy nhấn nút Huỷ lệnh (Alt+h).

2.2.2 Chuyển nhập danh sách học sinh đầu năm

Lệnh chuyển nhập danh sách học sinh đầu năm sẽ thực hiện việc chuyển toàn bộ dữ liệu danh sách học sinh đầu năm vào dữ liệu học sinh đăng ký dự thi (nếu tồn tại dữ liệu danh sách học sinh đầu năm). Lệnh chỉ thực hiện được khi Kiểu dữ liệu học sinh thiNhập mới (thiết lập lúc khởi tạo kỳ thi). Thực hiện lệnh theo các bước sau :

1. Chọn Chuẩn bị thi/Danh sách học sinh/Chuyển nhập danh sách học sinh đầu năm. Màn hình chuyển nhập xuất nhập để bạn thực hiện :

2. Chọn nhóm thi cần chuyển nhập từ danh sách nhóm, chọn khối lớp của học sinh đầu năm cần chuyển sang từ danh sách khối,

3. Kích nút Chấp nhận để thực hiện qúa trình chuyển nhập học sinh.

Trang trước | Về đầu trang | Tiếp theo

 
Công ty Công Nghệ Tin Học Nhà Trường

Trụ sở chính
Văn phòng TP.HCM
Phòng 1407 Nhà 17T2 Trung Hoà Nhân Chính
Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:(04) 2511017 - Fax: (04) 2511081
Email: school.net@hn.vnn.vn
270A Nguyễn Đình Chiểu - P.6 - Q.3 -TP.HCM
Điện thoại:(08) 9302154 - Fax: 08.9304155
Mobile: 0903275827
Email: schoolnet@hcm.vnn.vn