School@net

Bảng giá phần mềm
Educations Software
Thời khóa biểu
Trang thông tin TKB

Bài toán xếp lịch, thời khóa biểu từ lâu đã là một bài toán cổ điển với độ phức tạp cao. Việc đưa phần mềm Hỗ trợ xếp thời khoá biểu vào các nhà trường là hết sức cần thiết. Sử dụng phần mềm sẽ giúp các nhà trường tiết kiệm hơn 90% thời gian dành cho việc sắp xếp thời khoá biểu.

Giới thiệu


School Viewer
Trang thông tin School Viewer

Mô hình quản lý HỌC & DẠY trong nhà trường

School Viewer là phần mềm Quản lý Học tập trong nhà trường phổ thông được thiết kế một cách độc đáo và khác biệt so với tất cả các phần mềm hiện có trên thị trường.

Giới thiệu


TKBU
Trang thông tin Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Toàn bộ các công việc Quản lý Đào tạo nhà trường bao gồm Chương trình đào tạo, Tuyển sinh, Quản lý Sinh viên, ... đều tập trung tại Phòng Đào Tạo nhà trường. Đây là một công việc khổng lồ và chắc chắn sẽ rất cần sự trợ giúp của máy tính và phần mềm.

Giới thiệu


School Primary Viewer
Trang thông tin School Primary Viewer

Phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường Tiểu học được thiết kế đơn giản, thuận tiện sử dụng trong điều kiện các nhà trường Tiểu học của Việt Nam.

Quản lý toàn bộ quá trình học tập của mỗi học sinh cấp Tiểu học từ khi nhập trường cho đến khi ra trường.

Giới thiệu

 

SCHOOL EXAM MANAGER
3. Tiến hành thi

Để chuyển sang giai đoạn Tiến hành thi, trước hết cần phải cập nhật Thông số thời gian hệ thống bằng cách chọn mục Hệ thống/Thông số thời gian hệ thống (hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + T) để đặt Thông số thời gian hệ thống. Cũng có thể kích nút trên thanh công cụ để thực hiện lệnh, màn hình Trạng thái thời gian kỳ thi xuất hiện :

Kích chọn và sau đó kích chọn Cập nhật để bắt đầu giai đoạn Tiến hành thi và thực hiện các công việc của giai đoạn này.

Về đầu trang

3.1. Nhập trạng thái dự thi của từng học sinh

Kích chọn mục Xử lý thi/Nhập tình trạng chi tiết Thi để nhập thông tin chi tiết cả quá trình thi đối với từng học sinh :

Hộp thoại Chọn nhóm – môn thi hiện ra, yêu cầu chọn Nhóm thi và Môn thi, khi đó màn hình Thông tin chi tiết của quá trình thi xuất hiện :

Thực hiện nhập các thông tin chi tiết thi của học sinh :

1) Học sinh có tham gia thi , học sinh bỏ thi khi đó lý do bỏ thi sẽ được ghi trong phần Ghi chú tương ứng. Cũng có thể chọn tất cả các học sinh có thi/bỏ thi bằng cách kích đúp vào ở dòng trên cùng của lưới.

2) Thông tin kỷ luật của học sinh, kích nút (hiện ra khi kích chuột vào vị trí giao giữa cột Kỷ luật và dòng chứa Học sinh cần nhập) để chọn mức độ kỷ luật từ danh sách thả xuống.

3) Nhập số tờ thi, có thể nhập nhanh số tờ thi (trong khoảng từ 0 đến 9) bằng cách nhấn chọn nút trên thanh công cụ, đối với trường hợp số tờ thi lớn hơn 9 phải bỏ chọn thì mới nhập được.

4) Và cuối cùng là kích nút trên thanh công cụ để ghi lại dữ liệu.

Chú ý : Trong khi nhập thông tin chi tiết thi, để chuyển sang nhóm và môn thi khác ta kích nút trên thanh công cụ, và để chuyển sang phòng thi tiếp theo chỉ cần kích nút còn sang phòng thi trước đó thì kích nút bên cạnh danh sách phòng thi.

Về đầu trang

3.2. Thống kê về bỏ thi và vi phạm quy chế

Thực hiện : Kích chọn mục Xử lý thi/Tổng hợp tình trạng Thi, để thực hiện các thống kê, theo các lựa chọn :

Như hình trên, bạn có thể thống kê theo Nhóm thi, Môn thi và tất cả các phòng thi hay một số phòng thi được chọn.

Trang trước | Về đầu trang | Nhập kết quả thi

 
Công ty Công Nghệ Tin Học Nhà Trường

Trụ sở chính
Văn phòng TP.HCM
Phòng 1407 Nhà 17T2 Trung Hoà Nhân Chính
Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:(04) 2511017 - Fax: (04) 2511081
Email: school.net@hn.vnn.vn
270A Nguyễn Đình Chiểu - P.6 - Q.3 -TP.HCM
Điện thoại:(08) 9302154 - Fax: 08.9304155
Mobile: 0903275827
Email: schoolnet@hcm.vnn.vn